Oddział II - Biedronki

BIEDRONKI” to w naszym przedszkolu oddział II, grupa 22 dzieci.

 Pięknie Was witamy
Biedronki się nazywamy
Do wszystkich skrzydełkami
Wesoło machamy
Oto my - wesoła gromadka dzieci 4-5 letnich. Jesteśmy żywiołową grupą ciekawą świata, poznawania nowych zabaw i nabywania umiejętności. Uwielbiamy spacery, wycieczki i zabawy w ogrodzie. Jesteśmy odważni, chłonni wiedzy i chętnie wyruszamy w świat wierszyków i opowiadań. Lubimy tańczyć śpiewać i grać na instrumentach. Nasza sala jest kolorowa pełna zabawek i gier dydaktycznych. Bardzo ją lubimy i czujemy się w niej bezpiecznie. Każdy dzień w przedszkolu przynosi nam mnóstwo radości i nowych doświadczeń. W naszej sali zawsze jest wesoło i miło płynie czas. Nasza grupa realizuje Program Wychowania Przedszkolnego autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaba-Żabińskiej oraz Projekt edukacyjny "Podróże przedszkolaków"

Wychowawca:

mgr Magdalena Piegzik

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA II

 

Godziny

Zajęcia dnia

7.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00 – 8.45

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

8.45 – 9.00

Przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30

Śniadanie.

9.30 – 10.15

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (3 bloki 15-minutowe).

10.15 – 11.45

Spacery. Zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali. Zabawy ruchowe.

11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30

Obiad.

12.30 – 12.45

Ćwiczenia relaksacyjne.

12.45 – 14.00

Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia graficzne. Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku).

13.45 – 14.00

Przygotowanie do podwieczorku.

14.00 – 14.20

Podwieczorek.

14.30 – 15.30

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.