Statut

Ramowy rozkład dnia

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka a przedszkola

Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

Kalendarz uroczystości i imprez 2017/2018

Regulamin Rekrutacji 2018/2019:

Harmonogram Rekrutacji do przedszkola

Uchwała Rady Miejskiej w Zatorze - Kryteria Rekrutacji

Rekrutacja - Dokumenty do pobrania