RYS HISTORYCZNY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA „ ZŁOTA RYBKA” W ZATORZE

Pamiątkowy folder z krótkim rysem historycznym opracowany przez nauczycieli przedszkola na jubileusz 70 rocznicy powstania Samorządowego Przedszkola w Zatorze

8 czerwiec 2002 r.

Samorządowe Przedszkole nie dysponuje Kronikami wydarzeń z życia Ochronki.

W rozmowach z mieszkańcami bardzo często pojawia się siostra Leonia. Osoba oddana dzieciom. Najstarsi wspominają Ochronkę z łezka w oku , opowiadając o kromce chleba z margaryną i butelkach z kawą przynoszonych na śniadanie, gdyż Ochronka w najwcześniejszych latach funkcjonowania nie zabezpieczała dzieciom posiłków.

Pierwsze wzmianki o konieczności budowy w Zatorze Ochronki pojawiają się w 1925 roku, głównie dla dzieci biednych i pracowników folwarku.

Adam Hrabia Potocki przeznacza pod budowę parcelę. Powołane zostaje Towarzystwo Budowy Ochronki im. Adama Hrabiego Potockiego. Budynek ma być finansowany przez władze miasta i społeczeństwo (tzw. Cegiełki).

Poświęcenia fundamentów pod ochronkę dokonał ks. Walkosz

w towarzystwie Adama Hrabiego Potockiego.

W roku 1932 Maria Hrabina Potocka sprowadza do Zatora cztery siostry zakonne z klasztoru z Kęt. Organizuje Ochronkę dla najbiedniejszych dzieci z terenu miasta oraz pracowników folwarku, którego była właścicielką. Prawdopodobnie dzieci było dwadzieścia. Ochronka mieściła się w miejscu budynku Potockich w tak zwanej Oficynie mieszczącej się w miejscu obecnego przystanku autobusowego przy Kościele.

Nowy budynek Ochronki jeszcze bez sali widowiskowej ( dzisiejszy Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze) oddano do użytku prawdopodobnie w 1934 roku.

Dzieci zajmowały salę na parterze , a siostry zamieszkiwały górę. Za budynkiem na placu utworzono ogród z kapliczką, do którego przylegał uprawiany przez siostry ogród warzywny.

Salę widowiskową dobudowano 2 – 3 lata później. Służyła ona do organizowania imprez środowiskowych głównie z udziałem dzieci z ochronki (Jasełka).

W czasie okupacji Ochronkę zlikwidowano. Utworzono tutaj Szkołę Podstawową dla niemieckich dzieci. Siostry zakonne wysiedlono i zamieszkały one na folwarku (obecny Dom Pomocy Społecznej Caritas) lub na „stankowiźnie” w budynku Potockich. Po wojnie siostry zakonne wróciły do budynku ochronki, gdzie otwarto placówkę dla miejscowych dzieci do roku 1961.

W związku z przebudową budynku siostry zakonne umieszczono w folwarku.

Dnia 4 września 1961 roku zostało otwarte Przedszkole nr. 2 w Zatorze przejęte po Caritasie. Przedszkole miało dwie sale zajęć, jadalnię, kuchnię oraz szatnie włącznie z umywalnią.

Urządzenia początkowo były bardzo prymitywne. Zatrudnionych było siedem osób, a kierownikiem placówki została Pani Józefa Mularczyk.

W tym okresie dzieci aktywnie uczestniczyły w uroczystościach państwowych , teraz już zapomnianych takich jak: 8 marzec, Dzień Wojska Polskiego, 1 Maj.

Działalność przedszkola wspomagał Komitet Rodzicielski oraz zakład opiekuńczy: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Zatorze. Dzięki ich pomocy organizowano szereg uroczystości przedszkolnych i środowiskowych. Głęboko w pamięci zapisały się wycieczki do Chorzowskiego Wesołego Miasteczka refundowane przez Zakład Opiekuńczy.

W 1978 roku rozpoczyna się remont budynku, Na potrzeby przedszkola zostaje adaptowany prywatny dom przy ulicy Kolejowej. Podczas prac remontowo – budowlanych zostały wyburzone między innymi ściany wewnętrzne sal co spowodowało całkowitą ich modernizację. Nienaruszone zostały pomieszczenia kuchni, reflektarzu.

i kaplicy, gdzie powstały: kuchnia, magazyn, jadalnia, pokój nauczycielski i kancelaria. Dobudowano do obiektu sanitariaty dla dzieci i personelu.

Wiosną 1982 roku w obecności przedstawicieli Miasta dokonuje się uroczyste przecięcie wstęgi odremontowanego budynku przedszkola. Rozkłada i ilość pomieszczeń uległy zmianom. Przedszkolacy mieli do dyspozycji dwie duże, jasne sale, jadalnię ( nienaruszony kształt kaplicy), sanitariaty, szatnie.

Kierowniczka miała wreszcie kancelarię, nauczycielki pokój do „wytchnienia”. Kucharki gubiły się w wielkiej rozmiarowo kuchni.

Piętro budynku przeznaczono na mieszkania dla nauczycieli.

W 1999 roku rozpoczęły się prace remontowe pomieszczeń na piętrze budynku.

W zamiarach miały to być przygotowania do przyjęcia dzieci z Przedszkola nr. 1 .

W marcu 2000 roku w budynku obecnego przedszkola funkcjonowały dwie placówki : na parterze Przedszkole nr. 2 i na piętrze Przedszkola nr. 1 z osobnym wejściem od północnej strony.

Od września 2000 roku w wyniku połączenia w/w przedszkoli powstało nowe duże

4 – oddziałowe Samorządowe Przedszkole w Zatorze.

Prawie każda osoba wspomina kapliczkę w ogrodzie.

Ta grota zbudowana z kamienia pozostała do dzisiaj, brakowało w niej tylko figury Matki Boskiej.

Rada Rodziców nawiązała kontakt z księdzem dziekanem Czesławem Puto w nadziei,że figurka została w 1961 roku przeniesiona do kościoła. Niestety nie udało się natrafić na jej ślad. Ksiądz także nie wiedział, gdzie znalazła swoje nowe miejsce. Postanowił jednak rozwiązać ten problem w inny sposób i postanowił osobiście zakupić figurkę Matki Boskiej Różańcowej.

Słonecznego popołudnia 28 maja 2002 roku z udziałem dzieci, ich rodziców ,najbliższych oraz pracowników przedszkola odbyła się uroczystość poświęcenia figurki

Od 1961 roku prowadzone są kroniki wydarzeń przedszkola.

Z nich dowiadujemy się, że opieką dydaktyczno -wychowawczą w tym okresie otaczały wychowanków następujące nauczycielki:

 • Stanisława Kaczkowska
 • Janina Dziedzic
 • Dudek Barbara
 • Lucyna Bagier
 • Ewa Święchowicz
 • Władysława Chlebicka
 •  Władysława Chmielowska
 • Anna Kajdas
 •  Barbara Kolniak
 • Maria Lutostańska
 • Krystyna Popielarz- Sporysz
 •   Anna Rychlik
 • Józefa Stanclik
 • Wanda Stachura-Jaromin
 • Krystyna Szydłowska
 • Janina Zaporowska

W skład personelu administracyjno – obsługowego wchodziły:

 • Bogusława Balon
 • Krystyna Babicka
 •  Rozalia Cieślik
 • Barbara Czopek
 • Zofia Dziob
 •  Kazimiera Gwiżdż
 •  Jadwiga Janik
 • Zofia Kamska
 • Danuta Kuśpik
 • Władysława Molenda
 • Józefa Uroda
 •  Józefa Zaporowska
 • Celej Maria
 • Janina Jazowska
 • Halina Leszczyńska
 • Weronika Baluś
 • Jadwiga Stokłosa
 • Bożena Harańczyk

Przedszkolem kierowały :

 • Józefa Mularczyk
 • Ewa Święchowicz
 • Maria Molenda

Aktualnie przedszkole

Jest placówką, która swym podopiecznym stwarza optymalne warunki rozwoju, to miejsce, które lubią nie tylko dzieci ale także ich rodzice.

Ambicją dyrektora oraz całego zespołu pracowniczego, jest ciągłe przeobrażanie i modernizacja pomieszczeń oraz ustawiczna troska o dobre imię placówki.

Przedszkolu w Zatorze zawsze przyświeca dewiza, aby uczyć – bawiąc, a bawić – ucząc.

Placówka nasza jest miejscem radosnym i bezpiecznym, gdzie dzieci mogą beztrosko bawić się i uczyć, a dorośli spokojnie i efektywnie pracować.

Mimo trudności i w różnych okresach funkcjonowania, w przedszkolu zawsze organizowano działalność w interesujący sposób, współpracując z rodzicami i środowiskiem.

Fachowa opieka i ciekawe zajęcia, a przede wszystkim – miła, serdeczna atmosfera – przyciągały dzieci do przedszkola.

Przedszkole oferuje:

 • oferuje edukacje dla dzieci w wieku 3- 6 lat
 • funkcjonuje od godziny 6.30 do 16.30
 • posiada 4 sale zajęć oraz salę komputerową
 • piękny zmodernizowany plac zabaw

Dyrektorem przedszkola jest mgr Bożena Jezierska

Nad edukacją i bezpieczeństwem dzieci czuwają doświadczeni nauczyciele:

lic. Izabela Fryc

mgr Joanna Stecyk

mgr Bernadetta Jarnot

mgr Katarzyna Miętka

mgr Daria Wachtarczyk

mgr Magdalena Piegzik

Anna Domagała

J. angielski: mgr Angelika Kajfasz
Religia: mgr Beata Świętek
Logopedia: mgr Anna Biernat- Kramarczyk
Rytmika: mgr Katarzyna Miętka
Pomoc nauczyciela: Monika Skrzypek
Sekretarka/intendent : mgr Agata Kamińska
Personel techniczny/kuchnia: Grażyna Woźniak, Lucyna Stańczyk, Iwona Jaros
Woźne oddziałowe: Maria Sołtys, Dorota Hałatek
Konserwator: Roman Jarzyna

Naszym nauczycielom w pracy towarzyszą słowa M. Desessego:

”Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie drogi wychowawcę zdolnego do udzielania pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia”

W pierwszych dniach września przedszkole otwiera swoje progi dla dzieci, ale równocześnie i dla ich rodziców. Już od maja organizowane są dni otwarte dla „Debiutantów” przedszkolnych. Mając na uwadze trudności adaptacyjne dzieci stwarzamy takie warunki, aby przedszkole było z jednej strony bezpieczne i przyjazne każdemu dziecku, troska i zadowoleniem rodziców, a z drugiej strony podniesienie poziomu świadczonych usług.

    Ważnym warunkiem naszego przedszkola jest współpraca z rodzicami jako współgospodarzami placówki. Efektywna współpraca oparta jest na dobrych relacjach wzajemnej życzliwości i otwartości co jest ujednoliceniem oddziaływań wychowawczych środowiska rodzinnego i przedszkolnego.

 Zaletą przedszkola jest jego położenie z daleka od miejskiego gwaru .

W dniu 15.06.2010 została podpisana przez Wykonawcę i Burmistrza Zatora umowa  dotycząca budowy Miejskiej Strefy Rekreacji Sportowej wraz z placem aktywnego wypoczynku dzieci przy przedszkolu w Zatorze.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Małopolskiego

 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 . W ramach projektu zostanie zrewitalizowana infrastruktura sportowo – rekreacyjna składająca się z:  –  Miejskiej Strefy Rekreacji Sportowej – boiska przy ZSO  (łącznie powstanie 6 nowych obiektów sportowych)

 –  Miejskiej Strefy Rekreacji Dzieci – placu aktywnego wypoczynku przy Przedszkolu Samorządowym w Zatorze; parkingu przy kompleksie boisk.

Jak nie mało która placówka może szczycić się pięknym, nowoczesnym   i bezpiecznym sprzętem rekreacyjnym dla dzieci.

Obecnie Przedszkole jest systematycznie remontowane  i modernizowane. Wymienione zostało m.in. pokrycie dachowe, stolarka okienna, elewacja budynku. Sale zajęć są corocznie odnawiane i doposażane  w nowy sprzęt i zabawki.

W 2010 roku zrodził się pomysł, aby Przedszkole nosiło swoją  nazwę.

Zaczęto zatem staranne przygotowania do jego nadania. W rozmowach, wywiadach, ankietach z rodzicami, pracownikami   i dziećmi uzyskano informację , aby imię związane było z tym co najbliższe dziecku – bohaterem bajkowym jak i łączyło się  z naszym regionem – Doliną Karpia.  I tak oto zrodził się pomysł związany ze  „Złota rybką” – bajką i rybą , która słynie w naszej okolicy „Królewskim Karpiem”.

Radni z przyjemnością  zgodzili się na nadanie przedszkolu tego imienia. Oficjalne nadanie zaplanowano na Dzień Dziecka z równoczesnym otwarciem ogrodu. Nowe imię  przyczyniło się do tego, aby  grupy przedszkolne nosiły również swoja nazwę. Wspólnie z dziećmi nauczycielki ustaliły , że odtąd poszczególne grupy będą nazywały się :

grupa I (dzieci 3 letnie) PSZCZÓŁKI

grupa II ( dzieci 4 letnie) BIEDRONKI

grupa III (dzieci 5-6 letnie) KACZUSZKI

Grupa IV (dzieci 5-6 letnie) ŻABKI

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE „ZŁOTA RYBKA”

WSPÓŁPRACUJE  PONADTO  Z :

 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Oświęcimiu;
 • Regionalnym Ośrodkiem Kultury Doliny Karpia;
 • Biblioteką Publiczną w Zatorze;
 • Komisariatem Policji w Zatorze;
 • Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza w Zatorze;
 • Teatrem Blaszany bębenek, Studio Art-te, Teatr lalek Pinokio, Canon
 • Towarzystwem Miłośników Ziemi Zatorskiej ;
 • lokalna gazetą „Życie Zatora”;
 • Międzyszkolnym Ośrodkiem sportowym w Rabce Zdroju

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA:

Wychowankowie  przedszkola pod kierunkiem nauczycieli prezentują swoje umiejętności i zdolności w organizowanych konkursach przedszkolnych i gminnych, takich jak :

 • „Boże Narodzenie  dawniej i dziś”
 •   „Ochrona środowiska”
 •   „Przedszkole szansą dla każdego dziecka”
 •   „Tańcz razem z nami”
 •  „ Z poezja na ty”
 •  „Książka moim przyjacielem”
 •   „Jestem dobrym przedszkolakiem”
 • Nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznym i recytatorskim organizowanych przez REGIONALNY OŚRODKEK KULTURY  DOLINY KARPIA w ZATORZE
 • Góra Grosza” organizowanym przez Towarzystwo „Nasz dom”
 • zbiórka nakrętek :Nakręć się”

Tradycją przedszkola jest organizowanie imprez przedszkolnych o charakterze okolicznościowym m.in. :

Wychowankowie przedszkola uczestniczyli w wycieczkach:

 • Skansen w Wygiełzowie
 • Figlopark– park rozrywki w Bielsku – Białej
 • Krakowskie ZOO,
 • gospodarstwo agroturystyczne w Stryszowie
 • Parku Miniatur w Inwałdzie,
 • Warownia w Inwałdzie,
 • Fabryka serków Danone w Tychach
 • Kopalni Soli w Bochni,
 • Teatru „Banialuka” w Bielsku-Białej

Samorządowe Przedszkole „Złota Rybka” jest przedszkolem:

 • rozwijającym wrażliwość estetyczną dziecka poprzez tworzenia  i odbieranie sztuki
 • systematycznie wspomagającym i ukierunkowanym na rozwój dziecka poprzez odkrywanie, pobudzanie i wzmacnianie jego potencjału twórczego
 • oferującym dzieciom różnorodne formy działalności plastycznej, muzycznej oraz dramy dziecięcej stwarzając przez to warunki do rozwoju uzdolnień, zaciekawień i zainteresowań dzieci
 • dbającym o to, aby efekty naszej pracy widoczne były w działalności środowiska lokalnego
 • otwartym na aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji proponowanych przez nasze przedszkole zadań

    Dewizą naszej pracy wychowawczo – dydaktycznej jest motto:

          Dziecko jest pełnym człowiekiem, ma prawo do szacunku i bycia, kim jest”.

Janusz Korczak