RODO
****************************************************************************************
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych ( RODO)


Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Wniosek o zmianę danych osobowych

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

***************************************************************************************************
Statut

Ramowy rozkład dnia

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka a przedszkola

Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu


Regulamin Rekrutacji 2018/2019:

Harmonogram Rekrutacji do przedszkola

Uchwała Rady Miejskiej w Zatorze - Kryteria Rekrutacji

Rekrutacja - Dokumenty do pobrania