Oddział I - Pszczółki

„PSZCZÓŁKI” – to dzieci trzy letnie, nasza gromadka liczy 19 przedszkolaków.
Jesteśmy najmłodszą grupą przedszkolną, poznajemy nowych kolegów, koleżanki i nasze panie. Jesteśmy ciekawi świata, interesujemy się wszystkim co nas otacza. Dużo czasu spędzamy na wspólnej zabawie, ale pamiętamy również o rozwijaniu umiejętności samoobsługowych.
Uczymy się nowych zabaw, piosenek, wierszyków.
Dużo radości sprawiają nam spacery, wycieczki oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej i bajek. Mamy dopiero po 3 latka, wiele rzeczy robimy po raz pierwszy. Może nie wszystko nam wychodzi, ale bardzo się staramy. Najważniejsze by każdy dzień sprawiał nam radość i uśmiech na twarzy.
Nasza grupa realizuje Program Wychowania Przedszkolnego autorstwa
Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaba-Żabińskiej.

Wychowawcy:

Dyr. mgr Bożenna Jezierska

mgr Anna Domagała

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA I

 

Godziny

Zajęcia dnia

8.00 – 8.20

Zabawy według wyboru dzieci oraz ich zainteresowań. Zabawy integrujące grupę. Zabawy na powitanie. Gry i zabawy dydaktyczne, tematyczne, badawcze. Rozmowy kierowane na tematy zgodne
z zainteresowaniami. Zabawy relaksacyjne. Zabawa ruchowa.

8.20 – 8.30

Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

8.30 – 9.00

Śniadanie: trening samodzielności spożywania posiłków.

9.00 – 9.10

Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

9.10 – 10.10

Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju z uwzględnieniem przerwy pomiędzy zajęciami. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-letnich. 3 x 15 min.

10.10 – 11.15

Przebywanie w ogrodzie przedszkolnym. Spacery. Wycieczki obserwacyjne. Gry i zabawy terenowe. Zabawy na sali według wyboru zainteresowań dzieci.

11.15 – 11.30

Przygotowanie do obiadu – czynności porządkowe, higieniczne
i samoobsługowe.

11.30 – 12.00

Obiad: trening samodzielności spożywania posiłków.

12.00 – 12.15

Przygotowanie do leżakowania – czynności higieniczne.

12.15 – 14.15

Odpoczynek przy stałym dopływie powietrza. Czuwanie nad higieną snu. Słuchanie muzyki, bajki muzycznej lub czytanej przez nauczyciela.

14.15 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe.

14.30 – 14.45

Podwieczorek.

14.45 – 16.30

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i układanki stolikowe. Utrwalenie wierszy, piosenek. Zabawy naśladowcze, kinezjologii edukacyjnej. Zabawy kołowe ze śpiewem. Rozchodzenie się dzieci do domu.