Oddział IV – Kaczuszki

W tym roku szkolnym do grupy „Kaczuszek” uczęszcza 23 dzieci w wieku 5-6 lat.

Trzy i Cztery latka mamy, a „Kodeks przedszkolaka” dobrze znamy.

O naszą salę chętnie i zawsze dbamy, a zabawki na swoje miejsca odkładamy.

Zawsze przychodzimy do niej uśmiechnięci i w dobrych humorach, po to,
aby każdy nasz dzień w przedszkolu był radosny i wyjątkowy.

Gry, domina, puzzle, układanki wiele od nas cierpliwości wymagają, ale nasze myślenie świetnie rozwijają.

Chcemy jak najwięcej poznać, wiedzieć i doświadczyć, a głowy mamy pełne ciekawych pomysłów na zabawę.

Dużo radości sprawiają nam spacery i figle na placu zabaw, gdzie rozładowujemy pokłady naszej energii.

Nasza grupa realizuje Program wychowania przedszkolnego autorstwa:
Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wiollety Majewskiej i Renaty Paździo.

Wychowawcy:

mgr Bernadetta Jarnot
lic. Izabela Poznachowska

Ramowy rozkład dnia

Grupa IV

Godziny Zajęcia dnia
8.00 – 8.50 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.50 – 9.00 Przygotowanie do śniadania.
9.00 – 9.20 Śniadanie.
9.30 – 11.00 Realizacja zadań edukacyjnych w trakcie zajęć z całą grupą (4 bloki po 15 minut).
11.00 – 11.45 Spacer. Zabawy na świeżym powietrzu, np. na placu zabaw, w parku lub Sali. Ćwiczenia gimnastyczne.
11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.25 Obiad.
12.30 – 13.15 Ćwiczenia relaksacyjne.
13.15 – 13.45 Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia graficzne. Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Czytanie fragmentów książek. Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw.
13.45 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku.
14.00– 14.15 Podwieczorek.
14.20 – 15.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości
i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.