Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Deklaracja o kontynuowaniu pobytu w przedszkolu

Kampania CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Wiersz i piosenka miesiąca

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola