Statut

Ramowy rozkład dnia

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka a przedszkola

Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

Kalendarz uroczystości i imprez 2017/2018

Regulamin rekrutacji 2017/2018