Nauczyciel jest jak cicha przystań na szerokim oceanie życia.
Czuwa, czeka, a kiedy nadejdzie czas – ustawia żagle na wiatr.
Razem z nim, każdy okręt wypływa na pełnych żaglach

Z kart historii…

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.

Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

14 października w „Złotej Rybce” miała miejsce Akademia z okazji Dnia Nauczyciela, którą przygotowały dzieci z gr III ŻABKI. Wierszem i piosenką podziękowały swoim ukochanym nauczycielom i pracownikom przedszkola za trud włożony w ich wychowanie. Na koniec Pani Dyrektor złożyła wszystkim pracownikom ciepłe życzenia radości i sił, których z pewnością nie zabraknie nam na kolejne miesiące.