Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola

na rok szkolny 2021/2022 można pobrać

w sekretariacie przedszkola w godzinach 700 – 1400

Deklaracje o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego będą wydawane

od 01 marca do 05 marca 2021 roku.

Termin składnia deklaracji o kontynuacji:

od 08 marca 2021 do 16 marca 2021

Termin składania wniosków o przyjęcie do przedszkola:

od 22 marca 2021 do 02 kwietnia 2021

więcej informacji w dziale: rekrutacja