Oddział I – Pszczółki

„PSZCZÓŁKI” – to dzieci trzy, cztero-letnie. Nasza gromadka liczy 20 przedszkolaków.
Jesteśmy najmłodszą grupą przedszkolną, poznajemy nowych kolegów, koleżanki
i nasze panie.
Jesteśmy ciekawi świata, interesujemy się wszystkim co nas otacza. Dużo czasu spędzamy na wspólnej zabawie,
ale pamiętamy również o rozwijaniu umiejętności samoobsługowych.
Uczymy się nowych zabaw, piosenek, wierszyków.

Dużo radości sprawiają nam spacery, wycieczki oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Po całym dniu wypełnionym wrażeniami odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej i bajek.
Mamy dopiero po 3 i 4 latka, wiele rzeczy robimy po raz pierwszy.
Najważniejsze by każdy dzień sprawiał nam radość i uśmiech na twarzy.

Nasza grupa realizuje Program Wychowania Przedszkolnego
autorstwa Wiesławy Żaba-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej i Renaty Paździo.

Wychowawcy:

mgr Joanna Stecyk
dyr. mgr Bożena Jezierska

Ramowy rozkład dnia

Grupa I

Godziny Zajęcia dnia
8.00 – 8.20 Zabawy według wyboru dzieci oraz ich zainteresowań. Zabawy integrujące grupę. Zabawy na powitanie. Gry i zabawy dydaktyczne, tematyczne, badawcze. Rozmowy kierowane na tematy zgodne
z zainteresowaniami. Zabawy relaksacyjne. Zabawa ruchowa.
8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.
8.30 – 9.00 Śniadanie: trening samodzielności spożywania posiłków.
9.00 – 9.10 Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.
9.10 – 10.10 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju z uwzględnieniem przerwy pomiędzy zajęciami. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-letnich. 3 x 15 min.
10.10 – 11.15 Przebywanie w ogrodzie przedszkolnym. Spacery. Wycieczki obserwacyjne. Gry i zabawy terenowe. Zabawy na sali według wyboru zainteresowań dzieci.
11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu – czynności porządkowe, higieniczne
i samoobsługowe.
11.30 – 12.00 Obiad: trening samodzielności spożywania posiłków.
12.00 – 12.15 Przygotowanie do leżakowania – czynności higieniczne.
12.15 – 14.15 Odpoczynek przy stałym dopływie powietrza. Czuwanie nad higieną snu. Słuchanie muzyki, bajki muzycznej lub czytanej przez nauczyciela.
14.15 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe.
14.30 – 14.45 Podwieczorek.
14.45 – 16.30 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i układanki stolikowe. Utrwalenie wierszy, piosenek. Zabawy naśladowcze, kinezjologii edukacyjnej. Zabawy kołowe ze śpiewem. Rozchodzenie się dzieci do domu.