Oddział II – Biedronki

„BIEDRONKI” to w naszym przedszkolu oddział II, grupa liczy 24 dzieci.

Pięknie Was witamy
Biedronki się nazywamy
Do wszystkich skrzydełkami
Wesoło machamy

Oto my – wesoła gromadka dzieci 4 i 5 letnich.
Jesteśmy żywiołową grupą ciekawą świata, poznawania nowych zabaw i nabywania umiejętności.
Uwielbiamy spacery, wycieczki i zabawy w ogrodzie. Jesteśmy odważni, chłonni wiedzy i chętnie wyruszamy w świat wierszyków i opowiadań.
Lubimy tańczyć śpiewać i grać na instrumentach. Nasza sala jest kolorowa pełna zabawek i gier dydaktycznych.
Bardzo ją lubimy i czujemy się w niej bezpiecznie. Każdy dzień w przedszkolu przynosi nam mnóstwo radości i nowych doświadczeń. W naszej sali zawsze jest wesoło i miło płynie czas.

Nasza grupa realizuje Program Wychowania Przedszkolnego autorstwa Wiesławy Żaba-Żabińskiej, Wiollety Majewskiej i Renaty Paździo ,
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Terapia Ręki dla każdego”, Ogólnopolski Program Edukacyjny „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury, Ogólnopolski Program Edukacyjny „Mamo, tato wolę wodę”, Ogólnopolski Program Edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Wychowawcy:

mgr Daria Wachtarczyk  (zastępstwo Dagmara Gliniak)
lic. Justyna Babicka

Ramowy rozkład dnia

Grupa II

Godziny Zajęcia dnia
7.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8.00 – 8.45 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
8.45 – 9.00 Przygotowanie do śniadania.
9.00 – 9.20 Śniadanie.
9.30 – 10.15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (3 bloki 15-minutowe).
10.15 – 11.45 Spacery. Zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali. Zabawy ruchowe.
11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.25 Obiad.
12.30 – 12.45 Ćwiczenia relaksacyjne.
12.45 – 14.00 Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia graficzne. Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku).
13.45 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku.
14.00 – 14.15 Podwieczorek.
14.30 – 15.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.