Uprzejmie informujemy iż po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym biorąc pod uwagę informację o zakażeniach Sars-Cov-2 wśród pracowników Samorządowego Przedszkola w Zatorze „Złota Rybka” Burmistrz Zatora na podstawie wniosku Dyrektora oraz mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w placówce w tym przede wszystkim zagrożenie zdrowia dzieci zawiesza zajęcia w przedszkolu na okres od 2 listopada do 6 listopada 2020 roku włącznie.

Jeśli sytuacja epidemiologiczna w przedszkolu nie ulegnie poprawie istnieje możliwość przedłużenia zawieszenia zajęć. Jednocześnie informujemy iż obecnie rodzic zdrowego dziecka może skorzystać z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Z zasiłku opiekuńczego można obecnie skorzystać w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę lub opiekuna dziennego – zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku na wszystkie dzieci.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o monitorowanie stanu zdrowia dzieci jak również własnego a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów prosimy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu .

życzymy wszystkim zdrowia
Dyrektor Przedszkola
Bożena Jezierska