Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 można pobrać ze strony

https://zlotarybka.zator.pl/

w zakładce Strefa Rodzica REKRUTACJA lub w sekretariacie przedszkola w godzinach 700 – 1400

Deklaracje o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego można pobrać ze strony internetowej lub w przedszkolu od 01 lutego 2022 roku.

TERMIN składnia deklaracji O KONTYNUACJI:

od 07 lutego 2022 do 18 lutego 2022

TERMIN składania wniosków O PRZYJĘCIE do przedszkola:

od 28 lutego 2022(godz. 800) do 11 marca 2022 (godz. 1500)