Ramowy rozkład dnia w Samorządowym Przedszkolu w Zatorze ,,Złota Rybka”

6.30 – 8.00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola (wszystkie oddziały).

8.00 – 8.20 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integracyjne
8.00 – 8.30 grupy, ćwiczenia ogólnorozwojowe np. rozwijające percepcje wzrokową
i słuchową; grafomotorykę; rozmowy kierowane na tematy zgodne
z zainteresowaniami dzieci; ćwiczenia poranne.

8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania - Gr.I i III
8.30 – 8.45 Przygotowanie do śniadania - Gr. II i IV

8.30 – 9.00 Śniadanie - Gr.I i III
9.00 – 9.30 Śniadanie - Gr. II i IV

9.00  – 11.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

10.30  -11.30 Spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu, placu zabaw lub zabawy w sali; zabawy ruchowe.

11.20 – 11.30 Przygotowanie do obiadu Gr.I i III
11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu Gr. II i IV

11.30 – 12.00 Obiad Gr.I i III
12.00 – 12.30 Obiad Gr. II i IV

12.00 – 14.00  Leżakowanie Gr. I
12.00 – 12.15  Ćwiczenia relaksacyjne Gr.III
12.30 – 12.45 Ćwiczenia relaksacyjne Gr. II i IV

12.15 – 13.50 Zabawy dydaktyczne; ćwiczenia graficzne; utrwalenie poznanych wierszy
 i piosenek; słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej;
ewentualnie czytanie fragmentów książek. Zabawy dowolne w sali lub na
świeżym powietrzu np. placu zabaw; w parku.

13.50 – 14.00  Przygotowanie do podwieczorku Gr.II i III
14.20 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku  Gr. I i IV


14.00 – 14.20 Podwieczorek Gr.II i III
14.30 – 14.50 Podwieczorek Gr. I i IV

14.20 – 15.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.
14.50 – 15.30 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
15.30 – 16.30 Rozchodzenie się dzieci.