Nasze przedszkole oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych umożliwiających kształtowanie dziecięcych zdolności i zainteresowań, które wspierają ich wszechstronny rozwój. Polegają one na łączeniu nauki  z zabawą i rozwijają kreatywność , zainteresowania dzieci oraz pozwalają dostrzec ich talenty .Wzmacniają  poczucie własnej wartości oraz wiarę we własne możliwości .

Zajęcia , które proponujemy:

 • terapię logopedyczną- logorytmikę
 • zajęcia z rytmiki
 • język angielski
 • język niemiecki
 • zajęcia rewalidacyjne
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną
 • zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności  dzieci
 • teatrzyki
 • spotkania z ciekawymi osobami
 • prowadzimy działania prozdrowotne, proekologiczne,
 • wycieczki i wyjazdy  turystyczno – krajoznawcze

Zajęcia cykliczne:

 • Poranki kinowe w ROK w Zatorze
 • Czytajkowe Poranki Przedszkolaka w Bibliotece Publicznej      w Zatorze
 • Zajęcia muzyczne w ROK w Zatorze
 • Zajęcia plastyczne w ROK w Zatorze