Wszystko, co naprawdę trzeba mi wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć,

co robić, jak postępować, współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć
i wyobrażać sobie lepszy świat”

Robert Fulghum

ORGANIZACJA:


Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30

Oferujemy edukację dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Budynek przedszkola położony jest z  dala od ruchliwych ulic,  co podkreśla jego kameralność. Ogromnym atutem jest położona bezpośrednio przy budynku Miejska Strefa Rekreacji Sportowej, w której znajduje się plac zabaw wyposażony w bezpieczny sprzęt do zabaw na świeżym powietrzu.

Przedszkole posiada zadbane sale dydaktyczne, wyposażone  w nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne  zapewniające  naszym dzieciom wspaniałe warunki do zabawy jak i do nauki.

Korytarze zdobią bogate gazetki tematyczne, okolicznościowe, prowadzona jest także galeria prac dzieci dla rodziców prezentująca efekty starań przedszkolaków.

OFERTA:

Przedszkole proponuje zajęcia dostosowane do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców. Osoby prowadzące różne formy aktywności dziecięcej posiadają odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne.

Język angielski
Najważniejszym celem zajęć  jest rozwijanie sprawności językowych (głównie słuchania
i mówienia), nauczanie słownictwa i języka funkcjonalnego i sytuacyjnego, stymulowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, budowanie pozytywnego nastawienia dzieci do nauki języka angielskiego, a jednocześnie dostarczanie im szansy aktywnego rozwoju intelektualnego.

Nauka religii
W zajęciach biorą udział dzieci, których rodzice wyrażają zgodę/ bądź nie wyrażają/ w formie pisemnego oświadczenia.
W zajęciach biorą udział dzieci 5 i 6 - letnie.

Terapia pedagogiczna w naszym przedszkolu to pomoc i wsparcie dla dzieci i ich rodziców w momencie pojawienia się trudności
w edukacji, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy
i posługiwaniu się nią w życiu społecznym. To także stymulowanie rozwoju dzieci, usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w praktycznych umiejętnościach manualnych, eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych poprzez różne techniki, eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji. Terapia odbywa się w ścisłej współpracy z rodzicami, a w szczególnych przypadkach również
z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.


METODY PRACY Z DZIEĆMI:

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na wielopłaszczyznowy rozwój dziecka. Przedszkole osiąga bardzo dobre wyniki w różnych dziedzinach swojej działalności: wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej.
Samorządowe Przedszkole “Złota Rybka” w Zatorze realizuje program znajdujący się na liście programów polecanych przez MEN, który jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Realizowany program wychowania przedszkolnego:

 Kocham Przedszkole” autorstwa Mirosławy Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek

Placówka efektywnie realizuje zadania oparte na nowej podstawie programowej. Stwarza warunki do twórczej swobodnej aktywności zabawowej dzieci. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przedszkola opiera się na stosowaniu i systematycznym wdrażaniu nowatorskich, aktywizujących metod pracy z dzieckiem takich jak.:

 • Dziecięca matematyka - prof. E Gruszczyk – Kolczyńskiej

 • Metoda " Dobrego Startu " wg prof. M. Bogdanowicz

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 • Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana

 • Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss, Carla Orffa

 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza

 • Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona

 • Relaksacja

 • Bajkoterapia

 • Drama

 • Pantomima

 • Burza mózgów

Tradycją przedszkola jest organizowanie imprez przedszkolnych o charakterze okolicznościowym m.in. :

 • Pasowanie na przedszkolaka

 • Wigilia dla emerytowanych pracowników przedszkola,

 • Dzień Edukacji Narodowej,

 • Dzień Pieczonego Ziemniaka, „Dzień „Marchewkowy”

 • Spotkanie z Mikołajem,

 • Dzień Babci i Dziadka,

 • Dzień Rodziny – Piknik Rodzinny

 • Dzień Dziecka

 • zajęcia otwarte dla rodziców

 • Bale Karnawałowe i Andrzejkowe z udziałem wodzirejów

 • Spotkania z wybitnymi osobami


Życzeniem naszym jest, aby wszyscy nasi wychowankowie kończyli edukację przedszkolną szczęśliwi, bogatsi w doświadczenia i gotowi do podjęcia dalszej edukacji na etapie szkoły podstawowej.