Oddział III – Żabki

Jesteśmy grupą 24 roześmianych przedszkolaków.

W naszej grupie jest bardzo wesoło. Dziewczynki uwielbiają tańczyć i śpiewać,

bardzo chętnie bawią się też w kąciku lalek, opiekując się nimi i przygotowując dla nich pyszny obiadek.

Chłopcy najbardziej lubią konstruować skomplikowane budowle z klocków.

Wszyscy jesteśmy bardzo aktywni i ciekawi świata. Z zainteresowaniem uczestniczymy

w zajęciach, na których dowiadujemy się od naszych pań dużo ciekawostek przyrodniczych, słuchamy ciekawych

opowiadań, uczymy się, co jest dobre, a co złe oraz uczymy się różnych umiejętności poznając wiele ciekawych

i potrzebnych nam rzeczy.

Na zajęciach popołudniowych też się nie nudzimy. Utrwalamy i doskonalimy to, czego się już nauczyliśmy,

dużo rysujemy, wycinamy, układamy puzzle, gramy i bawimy się.

Nasza grupa realizuje Program Program wychowania przedszkolnego

autorstwa: Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaby-Żabińskiej,

Wychowawca:

mgr Bernadetta Jarnot

Ramowy rozkład dnia

Grupa II

Godziny Zajęcia dnia
7.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8.00 – 8.45 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
8.45 – 9.00 Przygotowanie do śniadania.
9.00 – 9.20 Śniadanie.
9.30 – 10.15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (3 bloki 15-minutowe).
10.15 – 11.45 Spacery. Zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali. Zabawy ruchowe.
11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.25 Obiad.
12.30 – 12.45 Ćwiczenia relaksacyjne.
12.45 – 14.00 Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia graficzne. Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku).
13.45 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku.
14.00 – 14.15 Podwieczorek.
14.30 – 15.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.