Oddział IV – Żabki

Jesteśmy grupą 23 roześmianych przedszkolaków.

Sześć lat mamy i „Kodeks przedszkolaka” dobrze znamy i przestrzegamy.
O naszą salę chętnie i zawsze dbamy, a zabawki na swoje miejsca odkładamy.
Zawsze przychodzimy do niej uśmiechnięci i w dobrych humorach, po to, aby każdy nasz dzień
w przedszkolu był radosny i wyjątkowy.

Gry, domina, puzzle, układanki wiele od nas cierpliwości wymagają, ale nasze myślenie świetnie rozwijają. Chcemy jak najwięcej poznać, wiedzieć i doświadczyć, a głowy mamy pełne ciekawych pomysłów na zabawę. Dużo radości sprawiają nam spacery i figle na placu zabaw, gdzie rozładowujemy pokłady naszej energii.
Nasza grupa realizuje Program Program wychowania przedszkolnego
autorstwa: Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Ogólnopolskie Projekty Edukacyjne: „Europa i Ja”, „Jestem przyjacielem  Edukacyjny przyrody”, „Czytanie ma Moc” oraz Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej „Czyste powietrze”.

Wychowawcy:

mgr Joanna Stecyk
mgr Bernadetta Jarnot

Ramowy rozkład dnia

Grupa IV

Godziny Zajęcia dnia
6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Rozmowy kierowane na tematy zgodne
z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę.
8.00 – 8.45 Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Ćwiczenia poranne.
8.45 – 8.55 Przygotowanie do śniadania.
9.00 – 9.20 Śniadanie.
9.30 – 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (4 bloki 15-minutowe).
10.30 – 11.45 Spacer. Zabawy na świeżym powietrzu, np. na placu zabaw,
w parku. Ćwiczenia gimnastyczne.
11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.25 Obiad.
12.30 – 12.45 Ćwiczenia relaksacyjne.
12.45 – 13.50 Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia graficzne. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Czytanie fragmentów książek. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
13.50 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku.
14.00 – 14.15 Podwieczorek.
14.45 – 15.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.