Oddział II – Biedronki

„BIEDRONKI” to w naszym przedszkolu oddział III, grupa liczy 24 dzieci.

Pięknie Was witamy

Biedronki się nazywamy

Do wszystkich skrzydełkami

Wesoło machamy

Oto my – wesoła gromadka dzieci 4 i 5 letnich.

Jesteśmy żywiołową grupą ciekawą świata, poznawania nowych zabaw i nabywania umiejętności.

Uwielbiamy spacery, wycieczki i zabawy w ogrodzie. Jesteśmy odważni, chłonni wiedzy i chętnie wyruszamy w świat wierszyków i opowiadań.

Lubimy tańczyć śpiewać i grać na instrumentach. Nasza sala jest kolorowa pełna zabawek i gier dydaktycznych.

Bardzo ją lubimy i czujemy się w niej bezpiecznie. Każdy dzień w przedszkolu przynosi nam mnóstwo radości i nowych doświadczeń. W naszej sali zawsze jest wesoło i miło płynie czas.

Nasza grupa realizuje Program Wychowania Przedszkolnego autorstwa Wiesławy Żaba-Żabińskiej,

Wiollety Majewskiej i Renaty Paździo .

Wychowawca:

lic. Justyna Babicka

Ramowy rozkład dnia

Grupa III

Godziny Zajęcia dnia
7.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę.
8.00 – 8.45 Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Ćwiczenia poranne.
8.45 – 9.00 Przygotowanie do śniadania.
9.00 – 9.20 Śniadanie.
9.20 – 10.20 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (3 bloki 15-minutowe).
10.20 – 11.45 Spacer. Zabawy na świeżym powietrzu, np. na placu zabaw,
w parku. Ćwiczenia gimnastyczne.
11.45 – 12.05 Przygotowanie do obiadu.
12.05 – 12.30 Obiad.
12.30 – 13.00 Ćwiczenia relaksacyjne.
13.00 – 13.50 Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia graficzne. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Czytanie fragmentów książek. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
13.50 – 14.05 Przygotowanie do podwieczorku.
14.05 – 14.20 Podwieczorek.
14.20 – 15.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.