ROK SZKOLNY 2020/2021

PILNE
ZAWIESZENIE ZAJĘĆ
W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W ZATORZE ZŁOTA RYBKA


Uprzejmie informujemy iż po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym biorąc pod uwagę informację o zakażeniach Sars-Cov-2 wśród pracowników Samorządowego Przedszkola w Zatorze „Złota Rybka” Burmistrz Zatora na podstawie wniosku Dyrektora oraz mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w placówce w tym przede wszystkim zagrożenie zdrowia dzieci zawiesza zajęcia w przedszkolu na okres od 2 listopada do 6 listopada 2020 roku włącznie.
Jeśli sytuacja epidemiologiczna w przedszkolu nie ulegnie poprawie istnieje możliwość przedłużenia zawieszenia zajęć.
Jednocześnie informujemy iż obecnie rodzic zdrowego dziecka może skorzystać z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Z zasiłku opiekuńczego można obecnie skorzystać w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę lub opiekuna dziennego – zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku na wszystkie dzieci.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o monitorowanie stanu zdrowia dzieci jak również własnego a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów prosimy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu .

życzymy wszystkim zdrowia
Dyrektor Przedszkola
Bożena Jezierska

***

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W PRZEDSZKOLU

Nauczyciel jest jak cicha przystań na szerokim oceanie życia.
Czuwa, czeka, a kiedy nadejdzie czas - ustawia żagle na wiatr.
Razem z nim, każdy okręt wypływa na pełnych żaglach


Z kart historii…
Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.
Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.


14 października w „Złotej Rybce” miała miejsce Akademia z okazji Dnia Nauczyciela, którą przygotowały dzieci z gr III ŻABKI. Wierszem i piosenką podziękowały swoim ukochanym nauczycielom i pracownikom przedszkola za trud włożony w ich wychowanie. Na koniec Pani Dyrektor złożyła wszystkim pracownikom ciepłe życzenia radości i sił, których z pewnością nie zabraknie nam na kolejne miesiące.

zdjęcia w galerii:
***

DZIEŃ ZIEMNIAKA - PRAŻONKI W ZŁOTEJ RYBCE

Wrzesień to miesiąc, w którym w naszym przedszkolu obchodzimy Dzień Pieczonego Ziemniaka. Powodem do uhonorowania tego warzywa jest jego kulinarna popularność, możliwość przypomnienia tradycji odbywających się podczas jesiennych zbiorów ziemniaków, a przede wszystkim wywołanie radości ze wspólnej zabawy oraz udziału w konkurencjach, których bohaterem jest... ziemniak.
Wszystkie przedszkolaki ze „Złotej Rybki” wykazały się doskonałą wiedzą na temat potraw wykonywanych z ziemniaków ochoczo je wymieniając.
Wiele radości sprawiły konkurencje sportowe min. rzucanie do celu ziemniakiem, spacer z ziemniakiem na łyżce, sadzenie i zbieranie ziemniaków oraz zabawy ze śpiewem.
Zwieńczeniem zabaw była wspólna degustacja "PRAŻONEK". A były znakomite!!!

zdjęcia w galerii:

***

Wakacyjny remont
w Samorządowym Przedszkolu "Złota Rybka" w Zatorze


Czas wakacji to okres wzmożonych prac remontowych i modernizacyjnych w placówkach oświatowych, również w Samorządowym Przedszkolu „Złota Rybka” w Zatorze.
W trakcie przerwy wakacyjnej gruntowną modernizację przeszła sala grupy „Żabek”, w której przeprowadzone zostały prace malarskie oraz montaż wewnętrznych rolet okiennych.

Prace remontowe obejmowały także klatkę schodową łączącą parter z piętrem budynku oraz górny korytarz, gdzie zostały zdjęte stare powłoki lakiernicze, a następnie zastąpione tynkami dekoracyjnymi.
Nowy i świeży wygląd zyskało również pomieszczenie na wejściu do placówki, a także jadalnia i łazienka dla młodszych dzieci.
Ponadto we wszystkich pomieszczeniach znajdujących się w przedszkolu pomalowano drzwi.

Najbardziej na wyglądzie zyskały półeczki indywidualne przeznaczone do przechowywania ubrań dzieci, które zabezpieczyły i ozdobiły kolorowe drzwiczki co znacznie wpłynęło na ogólną estetykę szatni.

Dzięki tym wszystkim działaniom placówka jest gotowa na przyjęcie dzieci w nowym roku szkolnym.

zdjęcia w galerii:

***

INFORMACJE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1 września 2020 roku rozpoczyna się nowy rok szkolny 2020/2021
serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkolaki
przyjęte do Samorządowego Przedszkola w Zatorze Złota Rybka
w godzinach 630 - 1630

Prosimy Rodziców o pobranie ze strony http://www.zlotarybka.zator.pl/, uzupełnienie i dostarczenie do przedszkola stosownych deklaracji i oświadczeń do 31.08.2020 roku.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola od 01.09.2020 roku.

Prosimy Rodziców dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały
do przedszkola o przyniesienie karty rejestrującej czas pobytu dziecka w przedszkolu. Karta zostanie w półeczce dziecka w szatni.

Płatności za przedszkole będą dokonywane przelewem na konto do 10 każdego miesiąca, po uprzednim uzyskaniu informacji od Intendenta.

Prosimy wyposażyć dziecko w pantofle i ubranie na zmianę.

Dzieci w grupie maluszków dodatkowo prosimy zaopatrzyć
w poduszkę „Jasiek” w poszewce, prześcieradełko oraz piżamkę.

Dzienny koszt wyżywienia dzieci w przedszkolu wynosi 5,50zł. Wyżywienie składa się z czterech posiłków:
śniadanie (w tym drugie śniadanie) 1,70zł;
obiad 2,50zł
podwieczorek 1,30zł


ZAPRASZAMY 1 WRZEŚNIA W GODZ OD 6.30 DO 16.30

 ***

Procedury dotyczące funkcjonowania przedszkola od 01.09.2020 roku

1.Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w trakcie SARS-COV-2

2. Procedura przyprowadzania dzieci podczas epidemii

3. Procedura odbierania dzieci podczas epidemii

4. Procedura weryfikacji stanu zdrowia

5. Procedura zasad szybkiej komunikacji z rodzicami

6. Procedura na wypadek zakażenia COVID- 19

7. Procedura bezpiecznego pobytu w ogrodzie przedszkolnym

8. Dokumenty do pobrania, wypełnienia i dostarczenia do przedszkola.

***

ROK SZKOLNY 2019/2020

***

DRODZY RODZICE !

Przypominamy o zapisach na dyżur wakacyjny, który w miesiącu lipcu pełni przedszkole w Podolszu lub w Rudzach, a w miesiącu sierpniu nasze przedszkole. Zgłoszenia należy dokonać w naszym przedszkolu do 1.06.2020r. Więcej informacji  dotyczących wakacyjnego dyżuru znajduje się w ogłoszeniu poniżej.

***

OTWARCIE PRZEDSZKOLA OD 25.05.2020 r

W związku z panującą pandemią i wzrostem zachorowań placówka działając w szczególnym reżimie sanitarnym informuje, iż od dnia 25.05.2020. tj. poniedziałek opieką otoczone zostaną dzieci rodziców obojga pracujących niemogących pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dziećmi.
Pierwszeństwo mają osoby pracujące w ochronie zdrowia, służbach mundurowych, handlu oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych

Przed posłaniem dziecka do Przedszkola Rodzice obojga pracujący zobowiązani są:

1. do zapoznania się z WEWNĘTRZNYMI PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu w Zatorze Złota Rybka znajdującymi się na stronie Przedszkola.

2. wypełnienia znajdujących się tam stosownych deklaracji
i oświadczeń i dostarczenia ich do dnia 21.05.2020. do godziny 15.00

Bez podpisanych i złożonych w terminie deklaracji dziecko nie zostanie przyjęte do Przedszkola.

1. Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID- 19 w Samorządowym Przedszkolu w Zatorze "Złota Rybka"

2. Procedura przyprowadzania dzieci podczas pandemii

3. Procedura odbierania dzieci podczas pandemii.

4. Procedura weryfikacji stanu zdrowia dziecka.

5. Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

6. Procedura szybkiej komunikacji z rodzicami

7. Dokumenty do pobrania, wypełnienie i dostarczenia do przedszkola


***

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust. 5pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U z 2019r. poz.59 oraz z 2020 r. poz 322,374 i 567)

***

ZARZĄDZENIE NR 29/2019/2020 DYREKTORA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W ZATORZE "ZŁOTA RYBKA"  w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

***

OGŁOSZENIE!!!

Otwarcie przedszkoli w Gminie Zator
Rząd zdecydował, że żłobki i przedszkola mogą ponownie działać od 6 maja po spełnieniu określonych standardów sanitarnych. Decyzję w sprawie otwarcie placówek pozostawił jednak samorządom.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i ich rodzin oraz pracowników, po konsultacji z dyrektorami przedszkoli z terenu Gminy Zator podjęta została decyzja, że placówki te nie zostaną otwarte do 24 maja br.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2020 r. rodzice, którzy pozostaną w domu, by opiekować się dzieckiem, będą mogli otrzymywać zasiłek opiekuńczy do 24 maja.

***

***

OGŁOSZENIE !!!

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola można zostawić w skrzynce pocztowej przy wejściu do budynku.

Wszelkie ważne sprawy prosimy o załatwianie drogą e-mail na adres: sample5@interia.pl

***

OGŁOSZENIE !!!

***

Z UWAGI NA OBECNĄ SYTUACJĘ
PROSIMY O DOKONYWANIE ODPŁATNOŚCI
ZA PRZEDSZKOLE
PRZELEWEM NA KONTO
LUB W KASIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZATORZE

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ DO DNIA
10 KWIETNIA 2020 ROKU.

Urząd Miejski w Zatorze
nr konta: 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170
BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE

Na przelewie w rubryce opis proszę wpisać:
1. Nazwisko i Imię dziecka
2. Nazwę przedszkola
3. Miesiąc którego wpłata dotyczy z rozbiciem na:
I. Opłata za pobyt dziecka w przedszkola
II. Wyżywienie dziecka w przedszkolu

***

WAŻNE!!!
Ogłoszone w piątek 20 marca nowe przepisy, które będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r., określają zasady prowadzenia nauczania na odległość.
W związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem w naszym kraju, przedszkole nadal zostaje zamknięte. Nauczyciele będą prowadzić dla dzieci nauczanie zdalne, ale wcześniej się z Państwem skontaktują. Na stronie FB przedszkola w zakładkach GRUPY znajdziecie Państwo informacje na temat realizacji zadań opartych o program pracy naszego przedszkola oraz podstawę programową. Aby dołączyć do swojej grupy należy wysyłać zaproszenie. Prosimy wszystkich naszych rodziców o dołączenie do grup i włączenia się w system pracy zdalnej organizowanej przez nauczycieli przedszkola. Wszystkie informacje będą na bieżąco ukazywały się w postach grup. Ruszamy już od środy!

***

Szanowni Państwo!
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 16 do 25 marca br.
funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
W tym okresie PRZEDSZKOLA, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. Zostaną całkowicie ZAMKNIĘTE.
Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
W pilnych sprawach bieżących prosimy o kontakt e-mailowy : sample5@interia.pl lub telefoniczny 33/841-21-57

W załączeniu:
1. Komunikat MEN o zawieszeniu zajęć
2. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

***

OGŁOSZENIE!!!

Informacja dotycząca wakacyjnego dyżuru

Zarządzenie nr 396.2020 Burmistrza Zatora z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie opieki wakacyjnej w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator

***

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dla Babć i Dziadków wnuczęta są radością życia, a dzieci wychowujące się w bliskości z najstarszym rodzinnym pokoleniem są szczęśliwsze. Zainteresowanie pełne miłości, troskliwości, chęć obdarowywania – wszystkie te starania i uczucia jakimi Dziadkowie, a w szczególności Babcie darzą dzieci, wzbogaca ich świat uczuć i doświadczeń o pozytywne wartości.

Kochana Babuniu, przyjmij wnuczki życzenia,
aby się spełniły wszystkie Twe marzenia,
żeby Babcia zawsze dobre zdrowie miała
i razem z Dziadziusiem bardzo się kochała.


Takie i inne życzenia dało się słyszeć w dniu 20 lutego , kiedy to do przedszkola przybyli zaproszeni goście – kochane Babcie i Dziadkowie. Występy artystyczne dzieci podbiły serca publiczności. Mali aktorzy zaprezentowali się jak tylko najlepiej potrafili. Oklaskom nie było końca. Babcie i Dziadkowie otrzymali od swoich wnucząt upominki i słodkiego buziaka.

zdjęcia tutaj:

***

BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU

Bal karnawałowy, który odbył się 20 stycznia to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości.
Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek: wróżki, królewny, księżniczki, motylki, piratów, pajacyków, policjantów, Spider-Manów nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.
Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu wodzireja Krissa, który zachęcał dzieci do tańca z przygotowaną skoczną muzyką. Nie zabrakło również konkursów, w których wszyscy chętnie uczestniczyli. Największy zachwyt wywarł na dzieciach pokaz kolorowych świateł, baniek mydlanych i sztucznego śniegu. Bal umożliwił dzieciom i nauczycielom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały balową salę. Szkoda, że następny bal dopiero za rok.

zdjęcia tutaj:

PODZIĘKOWANIE


Dzieci, Rodzice oraz Dyrekcja i Pracownicy Samorządowego Przedszkola ‘’Złota Rybka’’ w Zatorze
składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się finansowo, rzeczowo oraz organizacyjnie do powstania wspaniałych paczek mikołajkowych.
Radość Dzieci była ogromna


Dziękujemy raz jeszcze za okazaną pomoc:


*Apteka ,,Art Farm’’
*Bank Spółdzielczy w Zatorze
*Pani Beata Celej-Mm System Diapers
*Pani Maria Cichoń-BAKO2 Ubezpieczenia
*Pan Sławomir Dura-Hurtownia Farby i Lakiery
*,,Danone ‘’ Bieruń
*Dział Promocji i Oświaty Urzędu Miasta w Zatorze
*,,ENERGYLANDIA’’
*Pani Rozalia Fryc-Restauracja ,,Myśliwska’’
*Pan Marcin Fryc-Restauracja ,,Karpik’’
*Supermarket,,HANA’’
*Pani Joanna Halbina – Studio Fryzur
*Pan Sławomir Folga i Pan Marek Księżopolski –Wytwórnia Napojów Chłodzących
,, SAHARA’’
*Pani Joanna Jarosz-Ośrodek Szkolenia Kierowców ,, JAROSZ ‘’
*Pani Dorota Janik –F.H.U.P.,, MAJSTER’’
*Pan Mariusz Kajdas i Pan Roman Pyrek - ,,Air-Net’’
*Państwo Józefa i Krzysztof Klaja
*Pani Wioletta Klimczyk-Ćwiertnia - Zakład Fryzjerski
*Pan Marek i Pan Jacek Kowalczyk- ZUH ,,TERMAKO’’
*Pan Adam Kowalczyk- ,,ADAMEX’’
*Pan Oleksander Lendiel -,,Praca bez granic’’
*Pani Maria Modry - Salon Fryzjerski ,,Mariza’’
*Piekarnia-Cukiernia ,,Maja’’
*Pan Witold Wojciech Płoszczyca
* Pani Urszula Porębska- Sklep Spożywczo-Przemysłowy
* ,,PROTECH’’
* ,,PROMIENIE SŁOŃCA’’
*Pan Robert Rospond – Hurtownia Elektryczno-Wentylacyjna
*Pan Janusz Słomka- Drukarnia ,,Hat-Trick’’
*Pan Marcin Suślik- ,,Bistro Polityka’’
*ŚLEDZIMYKONKURSY.PL
*WYGRYWAJ.TO
*OSIEDLE KRÓLEWIEC

***

PRZEDSZKOLNA WIGILIA


Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince
co tu przyszła na noc.
Na talerzu kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.
Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice.
Już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń


Wigilia – najbardziej uroczysty i wzruszający wieczór w roku, wyzwalający w ludziach ich najlepsze uczucia. W domach uroczyście, dziwnie urokliwie, ale nie tylko w domach. W naszym przedszkolu również.
I już tradycyjnie w tym dniu przedszkolaki odświętnie ubrane zasiadły do wigilijnego stołu. Wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem, jak również rozmowy przy wigilijnym stole wprowadziły wszystkich w świąteczną atmosferę, pełną radości, nadziei i życzliwości.
Dzieci smakowały żurek, rybkę, struclę i inne smakołyki. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również, co najważniejsze wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.

zdjęcia tutaj:


***

ŚWIĄTECZNY CZAS W "ZŁOTEJ RYBCE"

Okres przedświąteczny w przedszkolu to czas intensywnych przygotowań do świąt. Podczas zajęć dzieci poznają tradycje bożonarodzeniowe i związane z tym świętem obyczaje panujące w Polsce. Choinka, prezenty, stół wigilijny to główne motywy przewodnie grudniowych prac plastycznych naszych przedszkolaków. Dzieci wykonują proste ozdoby świąteczne, dekorują pierniczki, ubierają wspólnie choinkę. Przedszkolaki uczą się śpiewać tradycyjne kolędy, jak również piosenki o tematyce zimowo- świątecznej. Grudzień to dla dzieci wyjątkowy czas, gdzie mogą poznać tradycję Świąt Bożego Narodzenia i poczuć “magię świąt”. Nasze przedszkolaki odwiedzają zawsze Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze uczestnicząc w zajęciach świątecznych, kolędują w Urzędzie Miejskim w Zatorze, a także goszczą byłych już emerytowanych pracowników przedszkola.

zdjęcia tutaj:

***

ODWIEDZIŁ NAS MIKOŁAJ

 Wizyta świętego Mikołaja w naszym Przedszkolu, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Przygotowują się do niego starannie. Każda grupa wykonuje ciekawe prace plastyczne, na których króluje Mikołaj. Wszystkie grupy przygotowują również montaż słowno - muzyczny, który zaprezentują przed wyjątkowym gościem. Dzieci uwielbiają te przygotowania i mimo, że zajmują im one wiele czasu, robią to z wielką przyjemnością. Kiedy nadszedł długo oczekiwany dzień. Wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwoneczków. Święty Mikołaj nie zawiódł dzieci i nie kazał długo na siebie czekać. Nasz gość zaczął swoją wizytę od najmłodszych. Niektóre dzieci po raz pierwszy witały Mikołaja w przedszkolu. Wszystkie bardzo przeżywały to spotkanie. Na niejednej twarzy można było zobaczyć niepewność i obawę, ale przede wszystkim radość. Opowiadały Mikołajowi o zabawach w przedszkolu i oczywiście chwaliły się, że są grzeczne. Po wspaniałych występach dzieci nadeszła wyczekiwana chwila - Mikołaj wręczał każdemu dziecku paczkę, a prezenty były wspaniałe: zabawki i przede wszystkim słodycze.

zdjęcia tutaj:

***

WIZYTA GÓRNIKA


5 GRUDNIA w naszym przedszkolu odbyło się niecodzienne wydarzenie. Tego dnia, w galowym stroju na spotkanie z dziećmi przybył emerytowany górnik Pan mgr Wiesław Susek. Nasz gość wprawił w wielkie zdumienie przedszkolaki, które po raz pierwszy na własne oczy mogły zobaczyć prawdziwego górnika. Szczególnie duże zainteresowanie budził strój, w tym przede wszystkim czapka ze wspaniałym pióropuszem. Na pamiątkę tak miłego i interesującego spotkania grupa "Biedronek" przygotowała dla gościa program artystyczny, a wszystkie dzieci podziękowały za przybycie do Złotej Rybki.

zdjęcia tutaj:

***

PRZEDSZKOLNE ANDRZEJKI

"Hokus-pokus, czary-mary,
niech się spełnią andrzejkowe czary.”


29 listopada w Złotej Rybce zapanowała magiczna i tajemnicza atmosfera. W naszym przedszkolu były Andrzejki, które są u nas już tradycją. Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w wigilię św. Andrzeja, czyli noc z 29 na 30 listopada. Według dawnych wierzeń ta noc miała magiczną moc, uchylającą wrota do nieznanej przyszłości. Ten dzień był dniem radosnych zabaw i wróżb, w których dzieci mogły poznać swoją „bliższą i dalszą przyszłość”. Nie zabrakło ustawiania bucików, przekłuwania serduszek z imionami, wróżenia za pomocą wirującej butelki, słodkich cukierków z wróżbą na przyszłość i lania woskiem. Wróżby przeplatane były tańcami oraz zabawami przy skocznej muzyce.

zdjęcia tutaj:

***

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA


„Miś jest mały i puchaty
Miś jest fajny i kudłaty
Miś jest gruby jak ta kula  
Misia zawsze się przytula.”


Duże , małe, kolorowe, puchate i mięciutkie. Pluszowe Misie opanowały przedszkole w „Złotej Rybce”. „Przybyły” ze swoimi małymi właścicielami, aby bawić się, świętować i uczyć.
W dniu 25 listopada przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia . Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim przyjacielem- Misiem. Przybyły misie małe, duże, bardzo duże, białe, różowe, zielone wprost bajecznie kolorowe a każdy był piękny i wyjątkowy.
Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Poznały historię Święta Pluszowego Misia, wspólnie bawiły się przy piosenkach m. in: „ Jadą, jadą misie”, „Misiowa pobudka”, „Pluszowy miś”. Dla dzieci w tym dniu przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe, plastyczne, konkursy, quizy, misiowe tańce. przeżyć i emocji. To był naprawdę niezwykły i magiczny dzień pełen wrażeń.

zdjęcia tutaj:

***

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

Z okazji Święta Niepodległości przedszkolaki ze „Złotej Rybki” przez wiele dni zdobywały wiedzę o naszej ojczyźnie i pielęgnowaniu tradycji niepodległościowych. Dlatego też w naszym przedszkolu było wiele działań wspierających patriotyzm małego pokolenia. 12 listopada wszystkie grupy zebrały się na dużej sali, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla nas – Polaków dzień. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji. Dzieci z wszystkich grup przedszkolnych w odświętnych ubraniach i pięknych kokardach narodowych wspólnie uczciły to ważne święto. Spotkanie rozpoczęło się teatrzykiem „POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO”, a następnie każda z grup przedstawiła swój montaż słowno- muzyczny. Przedszkole nasze przyłączyło się także do ogólnopolskiego programu ogłoszonego przez MEN „Rekord dla Niepodległej”, gdzie 8 listopada o godz 11.11 dumnie, przyjmując właściwą postawę „na baczność”, odśpiewaliśmy hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Pamiętając o tych, którzy walczyli za naszą wolność, w czerwono-białym korowodzie wyruszyliśmy pod pomnik poległych żołnierzy i tam zapaliliśmy Znicz pamięci.
Dzień Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych „Małych Polaków”. Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach przedszkolaki od najmłodszych lat uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.

zdjęcia tutaj:


***

WYCIECZKA DO WAROWNI W INWAŁDZIE

21 października w piękny, ciepły i słoneczny dzień przedszkolaki wyjechały na wycieczkę do Parku Średniowiecznego w Inwałdzie. Na miejscu nasi przewodnicy opowiedzieli nam ciekawostki i otworzyli wrota przeszłości do zbrojowni, komnaty damy i sali tortur. Na końcu znaleźliśmy się w średniowiecznych chatach przylegających do warowni. Tam obejrzeliśmy z bliska pracę rzemieślników: garncarza, tkacza , kowala oraz powroźnika. Następnie udaliśmy się do Parku Ruchomych Smoków spotykając małe smoczki i jednego bardzo wesołego poruszającego się, ziejącego ogniem, buchającego parą, mówiącego… a nawet śpiewającego! Po całodniowej wycieczce, bardzo zadowoleni, pełni niesamowitych wrażeń wróciliśmy do przedszkola.

zdjęcia tutaj:

***

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W PRZEDSZKOLU

14 października to wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników oświaty, ponieważ w tym dniu obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Nasze przedszkolaki również chciały podziękować swoim ukochanym paniom i pracownikom przedszkola za trud włożony w ich wychowanie. W tym uroczystym dniu „Kaczuszki” z gr. II zaprosiły gości na akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zaprezentowały się najlepiej jak umiały. Nie zabrakło wierszy, życzeń, piosenek i tańca. Na zakończenie każdy zaproszony gość dostał piękny, jesienny mały upominek.

zdjęcia tutaj:

***

WITAMY W PRZEDSZKOLU PANA POLICJANTA

W październiku do przedszkola po raz kolejny przybył pan Policjant.
Celem wizyty było przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Gość zwrócił szczególną uwagę na fotelik, które dzieci muszą mieć podczas jazdy samochodem.
Jak zwykle największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego oraz radiowozu. Na pewno takie spotkanie dzieci zapamiętają długo. Serdecznie dziękujemy, że znalazł Pan czas na spotkanie z naszymi przedszkolakami. Na zakończenie wszystkie dzieci podziękowały naszym gościom za przybycie do przedszkola.

zdjęcia tutaj:

***

DZIEŃ CHŁOPAKA I DZIEWCZYNKI W "ZŁOTEJ RYBCE"

Od najmłodszych lat dzieci uczą się, aby pamiętać o ważnych uroczystościach w życiu rodzinnym czy w życiu przedszkola. Jednym z takich świąt jest Dzień chłopaka i Dzień dziewczynki. Nie zabrakło medali i słodkich poczęstunków. Wszystkiego najlepszego dla chłopców i dziewczynek ze „ ZŁOTEJ RYBKI!

zdjęcia tutaj:

***

DZIEŃ ZIEMNIAKA

„Niechaj cieszą się dzieciaki
I w mig zbiorą te ziemniaki
co wyrosły nam na polu
uprawianym w tym przedszkolu.”


23 września dzieci witały w przedszkolu Jesień podczas Dnia Ziemniaka. Powodem do uhonorowania tego warzywa jest jego kulinarna popularność,
a przede wszystkim wywołanie radości ze wspólnej zabawy oraz udziału w konkurencjach, których bohaterem jest... ziemniak.

Dzieci wykazały się doskonałą wiedzą na temat potraw wykonywanych z ziemniaków.
Wiele radości sprawiły im konkurencje sportowe takie jak: rzucanie do celu, slalom oraz sadzenie i zbieranie ziemniaków.
Zwieńczeniem tego dnia były wspólne pyszne prażonki.

zdjęcia tutaj:

***

WITAMY NOWY ROK SZKOLNY

Po wakacyjnej przerwie przedszkole "Złota Rybka" z utęsknieniem czeka na dzieci. Kolorowe sale "Pszczółek", "Biedronek", "Kaczuszek" oraz  "Żabek" gotowe są na powitanie przedszkolaków.

zdjęcia w galerii:

***

Po wakacyjnej przerwie przedszkole będzie czynne od dnia 2 września w godzinach od 6.30 do 16.30.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie nasze przedszkolaki!

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

***

Naszym przedszkolakom, absolwentom oraz rodzicom  życzymy miłego i spokojnego wypoczynku na wakacjach.

Życzymy, aby te wakacje obfitowały w słońce, pogodę ducha, radość,

a przede wszystkim w całe mnóstwo wakacyjnych przygód.


Do zobaczenia we wrześniu!

***

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

"Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj się, że Ci się to przytrafiło."

                                                                                                Gabriel Garcia Marquez

19 czerwca w ROK w Zatorze odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Przy pełnej sali rodziców najmłodsze grupy "Pszczółek" i "Biedronek" pożegnały na czas wakacji przedszkole.
Na wakacje wszyscy czekamy z niecierpliwością, ale po drodze mamy jeszcze trudny moment, kiedy to żegnamy najstarszą grupę. Nie jest nam łatwo żegnać się, ponieważ byliśmy ze sobą często aż cztery lata. W szkole czekają nasze starszaki nowe wyzwania, wiedza, która będzie potrzebna w dorosłym życiu. Nie zapominajcie o beztroskich latach spędzonych w przedszkolu. Pamiętajcie o nas i odwiedzajcie, gdy będziecie już w I klasie.

W tym dniu pożegnaliśmy również naszą koleżankę (wspaniałą kucharkę) Jadwigę Kasperek odchodzącą na zasłużoną emeryturę. Życzymy, aby na emeryturze dopisywało Pani zdrowie, a emerytura była czasem realizacji swoich pasji i zainteresowań.

Wielką niespodzianką dla całej społeczności przedszkolnej była wystawiona bajka "Królewna Śnieżka" przez znakomitych aktorów- naszych wspaniałych rodziców. Profesjonalna gra, piękne stroje przeniosły wszystkich w świat bajki. Jeszcze raz dziękujemy w imieniu dzieci i gratulujemy skrywanego talentu!

zdjęcia tutaj: 

***

PIKNIK RODZINNY W  "ZŁOTEJ RYBCE"

12 czerwca w naszym przedszkolu miał miejsce Piknik Rodzinny.  Dzieci śpiewały piosenki, tańczyły, zachwycały swoim talentem i odwagą wszystkich zebranych. Potem były uściski, prezenty i mnóstwo całusów.
Po części oficjalnej zaczęła się zabawa przy muzyce Dj Krissa, kiełbasce, dmuchańcach, piłeczkach oraz oczekiwanie na malowanie twarzy.
To środowe popołudnie długo będziemy wspominać i pamiętać. To był dzień wyjątkowy dlatego, że wszyscy mieli dla siebie czas, rodzice dla dzieci , dzieci dla rodziców. Niech ta chwila trwa już zawsze.

zdjęcia tutaj:

więcej zdjęć na FB przedszkola

***

WYCIECZKA DO DINOZATORLANDU


W czerwcowy słoneczny dzień nasze przedszkolaczki wybrały się na wycieczkę do DINOZATORLANDU. Pogoda dopisała, więc wrażeń było co niemiara. Dzieci oglądały ruchome dinozaury, zwiedziły park owadów i odwrócony dom do góry nogami, a także odbyły rejs tramwajem wodnym podziwiając mitologiczną scenerię starożytnej Grecji i jej wspaniałych bohaterów. Mnóstwo przeżyć i radości wywołał film 3D. Nie zabrakło również zabawy w LUNAPARKU. Dodatkową atrakcją dla wszystkich dzieci była przejażdżka ciuchcią, która przywiozła nas i odwiozła do przedszkola.

zdjęcia tutaj:

***

SPRINTEM DO MARATONU

Dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w V Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków. Akcja ma na celu popularyzowanie biegów wśród dzieci, upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu. Po rozgrzewce każda z grup pokonała dystans ok. 100 metrów. Naszym przedszkolakom gratulujemy wspaniałej kondycji i zachęcamy do aktywnego uprawiania sportu z rodzicami.

zdjęcia tutaj: 

***

Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW

Tradycyjnie w maju przedszkolaki ze „Złotej Rybki” wybrały się w odwiedziny do OSP Zator.
Ogromną atrakcją dla dzieci była wizyta w garażu, w którym stały wozy strażackie, przygotowane w każdej chwili do akcji ratowniczej. Dzieci poznały ich wyposażenie oraz dowiedziały się, jak wygląda ubranie strażaka. Przed budynkiem przedszkolaki miały możliwość uczestniczenia w przygotowanej dla nich atrakcji pokazu lania wody z węża strażackiego.
Wizyta w straży pożarnej to doskonała forma edukacyjnego uświadomienia dla dzieci zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się w przypadku pożaru, wypadku i innych zagrożeń, które mogą mieć miejsce. Taki cenne doświadczenie na pewno zostanie na długo w pamięci.

zdjęcia w galerii: 

***

WIZYTA PANI PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

30 kwietnia gościliśmy w naszym przedszkolu Panią Małgosię Polanek higienistkę szkolną. Ciekawie opowiedziała nam jakie korzyści zdrowotne niesie spożywanie warzyw i owoców. Przedszkolaki aktywnie brały udział w zajęciach, a na koniec nauczyły się wierszyka o zdrowych produktach.

Marchewka , pietruszka, seler
To moi przyjaciele.
Cebula, czosnek, buraczki
Należą do naszej paczki.
Ciemny chlebek i grahamkę
Schrupię chętniej
Niż coś słodkiego.
Sałatę pokropię olejem,
Bo innych tłuszczów nie jem.
To nie dieta kryzysowa
To po prostu dieta zdrowa.
I dzięki tej mądrej diecie
Będziemy najzdrowsi na świecie.

zdjęcia w galerii:

***

POŻEGNANIE ZIMY-POWITANIE WIOSNY

Wiosna już nadchodzi,
zima odejść nie chce,
nocą jeszcze mrozi,
śniegiem prószy jeszcze.
Marzanno, Marzanno,
ty zimowa panno,
dziś cię utopimy,
bo nie chcemy zimy.
Odpłyń wraz z lodami,
daleko do morza,
niechaj wreszcie przyjdzie
do nas wiosna hoża.


21 marca dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w tradycji "pożegnania zimy i powitania wiosny". Do tego dnia dzieci przygotowywały się uczestnicząc w zajęciach, pogadankach, dzięki którym poznawały charakterystyczne cechy, oznaki nowej pory roku oraz tradycyjne obrzędy ludowe związane z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny. W dzień kalendarzowej wiosny nasze przedszkolaki trzymając w rękach słomiane Marzanny przeszły ulicami miasta przeganiając zimę i przywołując wiosnę. Głośnymi okrzykami, wierszem i piosenką dzieci pożegnały zimę i powitały długo oczekiwaną wiosnę Zielonym Gaikiem.

zdjęcia w galerii:


***

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ROZPOCZYNA SIĘ OD DNIA 1 MARCA 2019 ROKU.

Rekrutacja przebiega zgodnie z harmonogramem rekrutacji stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 57.2018 Burmistrza Zatora z dnia 31 stycznia 2019 r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami można pobrać w przedszkolu lub ze strony w zakładce dokumenty.

***

SZANOWNI RODZICE !

Miło nam poinformować, że nasze przedszkole przystąpiło do projektu: „Projektu wspomagania i rozwoju edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu wysokiego poziomu rozwoju kompetencji kluczowych”

Zapraszamy do współpracy i aktywnego udziału w proponowanych przez nasze przedszkole przedsięwzięciach ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci.
Szczegółowe informacje na temat kompetencji kluczowych znajdują się w zakładce Dokumenty.

***

DRODZY RODZICE !!!

zapraszamy do polubienia i śledzenia naszej strony na Facebooku. Znajdują się tam najnowsze wiadomości z życia naszego przedszkola :

www.facebook.com/Samorządowe Przedszkole "Złota Rybka" w Zatorze

***

WYJAZD DO WCK WADOWICE NA SPEKTAKL "CO W TRAWIE PISZCZY"

4 marca przedszkolaki ze "Złotej Rybki" wyjechały na przedstawienie "Co w trawie piszczy" w wykonaniu Teatru Muzycznego Forte. W czasach zapotrzebowania na akceptację i tolerancję twórcy musicalu ukazali życie drobnych stworzeń, zabawnych przez swój wygląd i dziwactwa, uświadamiając wszystkim, że "inność każdego z nas" tak naprawdę nie jest wcale wadą. Fantastyczna przygoda mieszkańców łąki, a przy tym zaskakujące zwroty akcji połączone ze znakomitym humorem udowodniły, że chociaż wszyscy tak bardzo się od siebie różnią, to tylko wspólnymi siłami mogą pokonać wielkie trudności i dokonać czegoś naprawdę wielkiego.

zdjęcia w galerii:

***

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Kocham mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili
Dzisiaj im życzenia składam
By sto latek jeszcze żyli.


Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Dlatego dzieci ze Złotej Rybki gościły swoje Babcie oraz Dziadków na uroczystości z tej okazji. Licznie przybyli goście, mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta w specjalnie dla nich przygotowanych programach artystycznych.
Przedszkolaki pod czujnym okiem wychowawczyń zaprezentowały wiersze, piosenki oraz tańce, które ćwiczyły na tą uroczystość.

To była naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków dały wyraz tego, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami. Dziękujemy Państwu Aleksandrze i Tomaszowi Bulek właścicielom portalu kulturalnypowiat.pl za fotolrelacje.

zdjęcia dostępne tutaj:

https://kulturalnypowiat.pl/aktualnosci/dzien-babci-i-dziadka-samorzadowe-przedszkole-zlota-rybka-w-zatorze/

***

"REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ"

9 listopada 2018 roku nasze przedszkole wzięło udział w biciu "Rekordu  dla Niepodległej" i uzyskało podziękowanie i dyplom.

dyplom tutaj:

***

BAL W PRZEDSZKOLU

Dobra nowina! Świetna nowina!
Dziś w naszym przedszkolu bal się zaczyna!
Nie zabraknie niespodzianek
na tym balu, nad balami.

Tego dnia już od rana w naszym przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za wróżki, królewny, rycerzy, policjantów i nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. W pierwszej kolejności dzieci miały możliwość pozowania do zdjęcia grupowego oraz zdjęć indywidualnych. Następnie wszystkie przedszkolaki przeszły do sali w naszym domu kultury. Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu wodzireja Krissa, który zachęcał wszystkich do zabaw i tańca w rytm samby, walczyka czy Kaczuch. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci choć zmęczone z żalem opuszczały salę balową.

zdjęcia w galerii:

***

PRZEDSZKOLNA WIGILIA

Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się nie tylko z ciepłą i miła atmosferą rodzinną, pachnącą choinką, ale przede wszystkim z Wigilią. Wigilia to szczególna chwila, w której zapominamy o smutkach, aby cieszyć się swoją obecnością. W naszym przedszkolu jak co roku jest ona tradycją. Od rana na salach panowała krzątanina. Przygotowanie wigilijnego stołu, układania na nim talerzy, stroików, świeczek czy serwetek to wszystko wprowadziło dzieci w czas magicznych świąt. Nie zabrakło pod obrusem oczywiście sianka i białego opłatka. Jak tradycja mówi w tym wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć na stole barszczu czerwonego z uszkami , ryby, fasoli, chałki z miodem, kompotu z suszonych owoców, owoców i pysznych upieczonych przez przedszkolaki ciasteczek i pierniczków. Na koniec naszego spotkania usiedliśmy przy choince by cieszyć się śpiewem najpiękniejszych polskich kolęd.

zdjęcia w galerii: 

***

ŚWIĄTECZNE  WYPIEKI PRZEDSZKOLAKÓW

Tradycją Świąt Bożego Narodzenia naszego przedszkola jest pieczenie i dekorowanie ciasteczek i pierników. Całe nasze przedszkole pachnie wtedy przyprawami korzennymi, które coraz bardziej przybliżają nas do świąt. Nasi mali kucharze robią to zawsze z wielką chęcią i ochotą.

zdjęcia w galerii:

***

PRZEDSZKOLNE JASEŁKA -SPOTKANIE Z EMERYTOWANYMI PRACOWNIKAMI PRZEDSZKOLA I RODZICAMI W GRUPIE II BIEDRONEK

18 grudnia „Biedronki” z grupy II wprowadziły wszystkich w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Pod okiem swojej wychowawczyni wystąpiły w Jasełkach, do których bardzo pilnie się przygotowywały. Mali aktorzy, we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale na tle bożonarodzeniowej dekoracji – stajenki z Józefem, Maryją i Dzieciątkiem. Swoją obecnością zaszczycili nas również emerytowani pracownicy przedszkola. Po przedstawieniu Pani dyrektor Bożena Jezierska złożyła wszystkim życzenia zdrowych i spokojnych Świąt, spędzonych w rodzinnym gronie oraz pomyślności w Nowym Roku.
W tym też dniu przedszkolaki dały również popis talentu dla swoich rodziców. Wszystkim „Biedronkom” należą się ogromne pochwały za zaangażowanie, nauczone perfekcyjnie wierszyki, kolędy i pastorałki, dzięki którym stworzyły wspaniałą, świąteczną atmosferę i podbiły serca całej widowni.

zdjęcia w galerii:

***

PODZIĘKOWANIA

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA, PRACOWNICY ORAZ DZIECI SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W ZATORZE „ZŁOTA RYBKA” DZIĘKUJĄ ZARZĄDOWI OSIEDLA KRÓLEWIEC ZA PRZEKAZANIE 1.0OO.OO ZŁOTYCH NA ZAKUP LAPTOPA DO PRACY Z TABLICĄ INTERAKTYWNĄ

***

PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się finansowo, rzeczowo oraz organizacyjnie do powstania wspaniałych paczek mikołajkowych dla dzieci z Przedszkola Złota Rybka w Zatorze.


To dzięki hojności sponsorów:
Adamex Podolsze, Firma Płoszczyca, Zakład Fryzjerski Joanna Halbina, Zakład Fryzjerski Wioletta Ćwiertnia, Supermarket Hana, Farby Dura, Bank Spółdzielczy w Zatorze, Firma Wizan, Skawa Wadowice, Energylandia, Aksam Osiek, Protech, Maspex, Burmistrz Zatora, Dział Promocji Oświaty UM w Zatorze, Państwo Józefa i Krzysztof Klaja, Auto Handel John - Jakub Klaja, Redakcje: sledzimykonkursy.pl oraz wygrywajto.pl.


Radość dzieci była ogromna jak paczki, które dostały.

***

GOŚCIMY PANA GÓRNIKA

Idzie górnik drogą,
piórko mu się kiwa ,
wali grajek w bęben,
trąbka mu przygrywa.
Pióreczka mu z czapki
pięknie powiewają
złote na mundurze
guziki błyskają
Grajże mi trębaczu,
grajże mi kapelo,
niechże dziś górnicy,
wszyscy się weselą.


Grudzień to miesiąc, który kojarzy się nie tylko z Mikołajem i Świętami, ale także z ważnym świętem Dniem - Górnika. Dlatego też nasze przedszkole odwiedził jak co roku znakomity gość Pan Wiesław Susek. Słuchając ciekawych opowieści, dzieci dowiedziały się jak ciężka i niebezpieczna jest praca pod ziemią oraz jakie surowce są wydobywane w Polsce. Przedszkolaki z uwagą oglądały piękny galowy strój górnika oraz czako z białym pióropuszem . Za przybycie do „Złotej Rybki”, dzieci podziękowały wierszem i piosenką, a nasz gość obdarował ich słodkimi łakociami.

zdjęcia w galerii:

***

WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA W PRZEDSZKOLU


Mikołajki w przedszkolu to ważne wydarzenie dla wszystkich dzieci. Już pod koniec listopada przedszkolaki pod okiem swoich wychowawczyń ,,pisały” listy do Mikołaja, w których rysowały swoje marzenia dotyczące upragnionych prezentów.
4 grudnia, tuż po przedstawieniu ,,Anaruk w Grenlandii”, w naszym przedszkolu pojawił się długo oczekiwany gość - św. Mikołaj, którego dzieci powitały pięknymi uśmiechami i głośnymi oklaskami. Mikołaj rozmawiał z każdym przedszkolakiem, a dzieci odwdzięczyły się mu piosenką i wierszem. Podczas spotkania Święty życzył wszystkim dzieciom oraz pracownikom przedszkola zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Obiecał, że powróci do nas za rok, a na zakończenie Mikołaj obdarował dzieci wspaniałymi prezentami. Miłym akcentem spotkania były wspólne zdjęcia z naszym gościem. Przedstawienie ,,Anaruk w Grenlandii” oraz wizyta wyjątkowego gościa wprowadziła całą społeczność przedszkolną w radosny klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

zdjęcia w galerii:

***

PRZEDSZKOLNE ANDRZEJKI

Oj darze, oj babarze,
Niechaj przyszłość się ukaże,
Czary – mary, wosku lanie
Co ma stać się, niechaj stanie.
Od północy wiatr wieje
Coś się staje, coś się dzieje
Święty Andrzeju daj znać
Co się z nami będzie dziać.

„Andrzejki” to ludowa tradycja wróżb, pielęgnowana od najdawniejszych czasów i przekazywana z pokolenia na pokolenie. My również spróbowaliśmy wrócić do tych tradycji. W piątek 30 listopada w przedszkolu odbyły się andrzejkowe wróżby. W salach widniały tajemnicze dekoracje, na stołach zapalone świece. Wszyscy chcieli się dowiedzieć „coś” o swoim losie. Wróżby z imionami, zawodami były świetną zabawą dla dzieci, ale jednak najwięcej emocji towarzyszyło podczas wróżby z butami. Wreszcie nadszedł moment lania wosku przez klucz: „co ma stać się niech się stanie” te słowa wypowiadały dzieci, gdy wosk spływał do wody. Ze swoich odlewów przy pomocy światła odczytywaliśmy swoją przyszłość. Poprzez taką formę zabawy dzieci mogły wspólnie przeżywać różnorodne stany emocjonalne i rozwijać wyobraźnię. Zapewniamy, że zarówno młodsze jak i starsze dzieci bawiły się świetnie.

zdjęcia w galerii:


***

DZIEŃ MISIA PLUSZOWEGO

„POKOCHAJ PLUSZOWEGO MISIA,
ON PRZYJACIELEM DZIECI JEST,
DOROTKA, ANIA I JUSTYSIA,
WESOŁO WSZYSCY BAWMY SIĘ”


W dniu 26 listopada wszystkie dzieci z naszego przedszkola uroczyście obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. W naszym przedszkolu obchodzenie tego święta to już tradycja.
Tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ze swoimi ulubionymi i kochanymi pluszakami. Dzieci, opowiadały o swoich maskotkach, słuchały czytanych przez panie fragmentów książek o niedźwiadkach, nauczyły się wiersza o misiu, bawiły się w starego niedźwiedzia oraz tańczyły z misiami w rytm piosenki „Pokochaj pluszowego misia". Ten dzień wywołał u dzieci wiele uśmiechów i radości.

zdjęcia w galerii:

***

DZIEŃ MARCHEWKI

W piątek 16 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy „Dzień Marchewki”. Dzień ten wypełniony był tańcami przy piosenkach o marchewce, zabawami matematycznymi, sprawnościowymi, a także twórczością plastyczną z marchewką w roli głównej. Dzieci obserwowały proces powstawania naturalnego soku marchwiowego, przygotowywały surówkę z marchewki , a potem ze smakiem zajadały się wykonanymi potrawami.
Dzięki tego typu działaniom prowadzonym już od najmłodszych lat, mającym charakter zabaw, konkursów, zagadek rozbudzamy u dzieci zainteresowanie własnym zdrowiem, potrzebę prawidłowego odżywiania się i rozróżniania produktów warunkujących zdrowie.

zdjęcia w galerii:

***

OBCHODY 100 - LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ  W PRZEDSZKOLU

W historii Polski, tak się składa,
był kiedyś ponad wiek niewoli.
Jedenastego listopada
nasz kraj z niewoli się wyzwolił.

I wtedy myśl powstała taka,
by przez szacunek dla przeszłości
ten dzień na zawsze dla Polaka
pozostał Dniem Niepodległości.


Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich symboli. Dlatego też 9 listopada odbyła się uroczysta Akademia z okazji 100- lecia odzyskania Niepodległości Polski. Przedszkolaki z grupy IV „Żabki” od paru tygodni przygotowywały się do tego ważnego wydarzenia pod opieką swoich wychowawczyń.
Przedstawiły dla swoich rodziców oraz społeczności przedszkolnej patriotyczny montaż słowno - muzyczny. Wszystkie dzieci tego ważnego dnia były odświętnie ubrane, a na ich piersi widniały kokardy narodowe. Punktualnie o godz 11.11 w ramach Akcji "Rekord dla Niepodległej" zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy włączając się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To wielkie Święto było bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie ono w pamięci naszych „Małych Polaków”.


zdjęcia w galerii:

***

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

5 listopada był to bardzo nietypowy dzień w naszym przedszkolu. Do przedszkola zamiast dzieci przybyły księżniczki, skrzaty, Czerwony Kapturek z Wilkiem, Spidermeni i wiele innych bajkowych bohaterów. W tym dniu obchodziliśmy bowiem Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Ten czas był okazją, aby przypomnieć sobie naszych ulubionych bajkowych bohaterów, którzy bawią, uczą i pomagają poznać prawdę o świecie i życiu. Na przedszkolaków przebranych za ulubione postacie bajkowe czekało wiele atrakcji. We wszystkich grupach przedszkolaki wspaniale się bawiły. W tym dniu zabawom, konkursom i tańcom nie było końca. Odgadywanie tytułów bajek, rozpoznawanie postaci bajkowych na podstawie charakterystycznych rekwizytów i obrazków nie stanowiło dla przedszkolaków problemu. Na koniec odbył się bal postaci z bajek. Dzieci bawiły się doskonale. Zaproszenie ich do kolorowego świata bajek sprawiło przedszkolakom dużo radości.

zdjęcia tutaj:

***

WYCIECZKA DO WYGIEŁZOWA


We wtorek 23 października dzieci z grupy III i IV wyruszyły na pierwszą wycieczkę w tym roku do Skansenu w Wygiełzowie. Do Wygiełzowa dotarliśmy autobusem, w którym było dużo śmiechu i zabawy pomimo zimnej aury. Po przyjeździe na miejsce rozpoczęliśmy zwiedzanie chat i gospodarstw sprzed lat. Dzieci poznały dawne tradycje ludowe i wyposażenie domów w ubiegłych stuleciach. Z zaciekawieniem odwiedzały i podziwiały każdy następny budynek na drodze zwiedzania w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie. Największą atrakcją były warsztaty na których dzieci własnoręcznie przygotowały piękne krakowskie korale.

zdjęcia w galerii:

***

ODWIEDZINY KUBUSIA PUCHATKA


„Już pora wstać, wyruszyć z domu, przyjaciela spotkać znów.
Miły, puchaty, okrągły, bo to mój jest...
Kubuś Puchatek, Kubuś….”


Słowa tej piosenki przywitały wszystkie dzieci, które zebrały się na dużej sali. 25 października nasze przedszkole odwiedził wyjątkowy gość – Kubuś Puchatek. Dzieci w tym dniu przyszły do przedszkola z maskotką Kubusia Puchatka lub któregoś z jego przyjaciół. Maskotki cały czas towarzyszyły dzieciom w tym cudownym dniu, a Pani Lidzia z Biblioteki w Zatorze przeczytała nam opowiadanie „Dla każdego kwiatów kosz”.


Dziękujemy Ci Kubusiu Puchatku, że jesteś i zawsze z nami będziesz!

zdjęcia w galerii:

***

Życzymy Paniom tak jak nikt nie życzy
Spełnienia wszystkich marzeń,
Zdrowia, szczęścia i słodyczy.
I życzymy tak jak życzy dobra wróżka
By spełniły się życzenia
Z samego końca waszego serduszka.


Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października. Data ta upamiętnia rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Z racji tego, iż Dzień Edukacji Narodowej przypadł w tym roku w niedzielę to w naszym przedszkolu odbył się w poniedziałek 15 października.
Uroczystą akademię rozpoczęły życzenia i podziękowania złożone przez Panią dyrektor Bożenę Jezierską. Następnie dzieci z grupy Kaczuszki zaprezentowały część artystyczną, przygotowaną pod kierunkiem Pani Katarzyny Miętki i Izabeli Fryc. Po zakończeniu występu dzieci rozdały własnoręczne wykonane laurki z życzeniami dla wszystkich pracowników przedszkola oraz zaproszonych gości.

zdjęcia w galerii:

***

DZIEŃ DZIEWCZYNKI - DZIEŃ CHŁOPAKA

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach w życiu rodziny i przedszkola. Dlatego jak co roku pamiętamy o dniu dziewczynki i chłopaka. Naszym ŚWIETNYM CHŁOPAKOM I CUDOWNYM DZIEWCZYNKOM życzymy wszystkiego najlepszego.

zdjęcia w galerii:

***

AKADEMIA EDUKACYJNA
10 października w naszym przedszkolu odbyła się Akademia Edukacyjna dotycząca zanieczyszczenia i ochrony powietrza z udziałem wszystkich przedszkolaków. Uroczystość przygotowała gr. IV. ŻABKI, a jej celem było zwiększenie wrażliwości na problemy środowiska, a zwłaszcza zanieczyszczenia powietrza. Przedszkolaki ze „Złotej Rybki” już wiedzą jak ważne jest czyste powietrze w życiu człowieka.

zdjęcia w galerii:

***

DZIEŃ UŚMIECHU

"Mały czy duży niech zawsze pamięta, aby jego buzia była zawsze uśmiechnięta"

Co roku w pierwszy piątek października przypada wyjątkowe święto – Światowy Dzień Uśmiechu. Symbolem tego dnia jest żółta uśmiechnięta buźka oraz dzień, w którym wszyscy powinni dużo się uśmiechać.
W żółtym korowodzie ulicami miasta przedszkolaki swoim gestem chciały pokazać, że uśmiech jest darem, którym możemy obdarować drugiego człowieka i nic nas to nie kosztuje.
Był to naprawdę radosny, uśmiechnięty dzień i oby jak najczęściej uśmiech gościł na twarzach naszych dzieci, nauczycieli i rodziców.

zdjęcia w galerii:

***

POLICJANT W PRZEDSZKOLU

1 października w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie dzieci z Panem Policjantem. Spotkanie dotyczyło szeroko pojętego bezpieczeństwa: Jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię i jak poruszać się po ulicy. Nasze przedszkolaki posiadają takie wiadomości i swoją wiedzą chętnie dzieliły się z Panem Policjantem.
Pan Policjant opowiedział przedszkolakom o swojej bardzo odpowiedzialnej pracy, o zasadach obowiązujących w ruchu drogowym, a szczególnie o tym, jak należy przewozić dzieci w samochodzie i jakie skutki niesie za sobą jazda bez fotelika. Serdecznie dziękujemy Panu Policjantowi za wspaniałe przeżycia i przybliżenie nam tak odpowiedzialnego zawodu, jakim jest zawód policjanta.

zdjęcia w galerii:

***

Dzień Pieczonego Ziemniaka

Piękna, złota, polska jesień zachęca nas do częstych zabaw na placu. 27 września odbył się Dzień Pieczonego Ziemniaka. Wspólnie bawiły się wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola. Były zawody w zbieraniu ziemniaków, slalom z ziemniaczkiem, a także kto szybciej zbierze ziemniaki. Były też zabawy ze śpiewem i zabawy integracyjne. Na koniec wszystkie dzieci skosztowały pieczonych ziemniaczków, które na ognisku przygotowały nasze kochane kuchareczki.

zdjęcia w galerii:

***

JESIENNY SPACER DO PARKU

"Stoi pociąg
na peronie-
żółte liście ma w wagonie
i kasztany, i żołędzie-
dokąd z nimi jechać będzie?"
D. Gellner

Jesień to piękna pora roku, pełna kolorów i cudownych widoków . Dlatego też piękna pogoda zachęciła nas wszystkich do spaceru do pobliskiego parku , aby poszukać nowej nadchodzącej nowej pory roku – Jesieni. Nie brakowało promieni słońca i ciepłych podmuchów wiatru. Przedszkolaki bezpośrednio obcowały z przyrodą, rozpoznawały rodzaje drzew po liściach i owocach oraz zbierały jesienne skarby do kosza. Po powrocie do przedszkola kolorowe liście, kasztany i żołędzie ozdobiły kąciki przyrody , które posłużą do różnorodnych prac plastycznych, zabaw matematycznych czy rytmicznych.

zdjęcia w galerii:

***

CZYSTE POWIETRZE W PRZEDSZKOLU W RAMACH PROGRAMU MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE

 Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn.„Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego –Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej

***

Wakacyjny remont w Złotej Rybce

W trakcie przerwy wakacyjnej przeprowadzony został remont sali grupy Biedronek , sekretariatu oraz pomieszczenia przeznaczonego na urządzenie sali multimedialnej Samorządowego Przedszkola w Zatorze Złota Rybka .
Prace remontowe obejmowały między innymi usunięcie starych powłok farby, pomalowanie ścian, pomalowanie obudowy kaloryferów, wymianę drzwi, listew przypodłogowych, usunięcie starych mebli oraz montaż wewnętrznych rolet okiennych. Specjalnie dla dzieci do sali zostały również zakupione kolorowe mebelki oraz leżaki i zabawki .
Na sali multimedialnej została zamontowana tablica interaktywna - prezent od Burmistrza Zatora Pana Mariusza Makucha .
Od 03.09. dzieci przebywają w estetycznych, funkcjonalnych salach zajęć co potwierdzają zdjęcia.

zdjęcia w galerii:

***

ROK SZKOLNY 2017/2018

„Przed nami tutaj
Czerwiec zrobił sobie stację
Czeka, żeby wszystkich
Zabrać na wakacje.”


Wszystkim naszym przedszkolakom i ich rodzicom,
życzymy bezpiecznych wakacji,
poznania wielu wspaniałych miejsc i przeżycia fascynujących przygód!!!


Do zobaczenia we wrześniu !!!

***

WYCIECZKA IV GRUPY "KACZUSZKI" NA CZARNY GROŃ W RZYKACH

Wraz z zakończeniem roku przedszkolnego dobiegła końca całoroczna dobroczynna zbiórka nakrętek. W przedszkolu ogłoszony był konkurs grupowy na zebranie największej ilości plastikowych nakrętek. Po podsumowaniu wyników okazało się, że najwięcej nakrętek - aż 82 kg zebrała grupa IV "Kaczuszki" wygrywając tym samym rywalizację w tym szczytnym celu. Zbiórka przeznaczona była na operację nóżek dla rówieśniczki naszych przedszkolaków. Nagrodą za wygranie konkursu była wycieczka dla całej grupy na Czarny Groń w Rzykach, którą ufundował dla naszych dzieci organizator zbiórki nakrętek ks. Robert Jończyk. "Kaczuszki" świetnie się bawiły na Czarnym Groniu, miło i bardzo aktywnie spędzając czas w Magicznej Osadzie.

zdjęcia w galerii:

***

OGŁOSZENIE!!!

ZAPRASZAMY RODZICÓW WRAZ Z DZIEĆMI NOWOPRZYJĘTYMI NA DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA W DNIACH 27-28 CZERWIEC 2018  (ŚRODA - CZWARTEK) W GODZ 10.00 - 11.30

***

ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO

21 czerwca dzieci z grup ,,Żabki” i „Kaczuszki” przygotowały uroczystość zakończenia roku przedszkolnego. Dzieciom w uroczystości pożegnania przedszkolnych progów towarzyszyli rodzice, nauczyciele, dyrektor przedszkola oraz Burmistrz Zatora Mariusz Makuch, który na ręce pani dyrektor Bożeny Jezierskiej wręczył tablicę interaktywną z projektorem.
Uroczystości rozpoczęły się od podniosłego poloneza, a następnie części artystycznej. Czas leci nieubłaganie i te dzieci, które jeszcze niedawno przekraczały po raz pierwszy progi przedszkola, dziś szykują się do rozpoczęcia kolejnego etapu w życiu - edukacji szkolnej. W tym dniu pożegnaliśmy także dwie Panie odchodzące po wielu latach pracy na emeryturę : Panią Bożenę Harańczyk i Panią Zofię Leśniak. Z okazji przejścia na emeryturę życzymy naszym drogim Paniom zasłużonego odpoczynku, na który pracowały tak wiele lat. Na koniec przyszedł czas na podziękowania. Pani Dyrektor dziękowała dzieciom za przedstawienie i życzyła sukcesów w szkole, natomiast rodzicom za zaangażowanie w pracę przedszkola. Rodzice natomiast złożyli podziękowania za opiekę, cierpliwość, serce i ogromny trud włożony w edukację małych podopiecznych. Dlatego ze wzruszeniem w sercach, ale i uśmiechem na ustach, życzymy Wam drogie sześciolatki powodzenia w szkole, a pozostałym naszym przedszkolakom cudownych i słonecznych wakacji.

zdjęcia w galerii: 

więcej zdjęć na : kulturalnypowiat.pl

***

WYCIECZKA DO ZOO W KRAKOWIE


15 czerwca przedszkolaki ze „Złotej Rybki” wyruszyły na wycieczkę. Krakowskie ZOO jest wspaniałym miejscem do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, a przy tym doskonałą okazją do uzupełnienia wiedzy przyrodniczej. Największy podziw wśród dzieci, spośród wszystkich zwierząt wzbudziły tygrysy i słonie. Z wielkim zachwytem obejrzały przepiękne, kolorowe ptactwo –flamingi, papug, pawie. Z zaciekawieniem podglądały foki, pingwiny, ryby, węże, kameleony i małpki. Sympatię wśród dzieci wzbudziły również kucyki, lamy i osiołki, które ochoczo nastawiały głowy, żeby je pogłaskać. Podczas zwiedzania ZOO zrobiliśmy zdjęcia pamiątkowe, starając się uchwycić na nich to wszystko, co najciekawsze. W drodze powrotnej, pomimo zmęczenia, dzieciom dopisywały humory - dzieliły się wrażeniami z wycieczki. Z uśmiechem na twarzach, troszkę zmęczeni, ale pełni wrażeń i przeżyć wróciliśmy bezpiecznie do naszego przedszkola.

zdjęcia w galerii:


***

ZAPROSZENIE NA DEBATĘ DOTYCZĄCĄ PLANU ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE ZATOR W RAMACH PROJEKTU VULCAN KOMPETENCJI W MAŁOPOLSKICH SAMORZĄDACH

otwórz tutaj:

***

MECZ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR „ZŁOTEJ RYBKI”


Będę piłkarzem- dziś o tym marzę!
Jeszcze wam pokażę,
jak się strzela piękne gole.
Nawet na bramce stać się nie boję.
Jak trzeba, to karnego obronię!
Świetnie podaje,
Do drużyny się nadaję!

Zbliżające się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 stały się inspiracją do zawodów piłkarskich w naszym przedszkolu. 6 czerwca odbyły się rozgrywki o PUCHAR „ZŁOTEJ RYBKI”. W tym dniu pogoda dopisała wyzwalając ducha i waleczność. Nasi najmłodsi piłkarze z PSZCZÓŁEK celnie strzelały w stronę bramki. Biedronki rozegrały mecz towarzyski, a najstarsze ŻABKI i KACZUSZKI rozegrały mecz o PUCHAR „ZŁOTEJ RYBKI”. Wśród zawodników obu drużyn znaleźli się zawodnicy LKS ZATORZANKA , którzy trenują, grają i wygrywają mecze w swojej grupie wiekowej . Mecz sędziował Marcin Folga, będący trenerem najmłodszej grupy piłkarskiej. Nasi piłkarze zaciekle walczyli na murawie, a bramkarze bronili swoich bramek jak lew. Po zsumowaniu goli PUCHAR „ZŁOTEJ RYBKI” zdobyli chłopcy z grupy III „ŻABKI”. Gratulujemy naszym małym mistrzom i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. A podczas nadchodzącego MUNDIALU zachęcamy rodzinnie do kibicowania naszej Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Serdeczne podziękowania składamy Panom:
MARCIN FOLGA za organizację i sędziowanie
JACEK KOWALCZYK i MICHAŁ GOŁDA za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc w organizacji mistrzostw w przedszkolu.

zdjęcia w galerii:

***

DZIEŃ DZIECKA W „ZŁOTEJ RYBCE”

5 czerwca przy znakomitej pogodzie wszystkie grupy z naszego przedszkola spędziły dzień w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „KARPIK” w Graboszycach. Było sporo krzyku, radości i śmiechu, a to wszystko za sprawą zabaw, które dostarczyły wiele emocji. Pokłady energii dzieci zostawiły w małpim gaju, dmuchanych zjeżdżalniach, basenie z kolorowymi kulkami. Po tak wyczerpujących szaleństwach przedszkolaki posiliły się kiełbaskami z grila, które przygotowały nasze kuchareczki. Na koniec jak to przystało na Dzień Dziecka przedszkolaki otrzymały prezenty z okazji ich święta. I tak zakończyła się nasza wycieczka. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do przedszkola. Z przyjemnością powtórzymy taką wyprawę. Szczególne podziękowanie za udostępnienie miejsca zabaw dla dzieci ze „Złotej Rybki” składamy dla Pana Marcina Fryca właściciela Ośrodka Rekreacyjnego „Karpik” w Graboszycach.

zdjęcia w galerii:

***

DZIEŃ MATKI W „ZŁOTEJ RYBCE”


Droga mamo, drogi tatku
mamy dla Was dziś po kwiatku.
Dla Was dzisiaj te występy,
choć nam trema depcze pięty.
Moja mamo ukochana
życzę Ci uśmiechu z rana,
aby tata w twoich oczach
widział to żeś jest urocza.

Drogi tato Tobie życzę
dobrych chwil, których nie zliczę,
bo paluszków mam za mało,
a liczydło się schowało.


MAMA i TATA to najważniejsze słowa w życiu dziecka. Są one uosobieniem ciepła, miłości, bezpieczeństwa i troski. Dlatego pielęgnowanie oraz umacnianie więzi między dziećmi i rodzicami jest rzeczą niezmiernie ważną.
25 maja przedszkolaki zaprosiły swoich rodziców do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.
Wierszami i piosenkami „Pszczółki”, „Biedronki”, „Żabki” i „Kaczuszki” dziękowały im za okazywaną miłość i trud wychowania. Takie występy to tradycja przedszkolna. Tradycyjnie też było to ogromne przeżycie dla najmłodszych, w końcu niektórzy występowali po raz pierwszy i to przed taką publicznością. Ale nawet jeśli jakiś kroczek w układzie został pomylony, czy słówko z recytowanego wierszyka umknęło, to nic złego się nie stało. Mamy i tatusiowe byli zachwyceni. Za występ dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami. Następnie pociechy wręczyły rodzicom upominki. Potem wszyscy zasiedli do słodkiego poczęstunku.

zdjęcia w galerii:

***

KWIATKI NA DZIEŃ MATKI

Tradycyjnie jak co roku nasze przedszkolaki zostały zaproszone przez Panie z Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze na zajęcia plastyczne. Tematem przewodnim był oczywiście zbliżający się Dzień Matki. Wszystkie grupy z zaangażowaniem malowały kwiaty dla swoich mam.

zdjęcia w galerii:


***

WIZYTA PANI PIELĘGNIARKI


O zdrowej żywności i zasadach dbania o zdrowie, mówiła zaproszona do przedszkolaków Pani pielęgniarka Małgorzata Polanek.
Przedszkolaki ze skupieniem słuchały zaproszonego gościa i z wielką uwagą słuchały jak w ciekawy sposób opowiada o zdrowej żywności oraz o tym jak należy o siebie dbać, właściwie się odżywiać i zachować zasady higieny jamy ustnej. Podczas pogadanki, Pani pielęgniarka uświadomiła dzieciom wiele bardzo ważnych spraw, chętnie odpowiadała na wszystkie pytania małych przedszkolaków i cieszyła się, że jest tak duże zainteresowanie tematem ZDROWA ŻYWNOŚĆ. Spotkanie było interesujące i bardzo pouczające dla małych słuchaczy. Dzieci utwierdziły się o potrzebie spożywania zdrowej żywności, celowości przestrzegania zasad higieny jamy ustnej i dbania o swoje zdrowie.

zdjęcia w galerii:


***

Wyniki konkursu plastycznego "Pszczółka Maja w akcji, czyli codzienność na łące"


Nasze przedszkolaki zdobyły miejsca ex aequo z dziećmi z innych zatorskich przedszkoli:
I miejsce ex aequo :
Anna Szewczyk - gr. IV


II miejsce ex aequo:
Antonina Bulek - gr. III
Tomasz Kosobucki - gr. III
Szymon Kurzak - gr. III
Maciej Kamiński - gr. III
Łukasz Luranc - gr. IV

III miejsce ex aequo:
Milena Korczyk - gr. III
Milena Gierek - gr. III
Zuzanna Łysek - gr. III
Piotr Gołda – gr. III
Magdalena Krzanak - gr. IV
Marta Świętek - gr. IV
Laura Smreczyńska -, gr. IV
Zuzanna Zimnal - gr. IV
Martyna Skwarczyńska - gr. IV
GRATULUJEMY!!!

***

ZABAWY W BIBLIOTECE Z PSZCZÓŁKĄ MAJĄ


Comiesięczne spotkania przedszkolaków dobiegły końca w Publicznej Bibliotece w Zatorze. Zajęcia pt. „Pszczółka Maja, czyli codzienność na łące”- to temat ostatniego majowego spotkania. Działo się bardzo dużo: oglądaliśmy przygody Pszczółki, poznaliśmy kilka tajemnic świata pszczół, robiliśmy pszczółkę. Ale przede wszystkim dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy o życiu Pszczółek:
*jak ciężko jest przenieść pyłek z kwiatka na kwiatek
*jak długo żyje królowa pszczół
* jaki dystans pszczółka przebywa w poszukiwaniu
* ile kwiatów muszą odwiedzić pszczoły, aby zebrać nektar na 1kg miodu
Paniom: Lidii Baluś, Angelice Maj i Bogusławie Knutel – Owczarek bardzo dziękujemy za cykliczne spotkania z literaturą dziecięcą.

zdjęcia w galerii:


***

Z WIZYTĄ W OSP ZATOR


9 maja dzieci ze „Złotej Rybki” wybrały się na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorze, aby poznać tajniki pracy strażaków. W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową. Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do różnych wypadków nie tylko samochodowych. Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudził nowy wóz strażacki. Dzieci mogły go z bliska oglądnąć oraz podziwiać jego wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy .
Przez chwilę wszystkie dzieci mogły poczuć się jak strażacy, przymierzając hełm strażacki i testować sprzęt gaśniczy. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę, która utrwalana będzie przy każdej okazji. Za miłe spotkanie dzieci podziękowały strażakom wręczając kwiaty i życzyły wytrwałości w codziennych zmaganiach .

zdjęcia w galerii:

***

D Z I E Ń    F L A G I

„Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość, biel - serce czyste...
Piękne są nasze Barwy ojczyste”Dzień Flagi obchodzony jest 2 maja, a jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są ważnym symbolem Polski . Przedszkolaki wiedzą, że jest to doniosłe święto i dlatego w biało-czerwonym korowodzie niosły dumnie polską flagę wręczając ją mieszkańcom Zatora.

zdjęcia w galerii:

***

WYJAZD NA REWIĘ MOSKIEWSKĄ NA LODZIE „Królowa śniegu”


27 KWIETNIA przedszkolaki udały się do Hali Lodowej MOSIR w Oświęcimiu. Głównym celem wyjazdu było obejrzenie baśniowego widowiska dla dzieci opartego na motywach baśni H. Ch. Andersena pt. „Królowa Śniegu”. Znana z występów na całym świecie Moskiewska Rewia na Lodzie zaprezentowała fantastyczne przedstawienie. Bogata scenografia, wspaniałe i różnorodne kostiumy, fantastyczne efekty pirotechniczne, jak również układy choreograficzne i muzyka wzbogaciły wartość artystyczną spektaklu. Dzieci mogły również podziwiać indywidualne popisy zawierające trudne elementy jazdy figurowej na lodzie. To widowisko z pewnością dostarczyło uczestnikom wycieczki wielu emocji i pozostawiło po sobie wiele niezapomnianych wrażeń.

zdjęcia w galerii: 

***

WIOSENNE MUZYKOWANIE – SPOTKANIE Z MUZYKĄ


Po raz kolejny przedszkolaki uczestniczyły w Koncercie Muzycznym, dzięki któremu mogły dotknąć obcowania z muzyką klasyczną. „Odcienie ludzkiego głosu” prowadzone przez muzyków z Filharmonii im. Karola Szymanowskiego z Krakowa przybliżyły dzieciom dźwięki śpiewu, której prelegentem po tajnikach głosu był Krzysztof Cyran.

zdjęcia w galerii:


***

DZIEŃ ZIEMI


22 kwietnia na całym świecie świętujemy Dzień Ziemi. Właśnie w tym dniu zastanawiamy się, skąd się biorą motyle, jak sadzić drzewa i czemu ptaki śpiewają. Przyroda to nieodłączny element naszego codziennego życia, więc dbanie o nią jest naszym obowiązkiem. Od najmłodszych lat powinniśmy uczyć dzieci zasad recyclingu oraz kształtować w nich postawę ekologiczną. Dzięki temu uświadamiamy przedszkolakom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Przez cały tydzień naszym przedszkolakom uświadamialiśmy czym jest ekologia. Ponadto dzieci wzięły udział w zajęciach plastycznych organizowanych przez ROK w Zatorze malując przyrodę.

zdjęcia w galerii:

***

WIELKANOCNE ŚNIADANIE 

Wielkanoc to jedno z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich. W świątecznych nastojach dzieci pod okiem wychowawczyń tworzyły świąteczne dekoracje, wkładając w to wiele pracy i całe swoje serduszka. Były koszyczki, wielkanocne baranki, nie zabrakło również kolorowych pisanek. W środę przed Wielkanocą dzieci w odświętnych strojach zasiadły do świątecznego stołu. Panie kucharki przygotowały tradycyjne wielkanocne potrawy: jajko, szynkę, chleb, chrzan, babka i wiosenne nowalijki. O znaczeniu tych  pokarmów, jako symbolach świątecznych, dzieci dowiedziały się wcześniej na zajęciach. Przed rozpoczęciem śniadania  każdą grupę odwiedziła Pani Dyrektor składając wszystkim wielkanocne życzenia. Ten dzień miał wyjątkowy charakter: dzieci śpiewały świąteczne piosenki i  bawiły się w zabawy związane z tradycjami wielkanocnymi. Takie radosne przeżycia na pewno długo pozostaną w pamięci przedszkolaków.

zdjęcia w galerii:

***

WITAMY WIOSNĘ

Malutka główka krokusa nad śniegiem się pojawiła.
To znaczy, ze już wkrótce przybędzie wiosna miła.

Słoneczko nasze kochane, bardzo Cię prosimy,
ogrzewaj mocno ziemię zacieraj ślady zimy

Nadejście nowej pory roku jest okazją do wzbogacenia wiadomości, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszym przedszkolu przygotowania do powitania wiosny rozpoczęły się już wcześniej od zmiany dekoracji z zimowej na wiosenną. Pomimo nie sprzyjającej aury przedszkolaki wyruszyły w poszukiwaniu nowej pory roku. Zielonym korowodem z zimowym symbolem -  słomianą Marzanną żegnały zimę .

zdjęcia w galerii:

***

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI!

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna się od 12 marca. Wnioski z załącznikami do odebrania w przedszkolu lub na stronie internetowej przedszkola w zakładce "dokumenty".

***

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

„Babci i dziadka, przyznać to trzeba, każdemu dziecku w życiu potrzeba.
Znana to para, bardzo kochana. Przez wszystkie dzieci jest szanowana.
No, a gdyby ich nie było, dzieciom trudno by się żyło.
Babcia i dziadek wciąż o nas dbają. Tak jak rodzice bardzo kochają.
Dają nam w życiu wiele radości. Nigdy nie szczędzą dla nas czułości”

Dzień Babci i Dziadka w naszym przedszkolu na stałe wpisany jest w kalendarz imprez przedszkolnych i obchodzony jest co roku bardzo hucznie. Mimo, że za oknem zima, mróz, jest to najcieplejszy dzień w roku, który sprawia wszystkim ogromną radość, wywołuje uśmiechy na twarzach, powoduje , że małe serduszka dzieci biją szybciej, a Babcia i Dziadek ze wzruszeniem słuchają czułych słów , kierowanych pod ich adresem. Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali występy swoich milusińskich, a przedszkolaki pełniły rolę gospodarzy. Po występach goście oraz dzieci zostali zaproszeni na przygotowany poczęstunek.

fotorelacja dostępna na:

http://kulturalnypowiat.pl/news/dzien-babci-i-dziadka-przedszkole-zlota-rybka-w-zatorze-2018


***

WIZYTA W PARKU ŚW. MIKOŁAJA W ZATORZE

2 lutego całe przedszkole wyruszyło na wycieczkę do Parku Św. Mikołaja w Zatorze. W programie znalazła się wędrówka bajkową ścieżką, podczas której dzieci zwiedzały domki różnych postaci bajkowych m.in. Baby Jagi, Roszpunki, Księżniczki na ziarnku grochu i wielu innych. Najwięcej emocji wzbudziła wśród dzieci wizyta i rozmowa w domu Św. Mikołaja. Dzieci podziękowały Mikołajowi za otrzymane w tym roku prezenty i obiecały, że przez następny rok również będą grzeczne. Przedszkolaki uczestniczyły także w spektaklu pt. "Historia Św. Mikołaja", w którym elf Psotek wraz z Reniferkiem i Kotkiem opowiedzieli dzieciom legendę o Św. Mikołaju. Na koniec dzieci zobaczyły film w 3D i uczestniczyły w przejażdżce ciuchcią.

zdjęcia w galerii:

***

BAL KARNAWAŁOWY

Jest karnawał, w karnawale wszyscy urządzają bale. To tradycja bardzo stara – strojów pięknych, co niemiara! Dziś na moje rozkazanie niech się miły nastrój stanie. Niech w zabawie, no i w tańcu splotą się ręce przebierańców. Bawmy się więc wesoło, niechaj wszystkie pary wirują wkoło.

Jak co roku w karnawale w naszym przedszkolu odbył się oczekiwany przez dzieci „Bal Przebierańców”. Po wielkiej prezentacji strojów rozpoczęły się tańce. Przy rytmach wesołej muzyki, którą poprowadził wodzirej KRISS wszystkie przedszkolaki wyśmienicie się bawiły.  Zabawa taneczna była  przeplatana  zabawami i korowodami. Niespodzianką był „balonowy pokaz”, w czasie którego dzieci dowiedziały się co można wyczarować z balonów. Nie zabrakło również baniek i sztucznego śniegu. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów. Kolejny bal karnawałowy już za rok!

zdjęcia w galerii:

***

Biedronki z wizytą w DPS "Caritas" w Zatorze

4 stycznia dzieci z grupy "Biedronek" udały się ze świąteczną wizytą do Ośrodka Pomocy Społecznej "Caritas" w Zatorze. Przedszkolaki zaprezentowały krótki program artystyczny, w którym nie zabrakło oczywiście kolęd oraz świątecznych i noworocznych życzeń. Na twarzach podopiecznych widać było radość, wzruszenie, wdzięczność i serdeczność za okazaną pamięć.  Na zakończenie wizyty dzieci zostały obdarowane słodkościami.

zdjęcia w galerii:

więcej zdjęć na : http://zator.caritas.pl/zol/index.php/wydarzenia-4/wydarzenia-2017/hej-koleda-koleda/

***

PRZEDSZKOLNA WIGILIA I ZABAWY ŚWIĄTECZNE W ROK W ZATORZE
Wigilia to najbardziej uroczysty i wzruszający wieczór w roku wyzwalający najlepsze uczucia nie tylko w domach. W naszym przedszkolu również. Dzieci od rana uczestniczyły w świątecznych zabawach w ROK w Zatorze.
Następnie przedszkolaki z gr. II przedstawiły montaż słowno – muzyczny dla całej społeczności lokalnej. Wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem wprowadziły wszystkich w świąteczną atmosferę, pełną radości, nadziei i życzliwości. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również, co najważniejsze wzmacniają bliskie i serdeczne relacje. Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor złożyła wszystkim świąteczne życzenia.

zdjęcia w galerii:

***

WIGILIJNE SPOTKANIE Z EMERYTOWANYMI PRACOWNIKAMI PRZEDSZKOLA

"A gdy zabłyśnie gwiazdka w błękitnej dalekości,
będziemy z sobą dzielić opłatek, chleb miłości"


Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły – czas radości i oczekiwania, ale także wspomnień i wzajemnych życzeń. Ich tradycją są wspólne spotkania przy świątecznym stole, dzielenie się opłatkiem i kolędowanie. Tradycyjnie w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie wigilijne z emerytowanymi pracownikami przedszkola. Podczas tego spotkania średniaki z gr. II zaprezentowały świąteczne przedstawienie i wręczyły gościom świąteczne upominki.

zdjęcia w galerii:

***

PODZIĘKOWANIA

Dzieci, Rada Pedagogiczna i Dyrektor Przedszkola „Złota Rybka” w Zatorze, składają gorące podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by 6 grudnia 2017r. – był w naszym przedszkolu dniem wyjątkowym.
Mikołajowi, który uchylił dla nas drzwi swojego skarbca oraz Jego Pomocnikom, za życzliwość serca i hojne wsparcie, społeczność przedszkola składa dla:

Burmistrza Zatora Mariusz Makuch
Bank Spółdzielczy w Zatorze
Lemarpol Wózki Widłowe Sp. z o.o.
Park rozrywki w Zatorze Dinozatorland
„Skawa” S.A. Zakład Przemysłu Cukierniczego Wadowice
RM Auto Serwis S.C. Dariusz Mol, Tomasz Mol
Zakład Produkcji Handlu i Usług Witold Płoszczyca
Agropunkt Zator
„Dura Farby” Hurtownia farb i tynków
Protech Sp. Z o.o.
Ks. Krzysztof Wieczorek
Adamex Podolsze
Górecka Anna sklep Spożywczo-Przemysłowy
Lajkonik Snacks Sp. Z o.o. Skawina
MSH Wizan Andrychów


***

WITAMY MIKOŁAJA W "ZŁOTEJ RYBCE"

Przyjedź do nas Mikołaju, Mikołaju
z workiem jak to niebo.
Przywieź radość i prezenty, i prezenty
dla nas, dla każdego, dla nas, dla każdego.
Przyjedź do nas, Mikołaju, Mikołaju
na saniach srebrzystych,
niech ci gwiazdy drogę wskażą, drogę wskażą,
gdzie czekamy wszyscy, gdzie czekamy wszyscy


Tak śpiewały dzieci w oczekiwaniu na spotkanie ze świętym Mikołajem. Wizyta ta, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Przygotowują się do niego bardzo starannie. Każda grupa wykonuje bardzo ciekawe prace plastyczne, na których oczywiście króluje Mikołaj. Oprócz prac plastycznych, wszystkie grupy przygotowują piosenkę lub wiersz, które będą mogły zaprezentować przed tak wyjątkową osobą. Dzieci uwielbiają te przygotowania i mimo, że zajmują im one wiele czasu, robią to z wielką przyjemnością.
Nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień. Wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, nasłuchiwały dzwoneczków. Na początku przedszkolaki zebrały się na dużej sali i oglądały przedstawienie teatrzyku z Trzebini „Blaszany bębenek” pt. „Smerfne przygody”. I nadeszła w końcu chwila, na którą dzieci czekały cały rok. Jednak długo to nie trwało, bo Mikołaj wiedział, że za drzwiami czeka na Niego dużo, dużo dzieci. Zdjęcia zrobione z Mikołajem, będą wspaniała pamiątką tego spotkania.

zdjęcia w galerii:

***

WIZYTA PANA GÓRNIKA

Ledwie ranek cicho wstaje
ktoś kotkowi mleko daje
ktoś gołąbkom kruszy chleb,
bo za oknem prószy śnieg.

A to Basia – Barbóreczka
górnicza córeczka
takie dobre serce ma
o każdego zawsze dba.

 Z okazji zbliżającej się Barbórki nasze przedszkole odwiedził emerytowany górnik Pan Wiesław Susek. Chociaż ciekawie opowiadał o ciężkiej pracy w kopalni to jednak największym zainteresowaniem dzieci cieszył się Jego piękny strój galowy. Przedszkolaki podziękowały szanownemu gościowi za miłe spotkanie wierszem i piosenką. Były również wspólne zdjęcia oraz dla każdego coś słodkiego od Pana górnika.

zdjęcia w galerii:

***

PRZEDSZKOLNE ANDRZEJKI

Andrzejkowe mamy święto,
Co się dzisiaj nam wywróży?
Mamy miskę pełną wody,
Wosk w garnuszku i klucz duży.
Wosk lejemy, wosk lejemy…
Zaraz wszyscy się dowiedzą,
Co nam wróżby, co nam wróżby,
Co nam wróżby przepowiedzą.

W czwartek 30 listopada przedszkolaki uczestniczyły w konkursach i zabawach z okazji Andrzejek. Było tradycyjne lanie wosku, ustawianie pantofelków oraz wiele innych wróżb - wszystko w formie zabawy. Na zakończenie dzieci z całego przedszkola spotkały sie na wspólnej sali, aby potańczyć i pośpiewać.

zdjęcia w galerii:

***

DZIEŃ MARCHEWKI

Wyskoczyła z ogródeczka
Cudna pani marcheweczka
Obereczka zatańczyła
Do talerza mi wskoczyła
Witam ją na moim stole
Jest w surówce i w rosole
Tańczy, pływa, stroi miny
I dostarcza witaminy.

Przedszkolny „Dzień Marchewki” to dzień, w którym każdy nasz przedszkolak miał na sobie jakiś pomarańczowy element ubioru.
Rozpoczęła go Pani dyrektor od przeczytania opowiadania „Marchewka dla wszystkich” z przygód Kubusia Puchatka.
Dlaczego marchewka jest zdrowa, jakie witaminy posiada, to tylko niektóre tematy, które poruszaliśmy. Tego dnia dzieci bawiły się przy piosence „Urodziny marchewki”, wykonywały piękne plastyczne marchewki oraz degustowały pyszną surówkę z pomarańczowego warzywa.

zdjęcia w galerii: 

***

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

W dniu 24 listopada wszystkie dzieci z naszego przedszkola uroczyście obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. W naszym przedszkolu obchodzenie tego święta to już tradycja.
Tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ze swoimi ulubionymi i kochanymi pluszakami. Dzieci, opowiadały o swoich maskotkach, bawiły się w starego niedźwiedzia oraz tańczyły z misiami w rytm misiowych piosenek. Ten dzień wywołał u dzieci wiele uśmiechów i radości.
Miś jest bardzo ważny dla każdego dziecka. Można go przytulić, a nawet zwierzyć mu się z sekretów. Mamy nadzieję, że to wielkie misiowe przyjęcie zostanie w naszych wspomnieniach na długi czas.

zdjęcia w galerii:

***

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W "ZŁOTEJ RYBCE"

1. Złota trąbka zagrać chce
w ten Niepodległości Dzień.
Ref. Złota trąbka tra ta ta (2X)
Każdy Polak święto ma!
2. Każdy Polak cieszy się
Że Ojczyzna wolna jest!
Ref. Złota trąbka tra ta ta (2X)
3. Złota Trąbko głośno graj
Niech Cię słyszy cały kraj!
Ref. Złota trąbka tra ta ta (2X)

11 listopada 1918 roku był bardzo szczęśliwym dniem dla wszystkich Polaków. Właśnie tego dnia, Polska odzyskała niepodległość. Dlatego co roku 11 listopada obchodzimy nasze święto narodowe - Święto Niepodległości.
Dzień Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych „Małych Polaków”. Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach przedszkolaki od najmłodszych lat uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.


zdjęcia w galerii:

***

TEATRZYK BAJKOTEKA ZE SPEKTAKLEM "O DZIWNYM DRZEWIE I PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI"

6 listopada nasze przedszkolaki oglądały przedstawienie teatralne pt. „O dziwnym drzewie i prawdziwej przyjaźni” w wykonaniu aktorów Teatru Bajkoteka z Krakowa.
Ta zabawna, a zarazem bardzo pouczająca historia perypetii Świnki Balbinki, Krówki Muni oraz złego Tygrysa ukazała jak cenną wartością jest prawdziwa przyjaźń. Przyjaźń, w imię której jesteśmy skłonni do wybaczenia, poświęceń, czy przezwyciężenia własnego strachu.

zdjęcia w galerii:


***

DZIEŃ DYNI

Wszyscy wiedzą, że w przedszkolu zabawa to podstawa. Dlatego przedszkolaki korzystają z każdej nadarzającej się do tego okazji. W poniedziałek 30 października hucznie świętowaliśmy DZIEŃ DYNI. Bawiliśmy się przy dźwiękach muzyki w sali ROK w Zatorze. Dzięki kreatywności rodziców mogliśmy oglądać pokaz pięknych strojów dla dzieci: były zabawne dynie, urocze czarowniczki, śmieszne duszki, straszne zmowy i upiory. Trzeba przyznać, że wśród dorosłych uczestników zabawy także przewijało się kilka niecodziennych postaci. Wszystkim dopisały dobre humory, więc zabawa była przednia.

zdjęcia w galerii:

***

PODZIĘKOWANIE

„Nigdy nie mów ludziom, co mają robić,
a zaskoczą cię pomysłowością”.
George S.Patton


Grupa ŻABKI wraz z wychowawcą Joanną Stecyk składają podziękowania dla Państwa:
Iwony i Marka Gałuszki za świetnie spędzony czas w gospodarstwie
Jarosławowi Spisakowi za darmowy transport na wycieczkę
Markowi Dąbrowskiemu za przejażdżkę konną bryczką

***

WYCIECZKA GRUPY III "ŻABKI" DO GOSPODARSTWA ROLNEGO

16 października grupa III ŻABKI w ramach projektu „ Kulinarne przysmaki, które lubą przedszkolaki” udała się na wycieczkę do gospodarstwa rolnego Państwa Iwony i Marka Gałuszki, aby poznać pracę rolnika.
Starszaki poszerzały i utrwalały wiadomości dotyczące hodowli zwierząt oraz jakie korzyści z hodowli mają ludzie. Ponadto przedszkolaki oglądały sprzęt używany w gospodarstwie: kombajn, traktory i różne maszyny rolnicze.
Dzieci dowiedziały się także o ekologicznej uprawie warzyw, a także, gdzie wszystkie plony są przechowywane. Najwięcej emocji u dzieci wywołało zbieranie ziemniaków, gdzie samodzielnie mogły spróbować własnych sił w ich zbieraniu.
Po tak pracowitych zajęciach na świeżym powietrzu, dzieci z wielkim apetytem zajadały się kiełbaskami z grila, które przygotował Pan Marek. Na koniec na dzieci czekała jeszcze jedna niespodzianka - atrakcja - przejażdżka bryczką konną .
Jeszcze raz gorąco dziękujemy za miłe przyjęcie, gościnę, poświęcony czas i przekazaną wiedzę!


Była to wspaniała nauka „na żywo” nie tylko o wsi i zwierzętach, ale również o ważnej pracy rolnika. Pełni wrażeń, nowych doświadczeń i radości wróciliśmy do naszego przedszkola.

zdjęcia w galerii:

***

KUBUŚ PUCHATEK ODWIEDZA "ZŁOTĄ RYBKĘ"

„Już pora wstać, wyruszyć z domu, przyjaciela spotkać znów.

Miły, puchaty, okrągły, bo to mój jest...

Kubuś Puchatek, Kubuś.

Wśród roju pszczół, jak to niedźwiadków ród.

Kubuś włazi bez trudu, ramboli – bamboli, na dąb łasować miód.

Zabawa - stały gość, a przygód mu nigdy dość, to jest raz na jakiś czas. 

A gdy jesteś sam w domu wśród czterech ścian, gdy coś ci doskwiera to masz przyjaciela!

Kubuś Puchatek, Kubuś.

Gdziekolwiek byś szedł, hej! Pójdę tam i ja!

Kubuś i nie ma cudów. I jutro, i dziś, i ja i mój puchaty miś!”

18 września prosto z Biblioteki Publicznej w Zatorze do naszego przedszkola zawędrował Kubuś Puchatek z książką. Dzieci z radością powitały miłego misia. Wspólny taniec z Puchatkiem  i Tygryskiem wyzwoliły wśród dzieci mnóstwo uśmiechu i super zabawy.

zdjęcia w galerii:

***

AKADEMIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

12 października w naszym Przedszkolu uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Jak co roku w spotkaniu uczestniczyła cała społeczność przedszkolna - dzieci z wszystkich grup wraz  z wychowawczyniami, Dyrektor  Przedszkola, pracownicy oraz zaproszeni goście.

Podczas spotkania przedszkolaki z grupy III „Żabki” chciały podziękować swoim ukochanym paniom i pracownikom przedszkola za trud włożony w ich wychowanie,  opiekę i naukę. Dzieci pięknie prezentowały swoje artystyczne talenty: śpiewały piosenki, recytowały wierszyki, złożyły życzenia oraz zatańczyły dla wszystkich.

„Życzymy Paniom tak, jak nikt nie życzy:

Spełnienia wszystkich marzeń, zdrowia, szczęścia i słodyczy.

I życzymy tak, jak życzy dobra wróżka,

By spełniły się życzenia z samego końca Pań serduszka”

zdjęcia w galerii:

***

Teatrzyk BLASZANY BĘBENEK z Trzebini ze spektaklem „Alicja w krainie czarów”

Jest to znana opowieść o dziewczynce podróżującej w głąb wyobraźni. Głównym tematem jest podróż przez fantastyczną i nonsensowną krainę, podczas której spotyka się ona z nielogicznymi zagadkami. Do krainy czarów dostaje się podążając za Białym Królikiem przez jego norę w ziemi. Na swej drodze spotyka niesamowite postaci takie jak: Szalony Kapelusznik, Zając Szarak, Kot Dziwak i Królowa Kier. Pod koniec swej przygoda Alicja budzi się i uświadamia sobie, że zaczarowany świat jest tylko snem. W przedstawieniu dzieci dowiedziały się, że należy rozwijać swoją wyobraźnie oraz pomagać potrzebującym.

zdjęcia w galerii:

***

DZIEŃ DZIEWCZYNKI I CHŁOPAKA

„Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy wrzesień kończy się,

Od najmłodszego aż po starszaka, wszyscy świętują Dzień Chłopaka”

W naszym przedszkolu w sposób szczególny obchodzimy święto chłopca i dziewczynki. Dzień chłopaka obchodzimy 30 września. W tym dniu w podkreślamy ważność i uznanie dla męskiej siły. Natomiast 11 października chłopcy prześcigają się w uprzejmościach okazywanych naszym Małym Paniom.

„Nasze Koleżanki – Damy, zawsze pięknie pozdrawiamy,

w drzwiach je przepuszczamy, o swą grzeczność dbamy…

Bez przerwy je czcimy! No – bo je lubimy!.”

zdjęcia w galerii:

***

DZIEŃ UŚMIECHU

"Darząc uśmiechem uszczęśliwiasz serce. Uśmiech bogaci obdarzonego nie zubożając dającego".
                                                                                                                   Wincenty Faber

Święto Uśmiechu zawdzięczamy Harveyowi Ball, który w 1963 roku stworzył znaczek uśmiechniętej, bardzo schematycznej buźki na żółtym tle – symbol radości i dobrej woli.

6 października w naszym przedszkolu był dniem niezwykłym, gdyż przedszkolaki przyszły ubrane na żółto! Już od rana dzieci witały się uśmiechem i zagrzewały do wspólnych śmiesznych zabaw.

zdjęcia w galerii:

***

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

"Policjant to naprawdę przyjaciel nasz bliski.
Przyjaciel, który myśli życzliwie o wszystkich.
Myśli o bezpieczeństwie na ulicy i w domu,
Zawsze spieszy z pomocą, kiedy trzeba komuś pomóc..."

Dnia 29 września na zaproszenie dzieci i nauczycieli przybył do naszego przedszkola policjant z Komisariatu Policji w Zatorze. Tego dnia dzieci z wszystkich grup wiekowych zgromadziły się przed przedszkolem, aby powitać niecodziennego gościa. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się jak ważna, odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca policjanta. Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie i wyposażenie policjanta. W szczególności czapka, która wędrowała  z głowy na głowę wielu chętnych do jej przymierzenia, policyjny lizak oraz małe kajdanki. Następnie wszystkie przedszkolaki ze „Złotej Rybki” wyruszyły razem z policjantem na jesienny spacer stosując praktyczną wiedzę na ulicy. Było to bardzo ciekawe i pouczające spotkanie o zasadach bezpieczeństwa , które na pewno długo pozostanie w pamięci naszych dzieci.

zdjęcia w galerii:

***

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA


   Święto dziś ziemniaka mamy,
Tak więc wszystkich zapraszamy.
Na konkursy i zawody,
Na zagadki i podchody.
Niech zjednoczą się dzieciaki
I niech mają pomysł taki.
Uśmiech, humor i zabawa
                                                  To jest najważniejsza sprawa.   
                                                 


ZIEMNIAK - jest pospolitym, ale również wspaniałym warzywem, przyrządzanym w naszych kuchniach na różne sposoby.  28 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy "Święto Pieczonego Ziemniaka". W zabawach i zawodach z udziałem „ziemniaka” uczestniczyły zgromadzone przedszkolaki. Pobyt na świeżym powietrzu robi swoje – dzieci z wielkim apetytem   smakowały  „Prażone” przygotowane przez panie kucharki.
Wspólne zabawy były świetną okazją do integracji społeczności przedszkolnej.

zdjęcia w galerii:

******************************************************************************************************************

Wakacyjne życzenia

Wszystkim dzieciom, ich rodzicom i opiekunom życzymy, by nadchodzące wakacje były spokojne, pełne niezapomnianych wrażeń, udanego i bezpiecznego wypoczynku. Wróćcie w nowym roku szkolnym radośni, gotowi do zabawy, podejmowania nowych wyzwań i kolejnych zadań.

***

Zakończenie roku szkolnego


Chociaż słońce jasno świeci,
Trochę smutne są dziś dzieci.
Bo koniec roku, przedszkola mija czas,
Teraz wakacje czekają nas.


23 czerwca 2017r. w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się uroczystość zakończenia roku przedszkolnego. Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw i zajęć, podróży po porach roku i żywiołach szybko minęło, aż nadszedł czas wakacji i pożegnań. Były wiersze, piosenki i wspaniałe tańce w wykonaniu Pszczółek, Biedronek, Żabek, a starszaki „Kaczuszki” ostatni raz dostojnie prezentowały swoje umiejętności artystyczne, recytatorskie i taneczne.
Kolejni absolwenci naszego przedszkola opuszczają nas, by rozpocząć po wakacjach naukę w klasie pierwszej. Życzymy im wielu sukcesów i spełnienia marzeń.


„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z nami"


W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, że trzeba pożegnać się z ulubionym zawodem. Ten moment to czas przejścia na emeryturę po 40 latach pracy Pani Dyrektor Marii Molendy. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Zatora Mariusz Makuch, Sekretarz Gminy Piotr Domagała, Kierownik Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia Karol Matyjasik oraz Poseł na Sejm RP Zbigniew Biernat z małżonką.

Życzymy, aby na emeryturze dopisywało Pani zdrowie, by nadal otaczała Panią życzliwość ludzi i by nareszcie znalazła Pani czas dla siebie, na pielęgnowanie swoich pasji i zainteresowań.


Oprócz Pani Dyrektor, w tym roku w związku z przejściem na emeryturę pożegnaliśmy również Panią Janinę Dziedzic – nauczyciela, naszą kucharkę Panią Weronikę Baluś oraz intendentkę Panią Jadwigę Stokłosę - za długie lata pracy, całą sympatię i serdeczność gorąco dziękujemy.

zdjęcia w galerii:

***

Wycieczka do Warowni w Inwałdzie

6 czerwca całe nasze przedszkole przy pięknej słonecznej pogodzie wyruszyło na autokarową wycieczkę do Warowni w Inwałdzie. Dzieci zwiedziły osadę średniowieczną w tym: chatę kowala, tkacza, szewca, powroźnika i garncarza. Podczas pobytu na zamku oglądały komnaty, zbrojownię, a w niej stroje rycerskie. Najwięcej wrażeń u przedszkolaków wywołało spotkanie z ziejącym ogniem smokiem, strzelanie z łuku i zabawy w beczkach.

zdjęcia w galerii:

***

"Dzień Dziecka w Złotej Rybce"

"Dzisiaj święto wszystkich dzieci,

niech nam pięknie słońce świeci.

O jak ptaki dziś śpiewają,

tak życzenia nam składają"

Całe nasze przedszkole przybrało żółte barwy. Od rana na twarzach dzieci gościł uśmiech, bo to ich najważniejszy dzień. Niespodzianką, były odwiedziny z prezentami Burmistrza Zatora Mariusza Makucha oraz wybranego na ten Dzień Młodzieżowego Burmistrza.

zdjęcia w galerii:

***

"Tam, gdzie mieszkają Muminki" zajęcia w Publicznej Bibliotece w Zatorze

Nasze przedszkolaki wybrały się do Biblioteki Publicznej w Zatorze na zajęcia pt.„Tam, gdzie mieszkają Muminki”.

Po zakamarkach zatorskiej książnicy oprowadzał gości Włóczykij. Trasę podróży wyznaczała podróżnikom tajemnicza mapa, a Włóczykij okazał się nie tylko niezawodnym przewodnikiem, lecz i wytrawnym znawcą kartografii. To właśnie on i cała rodzina Muminków, których postaci stworzyła fińska pisarka Tove Jansson. Ponadto najstarsza grupa przedszkolna wzięła udział w konkursie plastycznym "Zabierz mnie tam, gdzie mieszkają Muminki". Wyniki konkursu oraz fotogaleria dostępne są na stronie :
bibliotekazator.pl

***

DZIEŃ MATKI W "ZŁOTEJ RYBCE"

„Dzień Mamy jest raz w roku,
Szczęśliwy i pełen uroku.
W tym dniu pragnę złożyć Ci życzenia:
Zdrowia szczęścia i powodzenia.
Za to, że zawsze jesteś przy mym boku
Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku
Za to, że dni moje tęcza malujesz
dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.”


Jak co roku, w piękny majowy dzień przedszkolaki uroczyście świętowały Dzień Mamy.
Wszystkie dzieci słowem, tańcem i piosenką wyraziły miłość i wdzięczność za matczyną opiekę, cierpliwość i dobroć, a także za serce, które wiele rozumie i zawsze wybacza. Po wspaniałych występach w których dzieci zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne na twarzach mam zauważyć można było radość, wzruszenie i dumę ze swoich pociech.
Po zakończonym programie artystycznym dzieci wręczyły swoim mamom piękne bukiety, a także na tańce przy „żywej” muzyce. Atmosfera tej uroczystości była podniosła ale i bardzo radosna!

zdjęcia w galerii:

***

"Pocztówki z Dalekiego Wschodu"

W kolejnym cyklu spotkań edukacyjnych przedszkolaki udały się z wizytą do Chin, Mongolii i Indii. Miały okazję zobaczyć i posłuchać brzmienia instrumentów pochodzących z tych krajów. Najwięcej jednak wrażeń i emocji wywołały na dzieciach stroje i tańce z Dalekiego Wschodu.

zdjęcia w galerii:

***

"Wiosenny podwieczorek żabek"

Nic tak lepiej nie smakuje jak samodzielnie przygotowany posiłek. Żabki z grupy III kolejny raz przygotowały kanapki na podwieczorek. Nie zabrakło warzyw, nabiału i oczywiście zielonych akcentów: rzeżuchy, szczypiorku i kiełków rzodkiewki. Smacznego przedszkolaki!

zdjęcia w galerii:

***

Z WIZYTĄ W OSP ZATOR

Każdy chłopiec, nawet mały,
gdy jest zręczny, dzielny, śmiały
i jest dobrym przedszkolakiem,
może kiedyś być strażakiem.

Z okazji Dnia Strażaka obchodzonego 4 maja wszystkie dzieci ze Złotej Rybki udały do siedziby OSP w Zatorze. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy przedszkolaków na temat trudnego i odpowiedzialnego zawodu strażaka.
Wielką atrakcją okazały się samochody strażackie, które stały na placu OSP w Zatorze. Pan strażak pokazał kabinę załogi, strażacki sprzęt zamontowany w wozach oraz włączył sygnały i pompy wodne. Przedszkolaki skorzystały z możliwości ubrania strażackich hełmów. Na zakończenie spotkania przedszkolaki podziękowały strażakom za mile spędzony czas oraz wręczyły każdemu strażakowi upominek, a solenizanci odwzajemnili się słodkim upominkiem. Być może niektórzy z uczestników tego wydarzenia, gdy osiągną odpowiedni wiek, zasilą strażackie szeregi, by nieść pomoc innym ludziom.


zdjęcia w galerii:

***

"DZIEŃ ZIEMI"

W poniedziałek 24 kwietnia grupa II "Biedronki" i grupa IV "Kaczuszki" wybrały się do Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze na zajęcia z okazji Dnia Ziemi. Panie instruktorki przygotowały dla dzieci kilka atrakcji: były zabawy z chustą animacyjną, tańce przy muzyce, mini-quiz przyrodniczy oraz zajęcia plastyczne.

zdjęcia w galerii:

***

OGŁOSZENIE!!!

Rekrutacja do przedszkola przebiega zgodnie

 z harmonogramem zamieszczonym na stronie

www.zator.pl

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz

z załącznikami do odebrania w przedszkolu

od 5 kwietnia 2017r.

***

Informacja dla rodziców przedszkolaków oraz uczniów szkół w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Urząd Miejski w Zatorze informuje, że w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Zator rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu 2017 r.
Zasady oraz warunki rekrutacji na rok szkolny 2017/2018, w tym kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria zostaną podane na stronie Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych gminnych placówek oświatowych w terminie do 15 kwietnia 2017 r.
Informujemy również, że o przyjęciu do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły nie będzie decydować kolejność składanych wniosków w tym w szczególności wniosków składanych przed publicznym ogłoszeniem zasad i terminów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

***

"Bajkowe kino- muzyczne zgadywanki"- koncert  edukacyjny

Co by było, gdyby po przyjściu do kina okazało się, że taśma z filmem jest uszkodzona, nie ma początku z tytułem filmu, słychać tylko muzykę. Zapewne trzeba by było - słuchając muzyki - odgadnąć tytuł filmu. Do takich muzycznych zgadywanek zaprosili muzycy przedszkolaków. Dzieci słuchały i odgadywały melodie kreskówek i bajkowych filmów. I trzeba przyznać wcale nie okazało się to dla nich trudne. Przy okazji przedszkolaki wiedzą już jak brzmi i wygląda saksofon, fortepian i fagot.

zdjęcia w galerii:

***

Program "Czyste powietrze"

Najstarsza grupa przedszkolaków w dniach od 27 do 31 marca 2017 r brała udział w realizacji Programu Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas" monitorowanym przez Państwową Stację Sanitarną.

zdjęcia w galerii:

***

Żegnamy zimę - witamy wiosnę

"Słomiany chochole, związany powrozem,

dość nas namęczyłeś i śniegiem, i mrozem!

Marzanno! Marzanno! Ty zimowa panno!

Już się wiosna budzi gwiazdeczką zaranną! "

21 marca przedszkolaki ze Złotej Rybki jak co roku  przywitały wiosnę barwnym korowodem. Z Marzannami , które są zwiastunem odchodzącej zimy wyruszyliśmy ulicami miasta w poszukiwaniu tak bardzo oczekiwanej nowej pory roku. Choć dzień ten nie przypominał tej ciepłej i słonecznej wiosny, na twarzach dzieci gościł jednak uśmiech i okrzyki radości. Wg. tradycji wiosnę powitaliśmy zielonym gaikiem, który zanieśliśmy do naszego przedszkola.

zdjęcia w galerii:

***

Zajęcia plastyczne w ROK w Zatorze

20 marca grupa II i III uczestniczyły w zajęciach plastycznych w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze wykonując wiosenne drzewa.

    gr II Biedronki

gr III Żabki

***

Teatrzyk Blaszany bębenek ze spektaklem "Pinokio"

We wtorek 21 lutego przedszkolaki brały udział w interaktywnym teatrzyku pt. „Pinokio” w wykonaniu aktorów Blaszanego bębenka z Trzebini . Pinokio to znana i lubiana przez dzieci bajka o drewnianym pajacu, który zostaje wystrugany z drewna przez ubogiego gospodarza Dżepetto. Zaczyna odczuwać ludzkie emocje, a także musi stanąć przed wieloma wyborami.      Za dobre otrzymuje nagrody, a za złe ponosi konsekwencję. Największą z nich jest wydłużający się nos, który z każdym kolejnym kłamstwem staje się coraz większy.

zdjęcia w galerii:

***

Dzień Babci i Dziadka

Kocham mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili
Dzisiaj im życzenia składam
By sto latek jeszcze żyli.
W zimowy miesiąc styczeń wpisane są takie dni, które wzbudzają ogromne emocje – to święto Babci i Dziadka. Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, oni czynią dzieciństwo udanym i szczęśliwym. Goście ze wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy i wielkimi brawami dziękowali za występy. Dopełnieniem uroczystych spotkań były słodkie poczęstunki oraz wspólne zabawy i tańce. Święto Babci i Dziadka to dzień pełen uśmiechu, wzruszeń i radości.

Gr.I. Pszczółki

  Gr.II. Biedronki

Gr.III. Żabki

    Gr.IV. Kaczuszki

Relacja i zdjęcia dostępne są również na : kulturalnypowiat.pl

***

Bal karnawałowy

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości.

W dniu balu już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, a w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Manów, Batmanów, … nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci.

zdjęcia w galerii:

***

Jasełka w grupie Żabek

W czwartek grupa III wystawiła dla swoich rodziców przedstawienie jasełkowe. Przedszkolaki wprowadziły wszystkich w świąteczny Bożonarodzeniowy nastrój. Była Maryja, Święty Józef, malutkie dzieciątko Jezus, aniołowie, trzej Królowie i pastuszkowie. Występy przedszkolaków wywołały wzruszenie na twarzach zaproszonych gości. Wszyscy mali aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, których nie było końca.

zdjęcia w galerii:

***

"Świąteczna gwiazdka" w grupie Biedronek

W świątecznej atmosferze w grupie II Biedronki odbyło się spotkanie z rodzicami pt "Świąteczna gwiazdka". Dzieci recytowały wiersze, śpiewały pastorałki, kolędy i piosenki o choince. Przedszkolaki złożyły swoim rodzicom życzenia i wręczyły świąteczne upominki.

zdjęcia w galerii:

***

"Przedszkolna wigilia"

W czwartek w naszym przedszkolu wg. tradycji odbyła się wspólna wigilia przedszkolaków i pracowników. Wszyscy razem zgromadziliśmy się w sali Pszczółek, gdzie był przygotowany świąteczny stół.  W uroczysty nastrój wprowadziło nas wspólne śpiewanie kolęd. Później dzieliliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia z okazji  Świąt Bożego Narodzenia.

zdjęcia w galerii:

***

"Gwiazdkowe nastroje" w ROK

We wtorek 20 grudnia „Żabki” i „Kaczuszki” uczestniczyły w świątecznym spotkaniu w ROK pod hasłem "Gwiazdkowe nastroje”. Przedszkolaki słuchały bajki o kłótni ozdób choinkowych, mieli okazję wykonać bombkę i udekorować pachnące pierniczki.

zdjęcia w galerii:

***

Biedronki z wizytą w DPS "Caritas" w Zatorze

Grupa II „Biedronki” w środę 14 grudnia wystąpiła w Domu Pomocy Społecznej „Caritas” w Zatorze z montażem słowno – muzycznym. Dzieci na świątecznym spotkaniu wspólnie kolędowały razem z podopiecznymi, a następnie wręczyły upominki z życzeniami . Było to wzruszające spotkanie pełne radości i życzliwości.

zdjęcia w galerii:

***

Wigilia dla emerytowanych pracowników przedszkola


Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, piękna i magii.
W naszym przedszkolu Wigilia dla emerytowanych pracowników przedszkola stała się już tradycją. W ten dzień bowiem spotykamy się wszyscy: my, którzy pracujemy w przedszkolu, dzieci i byli pracownicy – już dziś emeryci. Jest to zawsze spotkanie pełne wspomnień rozmów i życzliwości. W tym roku gościliśmy również na spotkaniu starszych wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie  Panią Ewę Kantykę i Joannę Karp. Jak co roku nasze przedszkolaki przygotowały program artystyczny. Były wiersze, piosenki i tańce. Wspólne świętowanie przyczyniło się do kultywowania polskich tradycji i było miłym wstępem do przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.

zdjęcia w galerii:

***

 Konkurs recytatorski "Ciuchcia"

 Nasze przedszkolaki wzięły udział w konkursie recytatorskim organizowanym przez ROK w Zatorze. Naszym małym poetom - artystom gratulujemy!

zdjęcia w galerii:

***

Żabki w ROK

Grupa III uczestniczyła w warsztatach plastycznych w ROK  w Zatorze wykonując świąteczne pudełka, tak bardzo potrzebne  w okresie Świąt Bożego Narodzenia

zdjęcia w galerii:

***

Odwiedził nas Mikołaj

Święty Mikołaju, święty Mikołaju
dzieci Cię kochają, czy Ty wiesz?
A święty Mikołaj, a święty Mikołaj
do dzieci zawołał - Ja was też!

5 grudnia w naszym przedszkolu wszyscy przenieśliśmy się w ,,bajkowy świat”. Gościliśmy Teatrzyk Blaszany bębenek ze spektaklem „Kot w butach” w wersji świątecznej. A potem……
Odwiedził nas niecodzienny gość. Tak, tak! Mikołaj! Już od rana w przedszkolu panował gwar i radość, dzieci z wielką niecierpliwością oczekiwały na przyjście niezwykłego gościa. Niekiedy rozbrzmiewały dzwoneczki… to oznaczało, że Mikołaj jest tuż, tuż. Wreszcie … JEST!! – PRAWDZIWY – ŚWIĘTY MIKOŁAJ! To był naprawdę niezwykły gość, który obdarował prezentami wszystkie dzieci. Przedszkolaki za otrzymane prezenty podziękowały Mikołajowi piosenkami i wierszykami. No i…… oczywiście obiecywały, że będą grzeczne!

zdjęcia w galerii:

***

Teatrzyk Blaszany bębenek ze spektaklem "Z muzyką wśród zwierząt"

To spektakl, w którym główną rolę odgrywała muzyka. Dzieci mogły usłyszeć wybrzmiewające melodie: harmonijki ustnej, gitary akustycznej, tamburyna, grzechotek. Przedszkolaki poznały w trakcie co to jest gama, a wszystkiemu towarzyszyły lekkie i przyjemne melodie. Pełne humoru przygody sprawiły, że najmłodsi nauczyli się, na czym polega współpraca, dlaczego należy rozwijać swoje talenty i że nie warto się poddawać.

zdjęcia w galerii:

***

Przedszkolne Andrzejki

W środę 30 listopada nasze Przedszkolaki przeniosły się w magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych. Dzieci mogły „poznać swoją przyszłość” – tą bliską i tą daleką. Nie zabrakło zabaw, piosenek i wesołych tańców. Ten magiczny dzień był okazją do zapoznania się z tradycją wróżb andrzejkowych, który dał nam wszystkich dużo radości i śmiechu.
Andrzejkowe spotkanie zachowało swój tajemniczy urok i magię. Ciekawe czy komuś sprawdzą się andrzejkowe przepowiednie....

zdjęcia w galerii:

***

Dzień Pluszowego Misia

Kto jest dzieci przyjacielem?
Mały miś.
Kto tajemnic zna tak wiele?
Mały mis.
Miś choć mały, choć nieśmiały,
wielkie serce w sobie ma.
Pocieszyciel doskonały.
Każdy misia swego ma.

Bohaterem tego tygodnia był KAŻDY miś !!!
I ten mały i ten duży…, różowy, brązowy, zielony…gruby i chudy.
Wszystkie przedszkolaki przyniosły swojego pluszowego ulubieńca.
Miś zaprosił wszystkich przedszkolaków do wspólnej zabawy przy misiowych piosenkach.
Wszystkie dzieci miały możliwość zaprezentowania swojego misia przed pozostałymi przedszkolakami i wręczenia prezentów dla swoich Misiów - medali. W tym dniu odwiedziła nas również w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" Pani Lidia Baluś - kierownik Biblioteki i przeczytała książki - oczywiście o misiach. Na zakończenie dnia pluszowy miś zaprosił dzieci do grupowego pamiątkowego zdjęcia.

zdjęcia w galerii:

***

Dzień marchewki

Jest pomarańczowa, znasz ją bardzo dobrze,
dla wszystkich bardzo zdrowa, nikt się jej nie oprze.
Jedz marchewkę w zupie no i na surowo,
bo w niej witaminy drzemią, rosnąć ci pozwolą


We wtorek nasze przedszkole obchodziło Dzień Marchewki. A wszystko po to, aby zachęcić dzieci do spożywania warzywa, jakim jest marchewka. W tym dniu dzieci ubrały pomarańczowe stroje i przyniosły marchewki.
Każdy przedszkolak mógł skosztować bohaterkę dnia – marchewkę w postaci pysznego soku marchewkowego, który przyrządziły same przedszkolaki. Wszyscy świetnie się bawili, dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych, muzycznych i plastycznych związanych z marchewką.
Po takiej dawce witamin i zabawy na pewno wszystkie przedszkolaki będą zdrowe i uśmiechnięte.

zdjęcia w galerii:

***

Cała Polska czyta dzieciom

Gość, który wsparł Akcję "Cała Polska czyta dzieciom" jest proboszcz Parafii Zator ks. Jacek Wieczorek. Dziękujemy!

zdjęcia w galerii:

***

Święto Niepodległości

„Polska to nasza ojczyzna,
każdemu dziecku tak bliska,
my zaś jesteśmy Polakami,
bo w naszym kraju,
w Polsce mieszkamy”

10 listopada nasze przedszkole włączyło się w obchody ważnego dla wszystkich Polaków Dnia Niepodległości.   Po uroczystej akademii, na której Pani Dyrektor przybliżyła charakter i ważność tegoż święta, razem odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego. Z narodowymi barwami w pochodzie niepodległościowym wyruszyliśmy na zatorski rynek wręczając kotyliony narodowe Włodarzom Miasta oraz napotkanym przechodniom.

zdjęcia w galerii:

***

Jesienne warsztaty w ROK w Zatorze

Pierwsze cykliczne spotkanie plastyczne, nasze przedszkolaki odbyły w miesiącu październiku. Grupy młodsze wykonały muchomorki, a grupa starsza jeże. Wszystkie prace dzieci ozdobiły nasze przedszkole.

zdjęcia w galerii:

***

Pasowanie na starszaka
JA, PRZEDSZKOLAK DZIELNY, BĘDĘ ZAWSZE UŚMIECHNIĘTY.
BĘDĘ SŁUCHAŁ SWOJE PANIE I ZJADAŁ CAŁE ŚNIADANIE.
BĘDĘ DBAŁ O ZWIERZĘTA I CHRONIŁ KWIATY,
ABY NASZ ŚWIAT BYŁ PIĘKNY I BOGATY.
BĘDĘ GRZECZNIE SIĘ BAWIŁ I PILNIE UCZYŁ,
ŻEBYM MAMY I TATY NIGDY NIE ZASMUCIŁ


W końcu nadszedł od dawna oczekiwany dzień – 21 października. W naszym przedszkolu odbyło się „Pasowanie na Starszaka” dzieci z grupy „Kaczuszek”. Wszystkie przedszkolaki ubrane były w odświętne stroje, a na głowach miały birety. Na uroczystość licznie przybyli rodzice . Występy przedszkolaków bardzo podobały się zgromadzonej publiczności, o czym świadczyło skupienie i oklaski. Po wygłoszeniu przez dzieci ślubowania, pani Dyrektor dokonała pasowania przy pomocy magicznego ołówka, dotykając nim ramienia każdego dziecka i wypowiadając słowa: „Pasuję Ciebie na starszaka”.

zdjęcia w galerii:

***

Teatrzyk "Blaszany bębenek"

11 października nasze przedszkole odwiedził teatr z Trzebini "Blaszany bębenek" ze spektaklem "Skarb to nie tylko złoto". Przedszkolaki zostały wprowadzone w świat wartości moralnych, które to poznały podczas przedstawienia i zabaw z aktorami.

zdjęcia w galerii:

***

Dzień dziewczynki

11 października wszystkie dziewczynki ze "Złotej Rybki" obchodziły ważne święto: DZIEŃ DZIEWCZYNY. Chłopcy złożyli naszym "Małym Paniom" gorące życzenia oraz wręczyli legitymację i medal "Super dziewczyny".

zdjęcia w galerii:

***

Dzień chłopaka

W tym dniu szczególnym – września trzydziestego,
Witamy serdecznie chłopaka każdego.
Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń,
Innych przyjemności już nawet nie zliczę!

Dnia 30.09.2016r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Chłopaka. Dzień ten upłynął nam w miłej i radosnej atmosferze. Z racji święta, wszyscy chłopcy byli dzisiaj wyróżnieni, a dziewczynki złożyły naszym "Małym Mężczyznom" najlepsze życzenia.

zdjęcia w galerii: 

***

 

Spotkanie z policjantem

 

 Dnia 16.09.2016r. na zaproszenie dzieci przybyli do naszego przedszkola policjanci z Komisariatu Policji w Zatorze.  Tego dnia wszystkie grupy zgromadziły się przed przedszkolem, aby powitać niecodziennych gości.

Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się jak ważna, odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca policjanta.

 Duże zainteresowanie naszych wychowanków wywołały przedmioty, które posiada policjant oraz samochód policyjny.

Było to bardzo ciekawe i pouczające spotkanie o zasadach bezpieczeństwa , które na pewno długo pozostanie w pamięci naszych dzieci.

zdjęcia w galerii:

 

***

Komunikat

 

Od 1 października 2016 do 31 grudnia 2016 przedszkole będzie czynne w godzinach od 6.30 do 16.30.

 

 

***

 

Rok przedszkolny 2016/2017

 

Po wakacyjnej przerwie przedszkole będzie czynne od dnia 1 września w godzinach od 6.30 do 16.00.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie nasze przedszkolaki!

 

 

 

 

***

 

 

Zakończenie roku przedszkolnego 2015/2016

  

21 czerwca na placu zabaw w rodzinnym gronie pszczółki, biedronki, kaczuszki i żabki żegnały przedszkole.

 
Spotkanie rozpoczęło się od programu artystycznego przygotowanego przez naszych przedszkolaków.

Młodsi koledzy i koleżanki żegnali dzieci kończące edukację przedszkolną. Obiecali, że będą nas często odwiedzać, więc trzymamy je za słowo. Życzymy im też powodzenia w szkole, gdzie od września rozpoczną swoją przygodę.
W świetnych humorach razem z dziećmi, pracownikami i rodzicami bawiliśmy się przy wyśmienitej pogodzie.

Wspólne grillowanie było okazją do spotkań i rozmów.

Z tego miejsca jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za zaangażowanie w nasze przedszkolne życie,

wsparcie i pomoc w organizacji niejednego przedsięwzięcia.

 

Naszym wychowankom życzymy udanych i słonecznych wakacji.

Do zobaczenia po wakacjach!

 

zdjęcia w galerii

 

 

***

 

 

Konkurs plastyczny "Snuj się bajeczko"

  

Wraz z kończącym się rokiem przedszkolnym, dobiegła końca tegoroczna akcja ogólnopolskiej kampanii "Cała Polska czyta dzieciom". Dziękujemy wszystkim rodzicom i gościom, którzy zechcieli wesprzeć akcję i poświęcili swój czas, aby przeczytać książeczkę naszym przedszkolakom. Na podsumowanie tegorocznych spotkań z literaturą dziecięcą przedszkolaki wzięły udział w konkursie plastycznym "Snuj się bajeczko", w którym tworzyły ilustrację do swojej ulubionej bajki.

 

zdjęcia prac

 

 

 

***

 

 

Przedszkolaki kibicują polskim piłkarzom na EURO 2016

  

Nasze przedszkole dołączyło do rzeszy fanów, które kibicuje piłkarskiej reprezentacji Polski. Dzieci przyniosły do przedszkola wszystko, co wiąże się z EURO, czyli czapeczki, szaliki, flagi i stroje piłkarskie. W świetnych humorach mali kibice wyruszyli ulicami miasta, aby pokazać jak przedszkolaki kibicują polskiej drużynie.

 

zdjęcia w galerii

 

 

***

 

Festiwal Piosenki MUZA

 

Nasze przedszkolaki wzięły udział w Festiwalu Piosenki MUZA zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze. Dziewczynki z grupy III wyśpiewały sobie sukces zajmując następujące miejsca:

II miejsce - Zuzia Warmuz

III miejsce ex aequo - Eliza Bałys i Patrycja Pająk

 

GRATULUJEMY!!!

 

zdjęcia w galerii

 

 

***

 

Spotkanie z higienistką

 

Wszystkie przedszkolaki wiedzą jak dbać o zęby, ale tej wiedzy nigdy za mało. W związku z tym zaprosiliśmy do naszego przedszkola Panią Małgorzatę Polanek - pielęgniarkę. Tłumaczyła ona dzieciom, jak należy dbać o higienę jamy ustnej oraz w jaki sposób i ile czasu należy poświęcić na czyszczenie zębów. Pani higienistka przyniosła ze sobą kilka oryginalnych rekwizytów. Wielkim zainteresowaniem dzieci cieszył się model szczęki. Dzieci zapoznały się z techniką mycia zębów, a także z rodzajami szczoteczek do zębów. Przedszkolaki przypomniały sobie również, które produkty są zdrowe, a które szkodliwe dla zębów.

Mamy nadzieję, że od tej pory już nikt z przedszkolaków nie będzie bał się wizyty u stomatologa, a jak należy dbać o zęby - zapamięta na zawsze.

 

zdjęcia w galerii

 

 

***

 

Wycieczka "PSZCZÓŁEK" do Mini-Zoo w Inwałdzie

 

Początek czerwca upłynął w naszym przedszkolu pod znakiem wycieczek. "Maluszki" wraz z p. Kasią wybrały się do Mini-Zoo w Inwałdzie. Po przyjeździe na miejsce dzieci korzystały z placu zabaw, wesoło bawiąc się na trampolinie, zjeżdżalni i basenie kulkowym. Następnie dzieci miały możliwość zwiedzenia Zoo z karmieniem i głaskaniem zwierzątek, co było dla nich niezwykle atrakcyjne. Wiele radości sprawił dzieciom przejazd Ciuchcią oraz przejażdżka konikiem. Nic dziwnego, ze uśmiechy nie znikały z twarzy dzieci. Wycieczka bardzo się wszystkim podobała, dzieci wróciły do przedszkola zadowolone i podekscytowane.

 

zdjęcia w galerii

 

 

***

 

Wycieczka do fabryki Danone w Bieruniu

 

W dniach 31.05 – 2.06. 2016 najstarsze grupy z naszego przedszkola wyruszyły na wycieczkę do Fabryki DANONE w Bieruniu. Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach, na których dowiedziały się, że w produktach nabiałowych jest wapń, który odpowiada za zdrowe kości, czy białko, w których jest siła mięśni, albo witaminy: E,A,C,B,D, czy też Żywe Kultury Bakterii.
Największą frajdą dla dzieci okazało się samodzielne tworzenie swoich ulubionych smaków serków, które później z ogromnym apetytem degustowały.
Po napełnieniu brzuszków pysznymi serkami przedszkolaki z zaciekawieniem obserwowały pracę na halach produkcyjnych, a na zakończenie spotkały się z maskotką firmy - „małym głodem” i otrzymały drobne upominki na pamiątkę wizyty w fabryce.

 

 

zdjęcia w galerii - "BIEDRONKI"

 

zdjęcia w galerii - "KACZUSZKI"

 

zdjęcia w galerii - "ŻABKI"

 

 

***

 

Dzień Dziecka - Dzień Uśmiechu

 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
                                          /Janusz Korczak/


Na ten dzień czekali wszyscy już od dawna. Wiadomo - święto milusińskich! 1 czerwca w naszym przedszkolu przedszkolaki świętowały swoje święto. Połączone ono zostało z Dniem Uśmiechu. Na każdej sali można było zobaczyć tylko żółty kolor, bo tak ubrane były nasze przedszkolaki. W tym wyjątkowym dniu odwiedził dzieci z życzeniami i prezentami Burmistrz Zatora Mariusz Makuch wraz z Kierownikiem Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia Piotrem Domagałą. Wspólnie razem wszyscy się bawili, a nasi goście przypomnieli sobie swoje dawne czasy, kiedy to sami byli przedszkolakami. Na zakończenie żółtym korowodem wyruszyliśmy ulicami naszego miasta głosząc, że śmiech to zdrowie! Przedszkolaki swoim gestem chciały pokazać, że uśmiech jest darem, którym możemy obdarować drugiego człowieka i nic nas to nie kosztuje.
ZATEM : Uśmiechajmy się na co dzień – nie tylko w ten dzień!

 

zdjęcia w galerii

 

 

***

 

Kwiaty dla Mamy

 

„Mamo, mamo coś Ci dam:
Jedno serce, które mam,
A w tym sercu róży kwiat
Mamo, mamo, żyj sto lat!”


24 maja w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Matki, podczas którego przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny.
Były wierszyki i piosenki, a mamy z dumą oglądały swoje pociechy. Na koniec uroczystości dzieci złożyły swoim mamom życzenia wraz z upominkami, a potem wszyscy razem bawiliśmy się i biesiadowaliśmy przy kawie i ciasteczku. Dla swoich mam przedszkolaki przy współpracy Pań z ROK w Zatorze malowały również piękne majowe kwiaty, które były ozdobą przy wejściu do naszego przedszkola.

 

 

zdjęcia w galerii

 

 

***

 

WAŻNE!!!

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 oraz

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami znajduje się w zakładce "Dla rodziców".

 

 

***

 

Spotkanie w bibliotece z Koziołkiem Matołkiem

 

Maj to miesiąc, w którym często rozmawiamy o książkach. W tym właśnie miesiącu każda grupa przedszkolaków odwiedziła bibliotekę w Zatorze. Dzieci uczestniczyły w spotkaniu z Koziołkiem Matołkiem i wraz z nim zwiedzały Indie, Chiny i Polskę. Przed podróżą przedszkolaki otrzymały Paszport Młodego Podróżnika, potem oglądały film o przygodach Koziołka oraz razem z nim uczestniczyły w licznych zabawach, a na koniec dzieci wykonały widokówkę z wizerunkiem głównego bohatera, czyli Koziołka Matołka.

Było to radosne, miłe, pełne niespodzianek spotkanie.

 

zdjęcia w galerii - "PSZCZÓŁKI"

 

zdjęcia w galerii - "BIEDRONKI"

 

zdjęcia w galerii - "KACZUSZKI"

 

zdjęcia w galerii - "ŻABKI"

 

 

***

 

 Teatrzyk edukacyjny

 

Mieliśmy przyjemność gościć w naszym przedszkolu artystów z krakowskiego Studia AR – TE.

Dzieci w marcu obejrzały spektakl o tematyce zdrowotnej pt.: "O niezbyt porządnym misiu".
Miś nie lubił się myć, nie dbał o zęby, nosił brudne ubrania, jadł zbyt dużo słodyczy i brudne owoce, z czego najbardziej cieszył się Król Brud. Na szczęście dentysta, Szop Pracz i Mydlana Wróżka pomogli misiowi wyjść z kłopotów. Dzieci świetnie się bawiły podczas spektaklu, a jednocześnie utrwaliły zasady dbania o zdrowie i higienę osobistą. W maju natomiast obejrzeliśmy przedstawienie pt.: „ Przygody Bosmana Żaka”. Inscenizacja przedstawiała opowieść o odważnym kapitanie i jego morskich przygodach. Dzieci wspólnie z bosmanem odkrywały nowe miejsca, takie jak np. Afryka. Wszystkie przedszkolaki bawiły się przy tym doskonale, śpiewając szanty i robiąc morskie fale.

 

zdjęcia w galerii

 

 

***

 

Wycieczka do OSP w Zatorze z okazji Dnia Strażaka

 

6 maja przedszkolaki ze „Złotej Rybki” wybrały się na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorze. Podczas spotkania dzieci wysłuchały mnóstwo ciekawostek o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaka. Ogromny entuzjazm wzbudziły samochody strażackie oraz ich wyposażenie. Dodatkową atrakcją była dla przedszkolaków możliwość usłyszenia sygnałów, których używają strażacy. Największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się pokaz gaszenia wodą. Po tak wielkich emocjach przedszkolaki podziwiały wystawę, w której zawarta jest historia remizy strażackiej naszego miasta.
Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały za miłe i gorące przyjęcie wręczając strażakom kwiaty, a one same zostały obdarowane słodyczami.

 

zdjęcia w galerii

 

***

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

 

„Czerwień to miłość, biel - serce czyste,
piękne są nasze barwy ojczyste”.

 

Przedszkolaki z naszego przedszkola znają bardzo dobrze wiersz Cz. Janczarskiego „Barwy ojczyste”.

Żeby rozbudzić i utrwalić u nich poczucie tożsamości narodowej i szacunek dla narodowych symboli w naszym przedszkolu organizowane są różnorodne zajęcia nawiązujące do świąt państwowych.
29 kwietnia dzieci z wiatraczkami w barwach narodowych przeszły ulicami miasta. W ten sposób już od dzieciństwa kształtuje się w dzieciach uczucie miłości i przywiązania do Polski. Budzenie zaciekawienia dzieci wydarzeniami ogólnopaństwowymi z pewnością pozwoli im pogłębić emocjonalny stosunek do Ojczyzny.
 

 

zdjęcia w galerii

 

***

 

Konkurs plastyczny "Moje miasto Zator"

 

27.04.2016 r. dzieci z grup: II, III i IV uczestniczyły w konkursie plastycznym „Moje miasto Zator” zorganizowanym przez Samorządowe Przedszkole „Złota Rybka” w Zatorze. Konkurs pokazał, że nasze przedszkolaki bardzo dobrze znają swoje miasto, a przy tym posiadają duży talent i pięknie potrafią przedstawić w formie plastycznej symbole, zabytki, krajobrazy i inne atrakcje Zatora.

Rysunki można obejrzeć na pokonkursowej wystawie prac.

Wszystkie dzieci za udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomiki.

 

zdjęcia prac

 

***

 

Teatrzyk "Smerfne przygody"

 

W kwietniu odwiedzili nas aktorzy teatru „Blaszany Bębenek” z Trzebini, którzy wystawili przedstawienie "Smerfne przygody". Teatrzyk miał charakter interaktywny: dzieci bawiły się wraz z aktorami, śpiewały, tańczyły i odpowiadały na zadawane pytania.
Papa Smerf, Ważniak, Śpioch, Łasuch, Gargamel i kot Klakier to postacie, które zabrały nas w świat niezwykłych przygód.


zdjęcia w galerii

 

 

***

 

Wycieczka do FADOLANDII w Wadowicach

 

FADOLANDIA to Centrum Zabaw Dziecięcych. To niezwykła przestrzeń, gdzie dzieci mogą spędzić czas na nietuzinkowej, twórczej, a przede wszystkim bezpiecznej zabawie. Właśnie tam 25.04.2016 grupa maluszków wraz z  p. Kasią, p. Izą i p. Bogusią  wybrała się z wizytą, aby miło spędzić czas.

Do zabawy zachęcała duża sala - ponad 350 m2 atrakcji dla dzieci:

dwupoziomowa konstrukcja zawierająca tor z przeszkodami, trzy zjeżdżalnie, basen z kulkami,

kącik małego majsterkowicza, kącik plastyczny oraz mnóstwo zabawek.

Szczęśliwi, choć lekko zmęczeni, wróciliśmy do przedszkola, ze wspaniałymi wrażeniami, o których jeszcze długo dzieci rozmawiały.

 

zdjęcia w galerii

 

 

***

 

Dzień Ziemi

 

 

„Chronić przyrodę, oszczędzać wodę, dokarmiać ptaki, dbać o zwierzaki, kwiaty hodować, drzewa szanować, prądu nie marnować i nigdy nie śmiecić” – tego właśnie dzieci dowiedziały się na zajęciach w przedszkolu.

22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi.

Nasze przedszkolaki również uczciły ten dzień wykonując elementy przyrody naszej planety ZIEMI.

 

zdjęcia w galerii

 

 

***

 

Wycieczka do KLOCKOLANDU w Krakowie

 

W dniu 18.04.2016 grupy II, III i IV wyruszyły na wycieczkę do Centrum Nauki i Rozrywki

KLOCKOLAND w Krakowie. Pomimo kapryśnej pogody humor i uśmiech nikogo nie opuściły.

Nasz pobyt został podzielony na 3 części:

1. interaktywną prelekcję

2. warsztaty edukacyjne z wykorzystaniem klocków LEGO

3. strefę edukacyjno-rozrywkową

 

Najwięcej emocji i zaciekawienia dały dzieciom liczne instalacje Małego Odkrywcy, gdzie zapoznaliśmy się  z budową niezwykłych wynalazków oraz zasadami ich działania. Dzieci samodzielnie mogły przetestować kilkadziesiąt robotów i pojazdów wykonanych z klocków LEGO.

Z dużym bagażem wrażeń i nowych doświadczeń powróciliśmy do przedszkola na pyszny obiadek.

 

zdjęcia w galerii

 

 

***

 

http://www.centrumedukacyjne.com.pl/motylek/images/wydarzenia_2013_14/cala.png

 

Akcję „Cała Polska czyta dzieciom” w przedszkolu „Złota Rybka” wsparli:

 

zobacz zdjęcia

 

 

***

 

"ŻABKI" w ROK

 

Grupa  IV „Żabki” uczestniczyła w zajęciach plastycznych w Regionalnym Ośrodku Kultury. Przedszkolaki wykonywały "KOLOROWE KURKI".

 

zdjęcia w galerii

 

 

***

 

"BIEDRONKI" w ROK

 

Grupa II również uczestniczyła w zajęciach plastycznych w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze. Z okazji zbliżających się świąt dzieci wykonały "WIELKANOCNE PISANKI".

 

zdjęcia w galerii

 

***

 

"KACZUSZKI" w ROK

 

Grupa III wraz z nadejściem wiosny odwiedziła pracownię plastyczną w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze. "Kaczuszki" wykonały wiosenne i kolorowe "BUDKI DLA PTAKÓW".

 

zdjęcia w galerii

 

 

***

 

Konkurs plastyczny "Prawa dziecka"

 

26.02.2016 r. w grupie II, III i IV odbył się konkurs plastyczny pod hasłem „Prawa dziecka oczami dziecka” przeprowadzony przez Samorządowe Przedszkole „Złota Rybka” w Zatorze. Zorganizowano wystawę prac dla oceniających oraz rodziców. Wszystkie dzieci za udział w konkursie otrzymały okolicznościowe dyplomy.

 

zdjęcia prac

 

 

***

 

"BIEDRONKI" w ROK

 

Grupa II w lutym znów odwiedziła pracownię plastyczną w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze. Tym razem "Biedronki" wyklejały z kolorowego papieru "BAJKOWE DRZEWA".

 

zdjęcia w galerii

 

***

 

* Podziękowanie *

 

Dyrektor przedszkola składa serdeczne podziękowania
wszystkim rodzicom, którzy przyczynili się do uświetnienia

uroczystości Dnia Babci i Dziadka.

 

 

***

 

Dzień Babci i Dziadka

 

Zimno, mroźno, ale w serduszkach przedszkolaków gorąco, a powodem takiej atmosfery jest obchodzony w przedszkolu Dzień Babci i Dziadka. Do „Złotej Rybki” licznie w tym dniu przybyli nasi najukochańsi Goście – Babcie i Dziadkowie. Każda grupa przedszkolaków przedstawiła swój program artystyczny, w którym pokazała swoje umiejętności recytatorskie, muzyczne i taneczne. Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali występy swoich wnuków. Niejednej Babci i Dziadkowi, łezka kręciła się w oku, a na ustach można było zobaczyć uśmiech. Publiczność nie żałowała również pochwał dla swoich wnuków

i nagrodziła ich gromkimi brawami.
Na koniec dzieci wręczyły swoim ukochanym Babciom i Dziadkom upominki, a w dalszej części uroczystości Goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem.
Na zebranych czekała jeszcze jedna niespodzianka – tańce i zabawy.
Babcie i Dziadkowie na chwilę znowu mogli poczuć się dziećmi i wraz ze swoimi wnuczętami

wspólnie tańczyli i śpiewali.
Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków jak w dniu ich występu.
Mamy nadzieję, że wspólnie spędzone chwile na długo pozostaną w pamięci zarówno dzieci,

 jak i Babć oraz Dziadków.

 

zdjęcia w galerii - "PSZCZÓŁKI"

 

zdjęcia w galerii - "BIEDRONKI"

 

zdjęcia w galerii - "KACZUSZKI"

 

zdjęcia w galerii - "ŻABKI"

 

 

 

***

 

Bal karnawałowy

 

„Jest karnawał, w karnawale wszyscy urządzają bale.

To tradycja bardzo stara – strojów pięknych, co niemiara!

Dziś na moje rozkazanie niech się miły nastrój stanie.

w zabawie, no i w tańcu splotą się ręce przebierańców.

Bawmy się więc wesoło, niechaj wszystkie pary wirują wkoło”


Dnia 11 stycznia odbył się w naszym przedszkolu bal karnawałowy. W tym celu udaliśmy się do sali Regionalnego Ośrodka Doliny Karpia w Zatorze na wyśmienitą zabawę. Nie zabrakło księżniczek, królów, wróżek, batmanów, spidermenów i wielu wspaniałych postaci. Dzieci bawiły się przy skocznej muzyce, a bal prowadził wodzirej Kris. Główną atrakcją był oczywiście sztuczny śnieg i mydlane bańki. We wspaniałych karnawałowych nastrojach wróciliśmy do swoich sal.

 

zdjęcia w galerii

 

 

***

 

"KACZUSZKI" w ROK

 

Grupa III "KACZUSZKI" również postanowiła twórczo rozpocząć nowy rok. Dzieci odwiedziły Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze, gdzie podczas zajęć plastycznych wykonały pełne uroku "BAŁWANKI".

 

zdjęcia w galerii

 

***

 

"BIEDRONKI" w ROK

 

Grupa II "BIEDRONKI" rozpoczęła nowy 2016 rok od wizyty w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze, a dokładniej  - w znajdującej się tam pracowni plastycznej. Podczas zajęć przeprowadzonych przez panie instruktorki dzieci wykonały wesołe "BAŁWANKI".

 

zdjęcia w galerii

 

***

 

Zaproszenie na bal karnawałowy

 

OTWÓRZ

 

***

 

Przedszkolna wigilia

 

„Biały obrus już na stole,
są nakrycia, piękne świece.
Usiądziecie i opłatkiem
wspólnie dzielić się będziecie”.

 


Spotkanie wigilijne w przedszkolu to piękny i radosny dzień dla wszystkich przedszkolaków. W tym dniu dzieci w odświętnych strojach zgromadziły się wokół wigilijnego stołu. Na obrusie nie zabrakło sianka, świecy i opłatka. Po złożeniu życzeń przez Panią Dyrektor połamaliśmy się opłatkiem, a następnie wspólnie razem przy choince śpiewaliśmy piękne polskie kolędy.
 

zdjęcia w galerii

 

***

 

Świąteczne zabawy w ROK

 


W przeddzień najpiękniejszych świąt w roku - Świąt Bożego Narodzenia nasze przedszkolaki gościły w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze, gdzie brały udział w przygotowanych dla nich wspaniałych zajęciach i zabawach. Było malowanie ogromnych aniołów, były także śpiewy i tańce. Dzieci świetnie się bawiły i w jeszcze radośniejszym nastroju czekają na święta. 

 

zdjęcia w galerii

 

***

 

Spotkanie przy choince u "KACZUSZEK"

 

Wszystkie małe dzieci Jezuska kochają

i szczerym serduszkiem dają to, co mają.
A dzisiaj przy żłóbku zróbmy wielkie koło,

śpiewajmy kolędy, niech będzie wesoło.

 


Najstarsze przedszkolaki zaprosiły swoich rodziców na świąteczne spotkanie przy choince.

Teksty recytowanych przez dzieci wierszy i melodie śpiewanych kolęd wprowadziły wszystkich

w magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia.

Były życzenia i upominki dla najbliższych, a w niejednym oku także łzy wzruszenia.

 

zdjęcia w galerii

 

 

***

 

Świąteczne kulinaria "ŻABEK"

 


We wszystkich domach i rodzinach trwają przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Także w przedszkolu dzieci przygotowują się do świąt- poznając tradycje z nimi związane. Jedną z nich jest pieczenie pierników. Dzieci „wyciskały” z ciasta pierniki i ozdabiały je kolorowym lukrem, a w przedszkolu unosił się zapach świątecznego ciasta, który przypominał nam o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia.

 


zdjęcia w galerii

 

 

 Świąteczne kulinaria "BIEDRONEK" 

 

zdjęcia w galerii

 

Świąteczne kulinaria "KACZUSZEK" 

 

zdjęcia w galerii

 

***

 

Wigilia z emerytowanymi pracownikami przedszkola

 


Jak co roku tradycją naszego przedszkola jest wigilia organizowana dla emerytowanych pracowników przedszkola. Co roku dzień ten wzrusza i roztacza niepowtarzalną atmosferę. W ten dzień bowiem spotykamy się wszyscy: my, którzy pracujemy w przedszkolu, dzieci i byli pracownicy – już dziś emeryci. Widoczne na twarzach naszych gości zadowolenie z możliwości spotkania się w takim gronie jest dla nas największą satysfakcją.

 


zdjęcia w galerii

 

 

***

 

 

Konkurs recytatorski "Ciuchcia"

 


12 grudnia dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w konkursie recytatorskim "Ciuchcia"

organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze. 

 

zdjęcia w galerii

 

 

***

 

"ŻABKI" w ROK

 

Choinka zielona

pięknie wystrojona,

w bombki i pierniki,

gwiazdki, pajacyki.


10 grudnia Grupa IV „ŻABKI” uczestniczyła w zajęciach plastycznych w Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia w Zatorze. Wkraczając w świąteczny czas dzieci wykonały choinki, przyozdabiając je w kolorowe bombki.

 


zdjęcia w galerii

 

***

 

Dyrekcja wraz z Radą Rodziców Samorządowego Przedszkola "Złota Rybka" składa serdeczne podziękowania za wsparcie akcji mikołajkowej dla:

 

OTWÓRZ

 

***

 

Spotkanie ze Św. Mikołajem

 

 „Przyjedź do nas Mikołaju, Mikołaju
z workiem jak to niebo.
Przywieź radość i zabawki, i zabawki
dla nas, dla każdego.
Przyjedź do nas, Mikołaju, Mikołaju
na saniach srebrzystych,
niech ci gwiazdy drogę wskażą,
gdzie czekamy wszyscy”.


Tak właśnie śpiewały dzieci na powitanie Mikołaja. Wizyta Świętego Mikołaja w naszym przedszkolu, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwoneczków. W końcu zdecydowaliśmy wyruszyć ulicami miasta w poszukiwaniu Świętego. Oczywiście Mikołaj nie zawiódł dzieci – spotkaliśmy Go na zatorskim rynku wraz ze swoim pomocnikiem Elfem. Razem powróciliśmy do naszego przedszkola. Ważną chwilą tego spotkania był moment obdarowania wszystkich dzieci prezentami, które Święty przygotował specjalnie dla wszystkich grzecznych przedszkolaków. Był to niezwykle emocjonujący dzień, pełen wrażeń i dobrej zabawy ze Świętym Mikołajem.
DO ZOBACZENIA ZNOWU ZA ROK KOCHANY MIKOŁAJU !

 

 

zdjęcia w galerii

 

 

***

 

"BIEDRONKI" w ROK

 

Grupa II "BIEDRONKI" po raz kolejny wybrały się do Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze na zajęcia plastyczne. Był to początek grudnia i dzieci myślały wciąż tylko o tym, czy odwiedzi ich w tym roku Święty Mikołaj, więc aby umilić sobie ten czas oczekiwania przedszkolaki wykonały papierowe Mikołaje.

 

zdjęcia w galerii

 

***

 

Dzień Górnika

 

„Górnik świdrem węgiel kruszy, z latarenki światło spływa.
Już wagonik z węglem ruszył, winda w górę go porywa.
A dzisiaj Barbórka, wesoły to dzień,
zabawa górnicza, więc ciesz się i śmiej.
Jutro węgla bryły czarne kolejarze w świat powiozą
a pojutrze piece nasze będą grzały na złość mrozom.”


Dzień Górnika to jedna z wielu uroczystości, która już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń przedszkola. Tradycyjnie 4 grudnia w Barbórkę przedszkolaki gościły Pana Wiesława Suska - przedstawiciela jednego z najstarszych i najtrudniejszych zawodów.


Zaproszony gość podzielił się z dziećmi wiedzą na temat ciężkiej pracy w kopalni. W trakcie rozmowy gość opowiedział o pracy górników, narzędziach wykorzystywanych w ich pracy, ciekawostkach dotyczących bogactw naturalnych oraz symbolice piór na czapce górnika. Dzieci podziękowały gościowi dużymi brawami, programem artystycznym i upominkiem.

 

zdjęcia w galerii

***

 

Andrzejki

 

Hokus-pokus, czary-mary,
niech się spełnią andrzejkowe czary
.”


30 listopada w przedszkolu zapanowała magiczna atmosfera, ponieważ świętowane były Andrzejki. Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w wigilię św. Andrzeja, czyli noc z 29 na 30 listopada.
Andrzejki w naszym przedszkolu to już tradycja. Ten dzień był dniem radosnych wróżb, w których dzieci mogły poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość. Czy wróżby się spełnią – przyszłość pokaże. Pewne jest to, że przyniosły dzieciom wiele radości i były okazją do wspólnej zabawy. Było lanie wosku, wróżenie z kolorów, ustawiania bucików, wróżenia za pomocą wirującej butelki. Dzieci bawiły się w andrzejkowe czary-mary razem w towarzystwie tajemniczych wróżek.

 

 

zdjęcia w galerii

 

***

 

"KACZUSZKI" w ROK

 

27 listopada 2015 grupa III "KACZUSZKI" wybrały się do Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze, gdzie uczestniczyły w zajęciach plastycznych. Dzieci pod czujnym okiem pań z pracowni plastycznej wykonały wesołe "Jesienne skrzaty".

 

zdjęcia w galerii

 

***

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia


„Pokochaj pluszowego misia
On przyjacielem dzieci jest
Dorotka , Adaś i Justysia
Wesoło wszyscy bawmy się.
Pokochaj pluszowego misia
On przyjacielem dzieci jest
Dorotka , Adaś i Justysia
Wesoło wszyscy bawmy się”


Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie. Pluszowe misie opanowały nasze przedszkole przybywszy ze swoimi małymi właścicielami, aby bawić się, świętować i uczyć.
Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym lub dużym przyjacielem – Misiem. Przywędrowały misie małe i duże, białe, brązowe i różowe. A każdy był piękny i wyjątkowy.
Ten dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu oraz wspólnej zabawy, jednak najwięcej radości sprawił dzieciom sam fakt zaprezentowania swojego misia kolegom i możliwość zabawy z pluszakiem.

 

zdjęcia w galerii

 

 

***

 

Wyjazd na spektakl teatru Bohema z Bielska –Białej pt. „Kopciuszek”


25 listopada przy pięknej, słonecznej pogodzie przedszkolaki wyjechały na przedstawienie teatralne do OCK w Oświęcimiu.
Kopciuszek to jedna z najbardziej znanych i lubianych baśni. Oryginalnie przedstawiona bajka, połączona z musicalem, zabawnymi gagami i odrobiną magii dostarczyła sporo wrażeń dla małych widzów. Niepowtarzalne postacie takie jak Konstanty, która nie jest myszą lecz uwaga MYSZEM bawiły, wzruszały, ale także uczyły. Bo jak twierdzi Konstanty: „A z bajkami tak to jest, że morałem kończą się”.

 

zdjęcia w galerii

***

Teatrzyk "Wspaniały Romek"

"Mówię wszystkim dookoła,
że przepiękną buzię mam,
że prześliczne moje włoski,
że o wygląd bardzo dbam.

Na nikogo się nie gniewam,
zawsze jestem uśmiechnięta,
nie rozumiem więc dlaczego
mówią o mnie chwalipięta.

Wszystko sobie przemyślałam,
jedna tylko na to rada:
juz nie będę się przechwalać
bo to bardzo brzydka wada."

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym. Tym razem na przykładzie przygód zajączka Romka, jego mamusi oraz jego przyjaciela żółwika przedszkolaki dowiedziały się, kto to jest chwalipięta. Dzieci przypomniały sobie, że przechwalanie się to nie jest dobra cecha, a następnie nakłoniły chwalipiętę Romka do zmiany postępowania. Po obejrzeniu teatrzyku na pewno ani zajączek Romek ani żaden przedszkolak nie będzie już nigdy chwalipiętą.

zdjęcia w galerii

 

***

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka


20 listopada 2015 obchodzony był po raz drugi w naszym kraju Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji każda grupa miała zorganizowane specjalne zajęcia i ciekawe zabawy, podczas których przedszkolaki poznawały swoje prawa i uczyły się, jak z nich korzystać.

KAŻDY, KTO SIĘ DZIECKIEM CZUJE,
DZISIAJ WIELCE SIĘ RADUJE
MAŁY CZŁOWIEK, DUŻA SPRAWA
MAŁY CZŁOWIEK MA SWE PRAWA
STRZEGĄC PRAW TYCH NALEŻYCIE
UKŁADAMY DZIECKU ŻYCIE

zdjęcia w galerii

***

"BIEDRONKI" w ROK

19 listopada grupa II "BIEDRONKI" odwiedziła Regionalny Ośrodek Kultury i po raz drugi tej jesieni uczestniczyła w zajęciach plastycznych. Przedszkolaki wykonały sympatyczne jesienne "Jeże".

zdjęcia w galerii

 

***

Wiemy dużo o zdrowiu


Gościem naszego przedszkola była Pani Małgosia – pielęgniarka. Opowiedziała przedszkolakom o tym, jak ważne jest dbanie o higienę, o profilaktyce chorób oraz o zdrowym odżywianiu.
Teraz wszyscy już wiemy, że:
1. Kiedy mamy brudne ręce, nie dotykamy nimi twarzy, ust i oczu.
2. Myjemy ręce zawsze przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze spaceru lub placu zabaw.
3. Kiedy mamy katar, wycieramy nos chusteczką.
4. Zasłaniamy usta w czasie kaszlu lub kichnięcia.
5. Nie używamy akcesoriów higienicznych należących do innych osób.
6. Zjadamy warzywa i owoce będące źródłem witamin.

ODPORNOŚĆ WZMACNIAMY, BO O ZDROWIE, ŻYWIENIE I HIGIENĘ ZAWSZE DBAMY!

zdjęcia w galerii

***

Dzień Marchewki –

bardzo zdrowy, pomarańczowy

 Był to bardzo zdrowy dzień pomarańczowy. W tym dniu królowała marchewka. Po śniadaniu wszystkie dzieci spotkały się razem, aby poznać zdrowotne właściwości marchewki. Przedszkolaki zobaczyły, jak przygotowuje się świeży sok z marchewki, który potem wspólnie degustowały - smakował wspaniale. Wszyscy świetnie się bawili i marchewkę polubili!

zdjęcia w galerii

***

Święto Niepodległości

- Kto ty jesteś?
- Polak mały.

- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.

- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi.

- W jakim kraju?
W polskiej ziemi.

- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.

- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.

- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.

- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.


W dniu 10 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy Święto Niepodległości. Z tej okazji wszystkie dzieci i personel przedszkola zebrali się, aby uczcić ten ważny dla wszystkich Polaków dzień. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor przybliżając dzieciom charakter i ważność tego Święta. Następnie odśpiewaliśmy nasz hymn narodowy. Na ten dzień każda grupa wykonała kotyliony w barwach ojczystych. Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach nasze maluchy uczą się patriotyzmu oraz kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne Małych Polaków.

zdjęcia w galerii

***

Dzień Postaci z Bajek

Przedszkolaki z grupy III "KACZUSZKI" świętowały przypadający na 5-go listopada Dzień Postaci z Bajek. Dzieci wykonywały sylwety postaci do teatrzyków oraz uczestniczyły w Quizie sprawdzającym znajomość bajki o Czerwonym Kapturku. Na koniec zajęć każdy otrzymał pamiątkowy dyplom.

zdjęcia w galerii

 ***

"BIEDRONKI" w ROK

Dzieci z grupy II "BIEDRONKI" uczestniczyły w zajęciach plastycznych w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze pod hasłem "Bajeczne domki".

zdjęcia w galerii

***

OGŁOSZENIE!!!

W dniu 9 listopada, tj. poniedziałek odbędą się KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI:

oddział I i II - od 16.00 do 17.00

oddział III i IV - od 15.00 do 17.00

Rodzice dzieci 5- i 6-letnich zobowiązani są do przybycia ze względu na omówienie diagnozy dzieci.

***

Pasowanie na przedszkolaka

 
Dziś jest nasze pasowanie,
są tu nasze drogie panie.
Już od dzisiaj przyrzekamy,
że przedszkole pokochamy.
Co dzień bawić się będziemy
i jedzonko ładnie zjemy.
I uśmiechem przywitamy
przychodzące po nas mamy.

 
Wierszem tym rozpoczęła się ważna uroczystość w naszym przedszkolu. 14 października wszystkie dzieci podczas pasowania przez Panią Dyrektor zostały przyjęte w grono przedszkolaków Samorządowego Przedszkola w Zatorze "Złota Rybka". Na dowód tego dzieci otrzymały dyplomy oraz słodki poczęstunek. Miło nam powitać w gronie: pszczółek, biedronek, żabek i kaczuszek.

zdjęcia w galerii

***

Spacer do parku w poszukiwaniu Jesieni

Jak co roku o tej porze,  gdy tylko pogoda dopisze, wyruszamy na spotkanie Jesieni do naszego miejscowego parku. Zaopatrzeni w koszyki zbieraliśmy to, co zrzuciły jesienne drzewa: kasztany, żołędzie i piękne kolorowe liście. Wszystkie  dary ozdobią nasze przedszkolne kąciki przyrody i posłużą do naszych prac plastycznych.  Witamy zatem w kalendarzu nową porę roku, mając nadzieję, że będzie to ZŁOTA POLSKA JESIEŃ.

zdjęcia w galerii

***

Dzień Chłopaka

W tym dniu szczególnym – września trzydziestego,
Witamy serdecznie chłopaka każdego.
Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń,
Innych przyjemności już nawet nie zliczę!

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach w życiu rodziny czy życiu przedszkola. Równie ważne jest więc Święto Chłopców, które obchodzimy 30 września. W tym dniu dziewczynki wręczyły chłopcom upominki, złożyły życzenia i uściskały. Był to dzień pełen wrażeń, radości i dobrej zabawy.

zdjęcia w galerii

***

Spotkanie z policjantem

Mruga wesoło światło zielone
do przejścia wszystkich zaprasza.
Za rękę trzyma mamusię Tomek,
razem przechodzą po pasach.

Na skrzyżowaniu policjant stoi,
ruchem drogowym kieruje.
Patrzy na niego Tomek z zachwytem,
bacznie go obserwuje.

Kiedy już będę duży jak tatuś
to policjantem zostanę.
Tomek - policjant to brzmi wspaniale
spojrzał dumnie na mamę.


Pierwszy gość, który odpowiedział na nasze zaproszenie był Pan Policjant z Komisariatu Policji w Zatorze. Podczas spaceru uczył dzieci jak należy bezpiecznie poruszać się po drodze. Wyruszając poza teren przedszkola zawsze zakładamy odblaskowe kamizelki po to, aby inni uczestnicy ruchu drogowego lepiej nas widzieli. Największym zaciekawieniem cieszył wóz policyjny i wyposażenie policjanta. Zaproszony gość odpowiadał na wiele pytań naszych ciekawych przedszkolaków. Po takim spotkaniu dużo dzieci wyraziło chęć zostania w przyszłości policjantem.

zdjęcia w galerii
 

***

Teatrzyk "Jesień na polanie"

"- Po co jeżu zbierasz liście?
- Na kołderkę oczywiście!
Na kołderkę, na podusię,
bo się zimą wyspać muszę.
"

 
Pierwsze spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym odbyło się w naszym przedszkolu we wrześniu, przybliżając przedszkolakom wiadomości o sposobach przygotowania się zwierząt do zimy. Piosenki, wesołe teksty, taniec i włączenie dzieci do wspólnej zabawy - to najlepsza recenzja jaką można napisać.

zdjęcia w galerii

***

ZAPRASZAMY!

 

Zapraszamy wszystkie dzieci do przedszkola,
od dnia 1 września w godzinach od 6.30 do 16.00.

***

ZEBRANIE RODZICÓW

odbędzie się 3 września o godzinie 17.00.
W przebiegu zebrania omawiany będzie m.in. statut przedszkola, organizacja placówki, wysokość składki żywieniowej oraz sposób zapłaty za świadczenia
udzielane przez przedszkole, zadeklarowanie wariantu
i składki ubezpieczeniowej, zebranie oświadczeń od rodziców, zaopiniowanie podręczników dla dzieci, wybranie przedstawicieli Rady Rodziców - deklaracja składki.

Po ogólnych  informacjach odbędą się spotkania z wychowawczyniami poszczególnych grup.

 

WAŻNE!!!

W związku z możliwością zastosowania zwolnień z opłaty na podstawie uchwały
nr LIII/419/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014.
Rodziców, których dwoje dzieci uczęszcza do przedszkola oraz wychowujących trójkę i więcej dzieci prosimy o złożenie stosownych oświadczeń u dyrektora przedszkola.

Szczegółowe kryteria zwolnień określa uchwała.


***
ZAKOŃCZENIE ROKU 2014/2015

W dniach 22 i 23 czerwca przedszkolaki ze "Złotej Rybki"
uroczyście zakończyły rok przedszkolny.
Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytując wiersze i śpiewając piosenki.
"Pszczółki" i "Biedronki" pożegnały przedszkole tylko na dwa miesiące wakacji,
a "Kaczuszki" i "Żabki" z żalem pożegnały przedszkole już na zawsze,
ponieważ od września zasiądą w szkolnych ławkach.

Zdjęcia można obejrzeć w Galerii

***

DYŻUR WAKACYJNY

Do 5 czerwca należy zapisać dzieci na dyżur wakacyjny, który planowany jest:

-w miesiącu lipcu - Przedszkole w Rudzach
-w miesiącu sierpniu - Przedszkole w Podolszu

Przedszkola będą funkcjonować w godzinach od 6.30 do 16.00.

Ze względu na planowane prace modernizacyjne Przedszkole w Zatorze
w miesiącach wakacyjnych będzie nieczynne.

***
ZAPROSZENIE

Zapraszamy wszystkich przyszłych przedszkolaków
wraz z Rodzicami na
Dzień Otwarty
w Samorządowym Przedszkolu w Zatorze "Złota Rybka".
Wtorek 2 czerwca 2015 godz. 15.30 - 17.30

W programie:

-spotkanie informacyjno-organizacyjne dyrekcji z rodzicami
(w celu spisania umowy prosimy zabrać dowód osobisty)
-zabawy integracyjne z dziećmi
-zabawy kreatywne
zwiedzanie przedszkola
-zabawy w kącikach tematycznych

Przyjdź, zobacz, pobaw się z nami!


***
KOCHANA MAMO!

 
Nie uda się wyrazić
miłości żadnym wierszem.
Miłość tę zawiera
dziecięce słowo pierwsze - MAMA!
To najpiękniejsze słowo
wyśpiewamy raz jeszcze!

Zapraszam Cię Mamusiu do przedszkola
26 maja o godz. 15.15

***

PIKNIK RODZINNY

Planowany na dzień 26 maja zostaje
ODWOŁANY
ze względu na przewidywane opady deszczu
i niską temperaturę.
W zamian za to dzieci zapraszają mamy na niespodzianki przygotowane w grupach.
Spotykamy się 26 maja o godz. 15.15


***
Dzień Ziemi

22 kwietnia w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Ziemi.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak segregować śmieci oraz jak należy
zachowywać się w środowisku przyrodniczym.
Wszystkie dzieci udały się także na spacer ulicami naszego miasta,
a pod Regionalnym Ośrodkiem Kultury wykonaliśmy piękne zielone drzewka.

Zdjęcia w galerii

***

Spotkanie z pielęgniarką

W czwartek 23 kwietnia odwiedziła nas pani pielęgniarka. Opowiedziała nam o zdrowym odżywianiu.
Dzieci miały okazję do nauczenia się, które produkty warto jeść, a których należy unikać.

Zdjęcia w galerii

***

Ogłoszenie

Dyrektor przedszkola informuje, że w siedzibie przedszkola na tablicy ogłoszeń
zostały zamieszczone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do przyjęcia na rok szkolny 2015/2016.

Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego do 5 maja rodzice / opiekunowie prawni
kandydata zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola..

Druk potwierdzenia można odebrać w przedszkolu lub w zakładce dla rodziców.

***

Klubiki zainteresowań

W przedszkolu prowadzone są "klubiki zainteresowań" dla dzieci. 

W grupie "Pszczółek" i "Biedronek" zajęcia pod hasłem "Mały artysta"
prowadzą pani Janina Dziedzic i Bernadetta Jarnot.

W grupie "Żabek" i "Kaczuszek" zajęcia muzyczne prowadzi pani Katarzyna Miętka;
zajęcia języka niemieckiego pani Izabela Fryc-Rajda, a zajęcia plastyczne prowadzą panie Joanna Stecyk oraz Daria Wachtarczyk.

***

Zajęcia plastyczne w ROK

Grupa I „PSZCZÓŁKI” uczestniczyła w zajęciach plastycznych
w Regionalnym Ośrodku Kultury i wykonała "Wielkanocne zajączki".

Zdjęcia w Galerii

***

Przywitanie Wiosny

20 marca w piątek wszystkie dzieci z naszego przedszkola
wybrały się na spacer ulicami miasta, aby przywitać Panią Wiosnę.
Zabraliśmy ze sobą kolorowe Marzanny wykonane przez dzieci i ich rodziców.
W drodze powrotnej do przedszkola szukaliśmy zwiastunów wiosny
i śpiewaliśmy piosenki o wiośnie.


Zimo do zobaczenia za rok!

Zdjęcia w Galerii

***

INFORMACJA DLA RODZICÓW SKŁADAJĄCYCH
WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA:

Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Z dnia 3 stycznia 2014 r.)

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach dołączanych do wniosków w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

 

WNIOSKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ODBIERANE BĘDA W PRZEDSZKOLU W DNIACH ;

  • PONIEDZIAŁKI i WTORKI od 8.00 do 12.00

  • ŚRODY od 8.00 do 15.00

  • PIĄTEK 10 KWIETNIA od 8.00 do 16.00

***

WAŻNE!

Materiały dotyczące Rekrutacji 2015/1016
zamieszczane będą w zakładce "Dla Rodziców".

***

KULINARNY TYDZIEŃ "ŻABEK"

Podczas realizacji tematyki "Jestem samodzielny w kuchni"
starszaki były z wizytą w przedszkolnej kuchni, gdzie poznały z bliska pracę Pań kucharek,
przygotowały także pyszną i zdrową sałatkę oraz słodkie ciasteczka.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w GALERII

***

BAL KARNAWAŁOWY

W naszym przedszkolu 4 lutego odbył się bal karnawałowy.
Wspaniałej zabawie przewodził wodzirej, który stworzył niezapomnianą  atmosferę,
pełną niezwykłych wrażeń. Zaraz po śniadaniu sale przedszkolne wypełniły się księżniczkami, wróżkami, piratami, policjantami, motylkami, pszczółkami, rycerzami, piłkarzami, zjawił się także Spider-Man i to nie jeden... Dzieci w swoich barwnych
i pomysłowych strojach bawiły się fantastycznie.  Śpiewów i tańców nie było końca,
oczywiście nie zabrakło także konkursów i gier zręcznościowych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w GALERII

***

Podziękowanie

Dyrektor przedszkola składa serdeczne podziękowania
wszystkim rodzicom , którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do uświetnienia uroczystości
Dnia Babci i Dziadka.

Zdjęcia z naszych uroczystości można obejrzeć w GALERII

***

Zajęcia plastyczne w ROK

Grupa I „PSZCZÓŁKI” uczestniczyła w zajęciach plastycznych
w Regionalnym Ośrodku Kultury pod hasłem : „WESOŁE PINGWINKI”.

Zdjęcia w Galerii

***

Wesołych Świąt!

Zdrowych, wesołych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech będą one okazją do zadumy, ale i radości z rodzinnego spotkania.
Niech przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań i trosk.
Oby magia Bożego Narodzenia przetrwała w nas jak najdłużej.

Życzą pracownicy Samorządowego Przedszkola w Zatorze "Złota Rybka"

***

Spotkanie wigilijne

Wigilia w przedszkolu łączy pokolenia.
Jak co roku przy wspólnym wigilijnym stole spotykamy się wszyscy:
obecnie pracujący, dzieci i emerytowani pracownicy przedszkola.
Jest to zawsze spotkanie pełne wspomnień i życzliwości, dające możliwość
do życzeń, rozmów i wspólnego śpiewania kolęd.


W tym roku część artystyczną zaprezentowały dzieci z grupy III.

***

Zajęcia plastyczne w ROK

Grupa I w grudniu uczestniczyła w cyklicznie organizowanych zajęciach plastycznych,
organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze.
Maluszki wykonały "Magiczną bombkę".

Również Grupa IV rozpoczęła zajęcia plastyczne
i w miesiącu grudniu wykonała "Anioła prosto z nieba".

Zdjęcia każdej grupy dostępne są w naszej galerii.

***

Wizyta Świętego Mikołaja

W tym roku Święty Mikołaj miał bardzo trudne zadanie, aby na czas  odwiedzić wszystkie grzeczne dzieci. Do naszego przedszkola, długo oczekiwany gość przybył dzisiaj 9 grudnia.  Nasz niezwykły gość przyniósł
ze sobą worek pełen wspaniałych prezentów. Atmosfera tego dnia była szczególnie radosna
i świąteczna.  Czas oczekiwania na Mikołaja umilał występ aktorów z teatrzyku, którzy przedstawili "Świąteczną Opowieść". Na koniec wszyscy obiecaliśmy Mikołajowi, że będziemy grzeczni przez cały następny rok!

Zapraszamy do galerii

***

"A dzisiaj Barbórka wesoły to dzień!"

Dzisiaj 4 grudnia swoje święto obchodzą wszyscy górnicy.
W tym dniu, czas dla najmłodszych znaleźli dyrektor górniczy Pan Andrzej Fraś oraz Pan Wiesław Susek. Przedszkolacy od samego rana z niecierpliwością czekali na gości, którzy przybyli do nas w górniczych mundurach. Goście opowiedzieli dzieciom o trudnej i niebezpiecznej pracy na kopalni, odpowiedzieli także na pytania przedszkolaków. Dzieci z grupy IV zaprezentowały  krótki program artystyczny, aby podziękować przybyłym gościom.

Dziękujemy Panom za przybycie do naszego przedszkola, za poświęcony czas.

Szczęść Boże Wszystkim Górnikom!

***

 Andrzejki 2014

28 listopada świętowaliśmy w naszym przedszkolu Andrzejki.
Były wróżby, lanie wosku i świetna zabawa przy muzyce
z dziecięcego repertuaru. Było magicznie i baaardzo wesoło!

Zapraszamy do galerii
 
***

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia.
Każdy tego dnia przyszedł do przedszkola ze swoim mniejszym
lub większym przyjacielem. Dzieci poznały historię święta, śpiewały piosenki,
uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych, a także wykonały kolorowe
prace plastyczne. W centrum uwagi były oczywiście pluszowe misie!

Zapraszamy do galerii

***

Zajęcia w ROK w Zatorze

Grupa I "Pszczółki" rozpoczęła comiesięczne zajęcia plastyczne
w Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia w Zatorze pod hasłem
"Z PLASTYKĄ ZA PAN BRAT".
W listopadzie wykonaliśmy piękne jeżyki z czerwonym jabłuszkiem.

Zapraszamy do galerii

***

Dzień Marchewkowy

19listopada świętowaliśmy Dzień Marchewki. Poprzez zabawę oraz czynności praktyczne dzieci poznawały zasady zdrowego żywienia. W tym dniu śpiewaliśmy, rozwiązywaliśmy zagadki, braliśmy udział w zabawach pobudzających nasze zmysły - a wszystko to z marchewką w roli głównej. Głównym punktem tego dnia było wspólne konsumowanie zrobionego przez dzieci pysznego soku z marchwi.
Ten dzień dał nam wiele radości, zabawy i WITAMIN!

 

Zapraszamy do galerii

***

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Dzisiaj 20 listopada po raz pierwszy obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.
Uchwałę w tej sprawie 7 listopada podjął Sejm RP. Nasi przedszkolacy poprzez różne zabawy
poznali swoje najważniejsze prawa oraz próbowali wyjaśnić co one oznaczają . Starajmy się, nie tylko
w tym dniu chronić w dzieciach ich własne dobro, ich własne "ja". Bądźmy dorosłymi, przy których dzieci czuja się kochane i bezpieczne. Pamiętajmy, że dzieci mają prawo:

- do miłości i zrozumienia
- do wychowania w rodzinie
- do opieki i leczenia, gdy chorują
- do zabawy i wyboru przyjaciół
- do nauki i rozwijania zainteresowań
- do odpoczynku
- do własnego zdania i wypowiedzi
- do życia bez przemocy i przymusu

 *** 

Narodowe Święto Niepodległości

Dzieci i pracownicy Samorządowego Przedszkola w Zatorze "Złota Rybka" świętowali rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym dniu nauczyciele we wszystkich grupach przeprowadzili z dziećmi pogadankę na temat naszej ojczyzny. Dzieci miały okazję przypomnieć sobie jak wyglądają flaga
i godło Polski, a także wspólnie wszyscy razem odsłuchaliśmy "Mazurka Dąbrowskiego". Wspólnie wykonaliśmy także kotyliony w naszych narodowych barwach, które dumnie prezentowaliśmy podczas przemarszu po zatorskim rynku.
Zdjęcia można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze:

KLIKNIJ


*** 

Wycieczka Pszczółek i Biedronek

W dniu 30.10.2014 r. grupy I „ PSZCZÓŁKI” i II „BIEDRONKI” wybrały się

na wycieczkę do Fadolandii w Wadowicach.

Była to świetna zabawa kształcąca wyobraźnię i kreatywność dzieci.

Dowodem tego są roześmiane twarze przedszkolaków.

            

 

Zapraszamy do galerii

***

 

"PSZCZÓŁKI" NA POCZCIE

 

Grupa I z Panią Jasią odwiedziła Urząd Pocztowy w Zatorze. Dzieci poznały specyfikę pracy na poczcie
oraz listonosza. Dowiedziały się także jaką drogę musi przebyć list od nadawcy do adresata.
 

***

DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA


Korzystając z przepięknej "Złotej polskiej jesieni" w pierwszych dniach października
przedszkolaki wraz z personelem uczestniczyły w jesiennych "pieczonkach". Największą frajdą
był urządzony piknik na placu zabaw. Bo nic tak nie smakuje, jak smaczne "jedzonko"
na świeżym powietrzu.
Zapraszamy do galerii.

***

JESIENNY SPACER PO PARKU

Piękna jesienna pogoda zachęciła nas do spaceru po parku.
W piątek 10 października podziwialiśmy park w jesiennej szacie, rozpoznawaliśmy gatunki drzew,
liście oraz owoce.  Kolorowe liście, kasztany i żołędzie, które zebraliśmy wzbogaciły kąciki
przyrody w przedszkolnych salach.


***

JESIENNE WARZYWNE CUDACZKI

Grupa I - Pszczółki pod opieką rodziców i nauczyciela wykonała ciekawe prace
z jesiennych warzyw.***

WYCIECZKA STARSZKÓW DO WYGIEŁZOWA

4 października najstarsza grupa przedszkolaków w znakomitych humorach wyruszyła na wycieczkę do Skansenu w Wygiełzowie. Punktem pierwszym naszej wycieczki był malowany na szkle obraz.

Mali artyści w skupieniu wykonywali w starodawnej izbie swoje zadanie. Drugim celem naszej wyprawy było zwiedzanie Skansenu . Przewodnik opowiadał dzieciom jak toczyło się codzienne życie mieszkańców polskiej wsi. Wrażenie zrobiły zabytkowe obiekty drewniane: stare chałupy, stodoły, spichlerze, pasieki .
Z zainteresowaniem przedszkolacy oglądali stare izby i porównywały warunki życia ówczesnego do czasów dzisiejszych. Z dużym bagażem wiedzy szczęśliwie powróciliśmy do przedszkola czekając na następną wycieczkę.

 

 

Zapraszamy do oglądania Galerii.

***


SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Jak co roku we wrześniu do naszego przedszkola przybył gość - Pan POLICJANT. Podczas spotkania przedszkolacy dowiedzieli się jak bezpiecznie poruszać się po drodze, podróżować samochodem, jak zachować się w spotkaniach z nieznajomymi osobami, jak reagować w sytuacjach niebezpieczeństwa.
Jak zwykle największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego oraz radiowozu, który stanął przed przedszkolem. Na pewno takie spotkanie będzie miało pozytywny wpływ na kreowanie właściwego wizerunku policjanta i jego pracy dla społeczeństwa. Serdecznie dziękujemy, że znalazł Pan czas na  spotkanie z naszymi przedszkolakami.
Zapraszamy do oglądania Galerii z tego wydarzenia.


***

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA.

 

22 września w naszym przedszkolu odbyło się pasowanie. To szczególnie ważne wydarzenie dlanowoprzyjętych dzieci. Jest to również moment, w którym dzieci staja się pełnoprawnymi przedszkolakami, a najstarsi starszakami.

Uroczystość rozpoczęła się od programu artystycznego. Mali aktorzy z grupy "Pszczółek", "Biedronek", "Kaczuszek" i "Żabek" pięknie śpiewali i recytowali wiersze. Następnie Pani dyrektor złożyła wszystkim przedszkolakom życzenia z okazji ogólnopolskiego DNIA PRZEDSZKOLAKA, a następnie zaczarowanym ołówkiem mianowała każde dziecko na przedszkolaka i straszaka.

W dowód przyjęcia w poczet przedszkolaków wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom.

 

       My maluchy przyrzekamy,                                                  Ślubuję uroczyście być dobrym

być od dziś przedszkolakami.                                               i dzielnym starszakiem.

Nie grymasić i nie szlochać,                                               Ślubuję dbać o dobre imię

zawsze swoje Panie kochać!                                                swojej grupy i przedszkola!

 

Zdjęcia z naszej uroczystości są dostępne w zakładce Galeria.