RODO
****************************************************************************************
Rozporządzenie  o ochronie danych osobowych (RODO)

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Wniosek o zmianę danych osobowych

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W PROCESIE REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W ZATORZE


KLAUZULA INFORMACYJNA
W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W PROCESIE DALSZEGO UCZĘSZCZANIA DZIECKA
DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W ZATORZE


***************************************************************************************************

SPRAWOZDANIA


Sprawozdania finansowe za 2018 rok zastały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze- adres poniżej:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,321676,samorzadowe-przedszkole-w-zatorze.html

***************************************************************************************************
Statut

Ramowy rozkład dnia

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka a przedszkola

Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

**************************************************************************************************


 Rekrutacja 2020/2021:

Uchwała Rady Miejskiej w Zatorze - Kryteria Rekrutacji

Zarządzenie Burmistrza Zatora wraz z Harmonogramem Rekrutacji 2020/2021

Dokumenty do pobrania***************************************************************************************************

Kształtowanie kompetencji kluczowych

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

Kształtowanie kompetencji kluczowych w przedszkolu

***************************************************************************************************

Ubezpieczenia NNW dla dzieci

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż

Formularz zgłoszenia szkody

Zasady oceny ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu