W „Złotej Rybce” dzieci rozwijają umiejętności i zdolności realizując cele
i zadania zgodne z Nową Podstawą Programową. Nauczyciele pracują na bazie Programu Wychowania Przedszkolnego – wydawnictwa MAC Edukacja.
Oferujemy dzieciom różnorodne formy działalności plastycznej, muzycznej, przyrodniczej oraz dramy stwarzając przez to warunki do rozwoju uzdolnień oraz zainteresowań dzieci. W ramach realizacji podstawy programowej nasi nauczyciele prowadzą zajęcia z elementami bajkoterapii, muzykoterapii, dziecięcej matematyki czy relaksacji.

Zapewniamy dzieciom bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Chcąc dać dzieciom możliwość wielopłaszczyznowego rozwoju nasi nauczyciele każdego roku szkolnego przystępują do wielu projektów i programów Ogólnopolskich, a także tworzą własne, które z wielkim zaangażowaniem realizują ze swoimi podopiecznymi.
Programy Ogólnopolskie, które realizujemy w naszym przedszkolu to m. in. :

  • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury,
  • Kubusiowi Przyjaciele Natury ,
  • Klub Mleczaka,
  • Uczmy Dzieci Programować,
  • Kreatywny Przedszkolak – Kreatywne Dziecko,
  • Czyściochowe Przedszkole.
  • Przedszkolny Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

W naszym przedszkolu posiadamy  bardzo dobre wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne oraz Interaktywną Tablicę Multimedialną, którą wykorzystujemy do urozmaicenia zajęć informatycznych z dziećmi.