Oddział IV – Kaczuszki

Jesteśmy grupą 24 roześmianych przedszkolaków.

Sześć lat mamy i „Kodeks przedszkolaka” dobrze znamy i przestrzegamy.
O naszą salę chętnie i zawsze dbamy, a zabawki na swoje miejsca odkładamy.
Zawsze przychodzimy do niej uśmiechnięci i w dobrych humorach, po to, aby każdy nasz dzień
w przedszkolu był radosny i wyjątkowy.

Gry, domina, puzzle, układanki wiele od nas cierpliwości wymagają, ale nasze myślenie świetnie rozwijają. Chcemy jak najwięcej poznać, wiedzieć i doświadczyć, a głowy mamy pełne ciekawych pomysłów na zabawę. Dużo radości sprawiają nam spacery i figle na placu zabaw, gdzie rozładowujemy pokłady naszej energii. Nasza grupa realizuje Program Program wychowania przedszkolnego
autorstwa: Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaby-Żabińskiej .

Tak właśnie wygląda nasz świat mały, my Kaczuszki wszystkich pozdrawiamy!

Wychowawcy:

lic. Izabela Fryc
mgr Katarzyna Miętka

Ramowy rozkład dnia

Grupa IV

Godziny Zajęcia dnia
6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Rozmowy kierowane na tematy zgodne
z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę.
8.00 – 8.20 Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Ćwiczenia poranne.
8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (4 bloki 15-minutowe).
10.30 – 11.15 Spacer. Zabawy na świeżym powietrzu, np. na placu zabaw,
w parku. Ćwiczenia gimnastyczne.
11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu.
11.30 – 12.00 Obiad.
12.00 – 12.15 Ćwiczenia relaksacyjne.
12.15 – 14.15 Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia graficzne. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Czytanie fragmentów książek. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
14.15 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 14.45 Podwieczorek.
14.45 – 15.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.