Do Samorządowego Przedszkola w Zatorze Złota Rybka  zgodnie z terminami postepowania rekrutacyjnego należy złożyć w sekretariacie w terminie do 6 kwietnia 2022r.

Druk Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka można odebrać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej przedszkola.