Podstawową formą działalności dzieci w naszym przedszkolu jest ZABAWA.

Nasi pedagodzy wkładają wiele wysiłku oraz starań w organizację codziennej aktywności dzieci podczas swobodnych i zorganizowanych działań, tak aby umożliwić im wszechstronny rozwój oraz odkrywanie swoich potencjałów.

Placówka nasza jest miejscem radosnym i bezpiecznym, gdzie codziennie poprzez różne formy zabawy stwarzamy dzieciom możliwość do wielozmysłowego poznawania  świata oraz inspirujemy do samodzielnego podejmowania działań przez dzieci.