Dzienny koszt posiłków: 7,00 zł

Śniadanie – 2,20 (w tym drugie śniadanie)
Obiad – 3,20
Podwieczorek – 1,60

Opłata za pobyt

pobierana jest zgodnie z elektronicznym systemem ewidencji
pobytu dziecka w przedszkolu
odpłatność za pobyt – 1,00 za każdą rozpoczętą godzinę
nie liczone jest 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej (800 – 1300)

Wpłat należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca:

Urząd Miejski w Zatorze
nr konta: 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170
BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE

Na przelewie w rubryce opis proszę wpisać:
1. Nazwisko i Imię dziecka
2. Nazwę przedszkola

Samorządowe Przedszkole w Zatorze Złota Rybka

3. Miesiąc którego wpłata dotyczy z rozbiciem na:
I. Wyżywienie dziecka w przedszkolu
II. Opłata za pobyt dziecka w przedszkola