Oddział IV – Kaczuszki

W tym roku szkolnym do grupy „Kaczuszek” uczęszcza 27 dzieci w wieku 6 lat.

6 lat mamy, „Kodeks przedszkolaka” dobrze znamy.

O naszą salę chętnie i zawsze dbamy, a zabawki na swoje miejsca odkładamy.

Zawsze przychodzimy do niej uśmiechnięci i w dobrych humorach, po to,
aby każdy nasz dzień w przedszkolu był radosny i wyjątkowy.

Gry, domina, puzzle, układanki wiele od nas cierpliwości wymagają, ale nasze myślenie świetnie rozwijają.

Chcemy jak najwięcej poznać, wiedzieć i doświadczyć, a głowy mamy pełne ciekawych pomysłów na zabawę.

Dużo radości sprawiają nam spacery i figle na placu zabaw, gdzie rozładowujemy pokłady naszej energii.

Nasza grupa realizuje Program wychowania przedszkolnego autorstwa:
Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wiollety Majewskiej i Renaty Paździo.

Wychowawcy:

lic. Izabela Poznachowska, mgr Paulina Świergosz

Ramowy rozkład dnia

Grupa IV

Godziny Zajęcia dnia
8.00 – 8.25 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.25 – 8.30 Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 8.50 Śniadanie.
9.00 – 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych w trakcie zajęć z całą grupą (4 bloki po 15 minut).
10.30 – 11.20 Spacer. Zabawy na świeżym powietrzu, np. na placu zabaw, w parku lub Sali. Ćwiczenia gimnastyczne.
11.20 – 11.30 Przygotowanie do obiadu.
11.30 – 11.55 Obiad.
12.00 – 12.20 Ćwiczenia relaksacyjne.
12.20 – 14.20 Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia graficzne. Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Czytanie fragmentów książek. Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw.
14.20 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku.
14.30– 14.45 Podwieczorek.
14.50 – 15.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości
i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Zabawy swobodne.